Update articol:

Transgaz a finalizat lucrările de modernizare la Stația de Comprimare gaze naturale de la SILIȘTEA, proiect de investiții în valoare de 74 milioane euro

SNTGN TRANSGAZ a finalizat lucrările la Stația de Comprimare (STC) gaze naturale de la Siliștea, obiectiv inclus în etapa 2 a proiectului “Interconectarea Sistemului Național de Transport cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea”, proiect de investiții în valoare totală de 74 milioane euro.

Recepția lucrărilor de modernizare la STC Siliștea a fost realizată în prezența Secretarului General al Guvernului României, domnul Antonel TĂNASE, a Directorului General al Transgaz, domnul Ion STERIAN, în prezența altor oficiali guvernamentali, autorități publice locale și reprezentanți ai managementului executiv al companiei.

STC SILIȘTEA poate realiza următoarele scenarii de comprimare:
1. Aspirație Dn 800 Siliștea-București sau Dn 500 Siliștea-București și comprimare pe Dn 600 Șendreni – Siliștea, iar după aceea pe Dn1000 Șendreni -Isaccea (Reverse Flow) iar din Isaccea spre Ucraina sau Bulgaria sau din Șendreni spre Moldova pe conducta Dn800 Șendreni-Onești;
2. Aspirație pe Dn800 dinspre Șendreni din conductele Dn1000/Dn700 Isaccea-Șendreni și să comprime spre București pe conductele Dn 800/Dn500 Siliștea-București;
3. Aspirație din Dn600 Pecineaga-Siliștea după reparație și să comprime spre București sau Onești sau Isaccea.

Din Nodul Tehnologic Șendreni împreună cu STC Siliștea se pot realiza prin manevre corespunzătoare foarte multe posibilități de aspirație și refulare.

Proiectul a fost necesar și în contextul preluării în sistemul românesc de transport gaze naturale a zăcămintelor descoperite în Marea Neagră, pentru valorificarea acestora pe piața românească și pe piețele regionale. Implementarea acestuia s-a realizat în două etape, funcție de categoriile de infrastructuri energetice (obiective de investiții) prevăzute în Anexa II pct. 2 la Regulamentul (UE) nr. 347/2013.

I. Etapa 1– categoria de infrastructură energetică ”Conducte pentru transportul de gaze și biogaz care fac parte dintr-o rețea care cuprinde în principal conducte de înaltă presiune, cu excepția conductelor de înaltă presiune utilizate pentru distribuția în amonte sau locală de gaze”, cu următoarele obiective de investiții: interconectare Isaccea, amplasament U.A.T. Isaccea; reabilitarea conductei DN 800 Onești-Cosmești a fost finalizată în anul 2018.

II. Etapa 2– categoria de infrastructură energetică ”Orice echipamente sau instalații esențiale pentru funcționarea securizată, eficientă și în condiții de siguranță a sistemului sau pentru a asigura capacitatea bidirecțională, inclusiv stații de comprimare”, cu următoarele obiective de investiții: Modernizarea Stației de Comprimare gaze Siliștea existente, inclusiv a Nodului Tehnologic (NT) Siliștea, amplasat în Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Siliștea, județul Brăila; lucrări în Nodul Tehnologic Șendreni existent, amplasat în UAT Vădeni, județul Brăila;
modernizarea Stației de Comprimare Gaze Onești existente, inclusiv a Nodului Tehnologic Onești, amplasament UAT Onești, județul Bacău a fost finalizată azi 23 octombrie 2020.

Cu acest prilej, Secretarul General al Guvernului României, domnul Antonel TĂNASE, a declarat: “Proiectele strategice de interconectare sunt o prioritate pentru România.

Interconectarea Sistemului Naţional de Transport cu conducta de transport internaţional gaze naturale T1 şi reverse flow Isaccea este un proiect care a devenit necesar și în contextul preluării în sistemul românesc de transport al zăcămintelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră, pentru valorificarea acestora pe piața românească și pe piețele regionale.

