Update articol:

Transelectrica propune dividende de 35,18 milioane lei, din rezultatul reportat

Sursa foto: Facebook

Transelectrica (TEL) supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea de dividende în cuantum de 35.185.508 lei din “rezultatul reportat”, respectiv un dividend brut de 0,48 lei/acțiune pentru toți acționarii înregistrați la data de înregistrare de 04 iunie 2020, cu data începerii plății 25 iunie 2020, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania explică faptul că suma ce poate fi distribuita ca dividend din surplus din rezerve din reevaluare impozabil la modificarea destinatiei este 35.185.508 lei.

De asemenea, Transelectrica arată că profitul contabil pe anul 2019 rămas după deducerea impozitului pe profit s-a repartizat pe următoarele destinaţii:

1) – rezerva legală în sumă de 5.354.023 lei, determinata in cota de 5% conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si repartizate conform prevederilor art. 1. alin1. lit. a) din OG nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;

2) – alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege în sumă de 51.752.203 lei, reprezentate de scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit, in conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si repartizate conform prevederilor art. 1. alin.1 lit. c) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;

3) – alte repartizari prevazute de lege în sumă de 38.924.731 lei, reprezentand parte din veniturile realizate in anul 2018 din alocarea capacitatii de interconexiune (sume nete de impozitul pe profit si de rezerva legala), partial in limita profitului net, repartizate conform prevederilor art. 1. alin.1 lit. d) din OG nr. 64/2001, coroborat cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 714/2009 si ale Ordinului ANRE nr. 53/2013 care prevad utilizarea veniturilor din alocarea capacitatilor de interconexiune pentru realizarea de investitii in retea pentru mentinerea sau cresterea capacitatilor de interconexiune.

Potrivit companiei, conturile de numerar la 31 decembrie 2019 se prezinta astfel: Total numerar Companie: 405.649.313 lei, din care:

• Numerar disponibil 154.557.807 lei

• Numerar restrictionat 251.091.506 lei.

Din numerarul disponibil de 154.557.807 lei, Compania are obligatii de plata curente pentru asigurarea capitalului de lucru privind activitatea operationala (salarii, utilitati, chirii, mentenanta etc.), investitii in aflate in curs, precum si o posibila majorare de capital catre fililala SMART SA in valoare de 24.000.000 lei.

BVBStiri BVB

UAMT S.A. (UAM) (30/10/2020)

Raport semestrial consolidat S1 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (30/10/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDTN si EFSA

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (30/10/2020)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 27.10.2020

ALRO S.A. (ALR) (30/10/2020)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017