Update articol:

Transgaz a primit două cereri neangajante de capacitate incrementală pentru punctul de intrare/ieșire în/din SNT, preconizat a fi creat în zona localității Tuzla; compania deschide etapa angajantă

SNTGN Transgaz SA anunţă că, în cadrul Etapei Neangajante a procesului de capacitate incrementală desfășurată în perioada 08.12. – 22.12.2022, a primit două cereri neangajante de capacitate incrementală pentru punctul de intrare/ieșire în/din SNT , preconizat a fi creat în zona localității Tuzla, jud. Constanța.

Cererile au fost analizate și respectă prevederile art. 7 din ,,Procedura privind rezervarea de capacitate incrementală în Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale prin derularea proceselor de capacitate incrementală având ca obiect puncte de intrare/ieşire în/din SistemulNaţional de Transport al gazelor naturale,  altele decât punctele de interconectare, ce urmează a fi create/dezvoltate prin intermediul proiectelor incluse în planurile de investiţii şi dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale pentru următorii 10 ani” avizată prin Avizul ANRE nr. 13/2017 (denumită în continuare Procedură).

În cadrul analizei efectuate de SNTGN Transgaz SA s-a constatat că a fost atins pragul minim de capacitate menționat în documentația aferentă Etapei Neangajante a Procesului de capacitate incrementală pentru punctul de intrare/ieșire în/din SNT Tuzla.

Ca urmare, SNTGN Transgaz SA declară deschis Procesul de capacitate incrementală – Etapa Angajantă pentru punctul de intrare/ieșire în/din SNT, preconizat a fi creat în zona localității Tuzla, jud. Constanța.

În acest sens, în perioada 06.02. – 23.02.2023, compania invită părțile interesate, inclusiv solicitanții, să depună cereri pentru capacitate incrementală care să conțină informațiile prevăzute la art. 5 din Procedură, cu luarea în considerare a nivelului ofertei de capacitate incrementală definit de SNTGN Transgaz SA și publicat pe pagina sa de internet în secțiunea Clienți – Servicii de transport – Rezervare de capacitate incrementală în SNT – Procesul de capacitate incrementală în punctul preconizat de intrare în SNT din Marea Neagră – PM Tuzla – Etapa Angajantă:
http://www.transgaz.ro/ro/clienti/servicii-de-transport/rezervare-de-capacitate-incrementala-snt.

BVB | Știri BVB

ROMCAB SA (MCAB) (28/03/2023)

Convocare AGAO 27.04.2023

COMCM SA CONSTANTA (CMCM) (28/03/2023)

Convocare AGOA 29/30.04.2023

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/03/2023)

Schimbarea Depozitarului activelor

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (28/03/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

UZTEL S.A. (UZT) (28/03/2023)

Procedura insolventei la cererea debitorului