Update articol:

Transgaz a  finalizat Evaluarea Strategică de Mediu pentru Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021 – 2030

  • Ion Sterian: “Ne dorim să extindem colaborarea cu BEI, ca bancă europeană pentru climă și unul dintre principalii finanțatori mondiali ai acțiunii climatice, astfel încât să fie facilitată tranziția către o activitate neutră din punct de vedere climatic.”
  • Realizarea Evaluării Strategice de Mediu a fost facilitată de Banca Europeană de Investiții

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA a  finalizat procedura de evaluare de mediu pentru Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021 – 2030 (“PDSNT”), denumită în continuare Evaluare Strategică de Mediu, fiind emis Avizul de Mediu nr. 59 din 15.10.2021 de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Evaluarea Strategică de Mediu a fost realizată în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe, hotărâre care transpune Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European a Consiliului Uniunii Europene.

Domnul ION STERIAN, Directorul General al SNTGN Transgaz SA a declarat: “Finalizarea cu succes a Evaluării Strategice de Mediu confirmă angajamentul SNTGN Transgaz SA pentru respectarea celor mai înalte standarde de mediu și social în vederea realizării de investiții pentru dezvoltarea Sistemului Național de Transport gaze naturale. Mulțumim încă o dată Băncii Europene de Investiții pentru sprijinul acordat în vederea finalizării Evaluării Strategice de Mediu și pentru finanțarea acordată grupului SNTGN Transgaz SA în vederea realizării proiectelor strategice de investiții. Ne dorim să extindem colaborarea cu BEI, ca bancă europeană pentru climă și unul dintre principalii finanțatori mondiali ai acțiunii climatice, astfel încât să fie facilitată tranziția către o activitate neutră din punct de vedere climatic.”

Evaluarea Strategică de Mediu pentru Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021 – 2030 a contribuit la îmbunătățirea elaborării Planului și alegerea alternativei finale a acestuia, țînând cont de opiniile exprimate de public și autorități și de rezultatul consultărilor transfrontaliere, la integrarea considerațiilor cu privire la mediu în pregătirea și adoptarea PDSNT, în scopul promovării dezvoltării durabile și a politicii energetice europene și de mediu.

Documentațiile de mediu solicitate în Procedura de mediu, au fost pregătite cu ajutorul experților, în urma consultărilor cu reprezentanții grupului de lucru privind evaluarea de mediu, desemnat de Ministerul Mediului, care au permis stabilirea obiectivelor specifice de mediu, obiectivele de mediu relevante pentru PDSNT, identificarea potențialului impact asupra mediului generat de implementarea proiectelor propuse, măsuri de prevenire, reducere/compensare a efectelor semnificative asupra mediului, programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării PDSNT.

Potrivit Transgaz, finalizarea cu succes a Evaluării Strategice de Mediu creează premisele necesare pentru accelerarea programului ambițios de investiții al SNTGN Transgaz SA, asigurându-se în același timp un nivel înalt de protecție a mediului, de respectare a standardelor de mediu și social.

Realizarea Evaluării Strategice de Mediu a fost facilitată de Banca Europeană de Investiții (“BEI”) în temeiul unui acord privind furnizarea de servicii de consultanță prin intermediul Hub-ului European de Consultanță pentru Investiții (European Investment Advisory Hub – EIAH sau Hub-ul). EIAH este un parteneriat între Grupul BEI și Comisia Europeană, că parte a Planului de investiții Europa. Acesta este conceput pentru a acționa ca un punct unic de acces la o ofertă cuprinzătoare de servicii de consultanță și asistență tehnică pentru identificarea, pregătirea și dezvoltarea proiectelor de investiții în întreagă Uniune Europeană. Acesta vine în sprijinul promotorilor de proiecte, atât publici, cât și privați.

Sprijinul BEI pentru realizarea Evaluării Strategice de Mediu se înscrie în politica BEI de facilitare a investițiilor sustenabile și responsabile, cu respectarea legislației relevante și la cele mai înalte standarde de mediu.

Domnul Christian Kettel THOMSENVicepreședinte al Băncii Europene de Investiții, a declarat: “Acțiunea climatică este unul dintre principalele obiective ale Băncii, care este urmărit prin finanțarea investițiilor care atenuează schimbările climatice și, de asemenea, prin furnizarea de servicii de consultanță companiilor care doresc să își îmbunătățească amprenta de carbon. Sprijinul acordat Transgaz pentru realizarea unei evaluări strategice de mediu se bazează pe o relație de afaceri existența și vizează accelerarea tranziției Transgaz către adoptarea unui model de afaceri compatibil cu o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon”.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) care răspunde de funcționarea acestuia în condiții de calitate, siguranță, eficientă economică și protecție a mediului înconjurător, societate listată la Bursă de Valori București, o companie transparență, deschisă spre dialog și bune practici corporative, care, în îndeplinirea misiunii asumate, desfășoară activitatea de transport gaze naturale în conformitate cu prevederile legislației și reglementărilor europene și naționale în vigoare privind transportul gazelor naturale prin conducte, dar și cu cele ale legislației specifice pieței de capital și guvernanței corporative.

BVB | Știri BVB

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (30/01/2023)

Amendament - raport conf. art. 108 din Legea 24/2017 (R)

TERAPLAST SA (TRP) (30/01/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 23 ianuarie - 27 ianuarie 2023