Update articol:

Transelectrica: Profit brut de 121 milioane de lei în primul semestru; cheltuielile de investiții, de 242 milioane de lei au crescut cu 95,9% faţă de primul seemstru 2020

* Prețul mediu al energiei achiziționate pe Piața pentru Ziua Următoare a fost cu aproape 80% mai mare în semestrul I 2021 față de perioada similară a anului 2020.

 

Transelectrica a înregistrat în primele şase luni  un profit brut în suma de 121 mil lei, iar cheltuielile de investiții realizate în S1 2021 în valoare de 242 mil lei au crescut cu 95,9% comparativ cu cheltuielile de investiții realizate în aceeași perioadă a anului anterior, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Veniturile totale operaționale ale Transelectrica au înregistrat o creștere în procent de 30% comparativ cu aceeași perioada a anului anterior (1.422 mil lei în S1 2021 față de 1.090 mil lei în S1 2020), determinată în principal de creșterea cantității de energie electrică livrată consumatorilor, de majorarea tarifului mediu de transport și de creșterea veniturilor realizate pe piață de echilibrare, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Cheltuielile totale operaționale (inclusiv amortizare) au înregistrat de asemenea o creștere în procent de 37% comparativ cu aceeași perioada a anului precedent când acestea au înregistrat scăderi determinate de diminuarea activității la nivel global, ca urmare a declanșării pandemiei COVID-19.

Comparativ cu aceeași perioada a anului anterior cantitatea totală de energie electrică transportată în semestrul I 2021 a crescut cu aproximativ 7,7% (28,28 TWh în S1 2021 față de 26,26 TWh în S1 2020) concomitent cu creșterea cheltuielilor privind consumul propriu tehnologic (CPT) care au fost mai mari cu 55% (63 mil lei) comparativ cu semestrul I 2020, datorită în principal prețului mediu al energiei achiziționate pe Piața pentru Ziua Următoare care a fost cu aproape 80% mai mare în semestrul I 2021 față de perioada similară a anului 2020.

CPT în RET a crescut cu cca. 28% comparativ cu perioada similară din anul 2020, că urmare a distribuției  dezavantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune și a condițiilor meteo defavorabile din lunile aprilie și iunie, care au determinat creșterea pierderilor corona, în condițiile în care, raportat la energia intrată în conturul RET, pierderile au crescut de la 2,21% la 2,50%.

Managementul Companiei spune că aplică o abordare prudentă în direcția reducerii costurilor Transelectrica, luând în considerare cei mai importanți factori pentru a se asigura că nu se vor înregistra pierderi economice.

Una din preocupările de bază ale Managementului Transelecrica o reprezintă consolidarea permanentă și extinderea infrastructurii de transport, prin modernizarea acesteia pe baza tehnologiilor celor mai performante, asigurându-se astfel condițiile necesare pentru că rețeaua electrică de transport al energiei electrice să corespundă cerințelor actuale și viitoare de piață.

Pentru îndeplinirea cerințelor impuse de reglementările tehnice și operaționale ale SEN și ENTSO-E, Transelectrica a lansat un amplu program de modernizare – dezvoltare, riguros fundamentat tehnic și economic prin intermediul căruia se dorește îndeplinirea misiunii fundamentale a companiei și anume asigurarea siguranței în funcționarea SEN dar și a dezvoltării infrastructurii energetice concesionate.

În susținerea afirmațiilor de mai sus, cheltuielile de investiții realizate în S1 2021 în valoare de 242 mil lei au crescut cu 95,9% comparativ cu cheltuielile de investiții realizate în aceeași perioada a anului anterior.

Segmentul activităților cu profit permis: Pe zona principala a activităților de baza (transport și dispecerizare SEN) s-a înregistrat o creștere de 9% a veniturilor, determinată în principal de creșterea cantității de energie electrică livrată consumatorilor, în condițiile majorării tarifului mediu pentru serviciul de transport aprobat de ANRE.

Începând cu 1 ianuarie 2021 a avut loc integrarea componenței aferentă serviciului funcțional de sistem în serviciul de transport, astfel, pentru perioada premergătoare datei de 1 ianuarie 2021 s-a calculat pentru activitatea de transport un tarif cumulat ce reprezintă un tarif teoretic virtual calculat prin însumarea tarifelor aferente activităților cu profit permis, respectiv activitatea de transport și activitatea de servicii funcționale de sistem (cele două tarife se aplicau la aceeași cantitate de energie electrică extrasă din rețea).

Segmentul activităților cu profit zero: Pe zona principala a activităților cu profit zero, s-a  înregistrat o creștere în procent de 54% (787 mil lei la 30 iunie 2021 față de 509 mil lei la 30 iunie 2020) determinată în principal de creșterea cu 303 mil lei a veniturilor pe piață de echilibrare (de la 166 mil lei la 30 iunie 2020 la 469 mil lei la 30 iunie 2021).

Potrivit reglementărilor ANRE, șoldurile lunare nenule (surplusuri de venit) rezultate din desfășurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-au înregistrat șoldurile respective.

Ratingului Ba1 (Corporate Family Rating) cu perspectiva pozitivă acordat de agenția Moody’s Investors Service, arată că Transelectrica are un profil financiar solid cu nivel redus de îndatorare și valori financiare puternice, stabile și predictibile.

BVBStiri BVB

ALRO S.A. (ALR) (15/10/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (15/10/2021)

Convocare AGEA pentru data de 8 decembrie 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (15/10/2021)

Act aditional la contract de credit

ALRO S.A. (ALR) (15/10/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)