Update articol:

Termoenergetica București organizează selecţie pentru ocuparea funcției de director general (vezi criteriile de eligibilitate)

Sursa foto: cmteb.ro/despre-termoficare-bucuresti.php
Începe procedura de selecție pentru funcția de director general al Companiei Municipale Termoenergetica, a anunţat primarul Capitalei, Nicuşor Dan, explicând: “Va fi o competiție pe bune, în urma căreia va fi desemnat cel mai pregătit candidat.
E nevoie de experiență și seriozitate la Termoenergetica, fiindcă viitorul director general al companiei trebuie să schimbe rapid în bine activitatea din domeniul termoficării, unul crucial pentru București”.

Consiliul de Administraţie al Companiei Municipale Termoenergetica
București (CMTEB) SA – operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Bucureşti – organizează selecţie pentru desemnarea DIRECTORULUI GENERAL.
Este o pozitie interimara, cu o durata a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Desemnarea va fi făcută în conformitate cu prevederile art. 64^2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016. Atribuţiile directorului general se vor desfășura în condițiile legii, ale Actului constitutiv al societății, ale Contractului de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății, precum și cu respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a societății.

În vederea participării la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a) Absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licenţă în cadrul unei instituţii acreditate de învăţătământ superior din domeniul tehnic, economic sau juridic; constituie avantaj studiile superioare din domeniul energetic precum şi deţinerea unei diplome de studii postuniversitare (MBA
sau doctorat); Pentru candidaţii care nu au studii universitare tehnice/de inginerie experienţa este necesar să fie în domeniul utilităţilor publice/ingineriei;
b) Experiență profesională totală de minim 10 ani acumulată în cadrul unor companii /instituţii publice sau private şi de cel puţin 5 ani în funcţii de top management în companii/grup de companii din domeniul energetic cu cifra de afaceri de minim 20 mil EUR;
c) Experienţa în implementarea programelor de investiţii cu finanţare nerambursabilă (internă şi/sau externă), constituie avantaj;
d) Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – engleză, franceză, germană – nivel minim B2 (conform nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine).

Pentru înscrierea la selecţie, candidaţii vor transmite aplicaţiile în format electronic la adresa de e-mail selectie@cmteb.ro, până la data limită de 10.06.2021, respectiv:
• O scrisoare de intenţie, care să reflecte motivația candidatului de a ocupa poziția de director general al CMTEB SA, abilitățile și experiențele acumulate în job-urile precedente, care oferă cunoștințele necesare pentru îndeplinirea cu succes a acestui rol. Este de apreciat, daca scrisoarea va contine si o scurta prezentare a viziunii vis-a-vis de acest rol.
• Curriculum Vitae în limba română
Selecţia se va organiza conform calendarului următor:
• 11.06.2021 – Etapa I – de selecţie a aplicaţiilor în care se verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate;
• 14-17.06.2021 – Etapa II – pentru susţinerea interviului – data şi ora vor fi comunicate candidaţilor telefonic.
Se vor prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Candidaţii admişi după fiecare probă vor fi anunţaţi telefonic/e-mail.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0372.148.081 sau la sediul CMTEB din strada Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti – Direcţia Resurse Umane.
Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de selecție.