Update articol:

Transelectrica: Ciprian Constantin Dumitru, Luiza Popescu și Cătălin Nițu, foști membri ai conducerii, au depus cereri la Centrul de Arbitraj Viena, valoarea pretențiilor fiind de peste 2,2 milioane de lei

Ciprian Constantin Dumitru și Luiza Popescu, foști membri ai Consiliului de Supraveghere,  și Cătălin Nițu,  fost membru al Directoratului, au depus cereri de arbitraj la Centrul de Arbitraj de la Viena, valoarea pretențiilor fiind de peste 2,2 milioane de lei, anunță Transelectrica, în condițiile în care în cazul lui Oleg Burlacu, fost membru al Consiliului de Supraveghere revocat prin Hotărârea AGA nr. 4/2021, Centrul de Arbitraj de la Viena s-a pronunțat la data de 30.12.2022 prin Hotărâre arbitrală conform căreia a admis cererea formulată de reclamant și a obligat Compania la plata sumei de 792.132 lei (principal). 

Astfel, compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acționarii și persoanele interesate cu privire la faptul că în ceea ce privește cererea de arbitraj ARB-5680 a domnului Oleg Burlacu, fost membru al Consiliului de Supraveghere revocat prin Hotărârea AGA nr. 4/2021, Centrul de Arbitraj de la Viena s-a pronunțat la data de 30.12.2022 prin Hotărâre arbitrală conform căreia a admis cererea formulată de reclamant și a obligat Compania la plata sumei de 792.132 lei (principal) reprezentând compensații în baza contractului de mandat încheiat în aplicarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/28.09.2020, suma brută la care se adaugă accesorii și cheltuieli de judecată. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.

Totodată, Transelectrica anunță că domnul Ciprian Constantin Dumitru precum și doamna Luiza Popescufoști membri ai Consiliului de Supraveghere, revocați prin Hotărârea AGA nr.4/2021, au înregistrat pe rolul Centrului de Arbitraj de la Viena cererile de arbitraj ARB-5697 și ARB-5713, valoarea pretențiilor acestora fiind de 882.324 lei (principal), respectiv 792.132 lei (principal), reprezentând compensații în baza contractelor de mandat încheiate în aplicarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/28.09.2020. De asemenea, domnul Cătălin Nițufost membru al Directoratului, revocat prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr.25/25.06.2021, a înregistrat cererea de arbitraj ARB-5706, valoarea pretențiilor acestuia fiind de  559.164 lei (principal), reprezentând compensații în baza contractului de mandat încheiat în aplicarea Deciziei Consiliului de Supraveghere nr. 73/16.11.2020.

În data de 24.02.2022 Transelectrica a formulat, la Tribunalul București, secția a VI-a Civilă, acțiune în constatare a nulității Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/28.09.2020 și a Deciziei Consiliului de Supraveghere nr.73/16.11.2020, precum și a actelor subsecvente, prin care au fost numiți pentru mandate de patru ani membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului în anul 2020. În susținerea acțiunii, Compania a invocat încălcări ale prevederilor legale aplicabile numirii membrilor organelor de conducere, încălcări cu privire la care, separat, Compania a fost informată despre existența unui dosar aflat pe rolul unei structuri specializate de urmărire penală. În prima instanța, cererea Companiei a fost respinsă că fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă, decizie împotriva căreia Compania a declarat apel.

BVB | Știri BVB