Etapa 1 a fost deja finalizată, iar astăzi asistăm la momentul în care și etapa 2 este terminată, deci obiectivul de investiții realizat în totalitate. Este vorba despre o investiție importantă: 74 milioane de euro pentru tot proiectul, dintre care 69 milioane euro pentru faza 2 și 5 milioane euro pentru faza 1. Proiectul finalizat astăzi creează un culoar de transport între piețele din Bulgaria, România și, totodată, și un culoar de preluare a gazelor naturale din Marea Neagră în sistemul românesc de transport. Reușim să creștem siguranţa în aprovizionare, să diversificăm sursele de gaze naturale și, bineînțeles, să creștem gradul de interconectare a sistemului de transport gaze naturale. Și foarte important: ne îndeplinim angajamentele luate în fața Comisiei Europene! Dat fiind faptul că Secretariatul General al Guvernului este Autoritatea Publică Tutelară a Transgaz, compania fiind în coordonarea acestuia, am avut întâlniri periodice cu domnul director general Ion Sterian, referitor la stadiul execuției proiectelor de investiții și sunt bucuros că, în acest an, TRANSGAZ a reușit să finalizeze investițiile strategice asumate. Vreau să îl felicit pe domnul director general Ion Sterian și echipa domniei sale pentru toate eforturile depuse, astfel încât angajamentele investiționale asumate să fie respectate și realizate la termenele stabilite. Având în vedere faptul că, pentru România, implementarea proiectelor strategice de interconectare reprezintă un obiectiv primordial, Guvernul României a oferit de-a lungul derulării acestor proiecte de investiții, tot sprijinul de care compania a avut nevoie pentru a continua să lucreze cu aceeași intenstitate și cu același randament. Avem în față un drum lung și o misiune deloc ușoară, dar sunt încrezător că împreună vom avea succes!”

Directorul General al Transgaz, domnul Ion STERIAN, a declarat, la rândul său: “Mă bucur că am oportunitatea să inaugurez un obiectiv de investiții atât de important pentru țară în județul care are o încărcătură emoțională specială pentru mine, Brăila. Această investiție face parte din Proiectele de Interes Comun (PCI) ale Uniunii Europene și este considerată proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Este o investiție importantă, de 74 milioane de euro pentru ambele faze, dintre care Faza 2, cea care se finalizează astăzi, a însemnat 69 milioane de euro. Lucrările de modernizare a stațiilor de turbocompresoare de la Siliștea și Onești constituie o parte importantă a proiectului de conectare a Sistemului Național de Transport gaze naturale cu conducta de transport internațional de gaze naturale T1, dar nu numai T1, ci și cu alte surse de aprovizionare cu gaz natural. STC Siliștea este de importanță strategică în ceea ce privește diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale, pentru că pe aici pot să fie transportate și gazele din Coridorul Vertical și gazele naturale către Republica Moldova.

Acest proiect a fost realizat de Transgaz cu prioritate ca urmare a negocierilor purtate cu Comisia Europeană în scopul înlăturării îngrijorărilor legate de capacitatea de transport al gazelor naturale de pe teritoriul României în spațiul european și a fost asumat de către Transgaz prin angajamentele prezentate în acest sens și aprobate de către Comisia Europeană.

Transgaz își îndeplinește misiunea de a crește capacitatea de interconectare, în mod strategic, a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale. Anul 2020 reprezintă anul în care capacitatea României de interconectare se va majora semnificativ, atât prin lucrările pe care le finalizăm astăzi, cât și prin finalizarea proiectului BRUA faza 1, investiție care este aproape gata la finele acestei luni. Transgaz va continua să investească în proiecte cu valoare adăugată mare, în conformitate cu angajamentele asumate față de acționari, față de statul român, față de Comisia Europeană și față de partenerii instituționali externi. Acest comportament pro-activ și responsabil, alături de performanța managerială care deja caracterizează toate lucrările întreprinse de companie, va duce în viitor la creșterea valorii acțiunilor la bursă ale companiei și la consolidarea profilul public și investițional al societății”.

BVB | Știri BVB

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (20/05/2022)

Notificare prag detineri/vot > 5%

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (20/05/2022)

Comunicat referitor tarife transport

Digi Communications N.V. (DIGI) (20/05/2022)

Optiuni pe actiuni acordate catre administratori si angajati

ROMCARBON SA (ROCE) (20/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (20/05/2022)

Hotarare CA privind aprobarea comitetelor consultative