Update articol:
PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICĂ

Transgaz – vezi principalele investitii pentru perioada 2020-2024

Programul de modernizare și dezvoltare investiții al SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2020-2024 urmărește în principal:

-asigurarea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor în condiții de siguranță, cu
limitarea impactului asupra mediului;

-modernizarea și retehnologizarea Sistemului Național de Transport;

-dezvoltarea Sistemului Național de Transport Gaze pe noi direcții de consum, în scopul asigurării transportului gazelor naturale destinate unor sisteme de distribuții gaze naturale nou înființate și alimentării a noi consumatori racordați direct la SNT;

-corelarea cu Programul de Management al conducerii societății.

Sinteza de mai jos prezintă direcțiile de dezvoltare ale rețelei românești de transport gaze naturale și a proiectelor majore pe care compania intenționează să le implementeze.

 

Investiții în sistemul național de transport – I

Proiecte majore FID (Financial Investment Decision), pentru care s-a luat decizia de
finanțare:

*Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze
Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria–Austria;

*Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea (Faza I);

*Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova;

*Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre;

*Modernizare SMG Isaccea 1 și Negru Vodă 1. 

Proiecte majore A non FID (aflate într-o fază avansată de dezvoltare pentru care nu s-a luat decizia de finanțare)

*Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze
Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria–Austria (Faza II);

*Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru
preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre;

*Interconectare România-Serbia.

Proiecte majore LA non FID (aflate într-o stare mai puțin avansată de dezvoltare)

*Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–
România– Ungaria–Austria (BRUA-Faza III);

*Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul de
transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești– Siret;

*Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României;

*Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse;

*Eastring–România;

*Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică;

*Dezvoltarea sistemului SCADA pentru SNT.

Investiții în sistemul național de transport – II

Dezvoltare conducte de transport. În cadrul subcapitolului Dezvoltare conducte de transport s-au prevăzut surse de finanțare destinate continuării și finalizării lucrărilor începute în anii precedenți, precum și pentru demararea unor lucrări noi.

-Conducte de transport din zone cu risc. În acest subcapitol au fost cuprinse conductele de transport gaze naturale al căror traseu străbate zone cu risc de alunecări ale terenului sau zone în care datorită extinderii zonei intravilane au fost construite diferite construcții civile, amplasate în proximitatea conductei și care nu respectă distanțele minime de siguranță față de aceasta, impuse
de normativele în vigoare.

-Modernizare instalații tehnologice (Noduri Tehnologice și SCADA). În cadrul acestui subcapitol sunt cuprinse în general lucrările de execuție a instalațiilor electrice de acționare, automatizare, de montaj a sistemelor antiefracție
și a sistemelor de acces și supraveghere video în cadrul nodurilor tehnologice.

Instalații de suprafață pentru SRM. În cadrul acestui subcapitol sunt prevăzute lucrări de realizarea de stațiilor de reglare și măsurare.

Protecție catodică conducte. În cadrul acestui subcapitol sunt prevăzute lucrări de
execuție stații de protecție catodică.

Instalații de odorizare. În acest subcapitol sunt prevăzute lucrări pentru adaptarea la teren a noilor instalații de odorizare care le vor înlocui pe cele învechite și uzate fizic și moral.

-Instalații și rețele electrice. În acest subcapitol sunt prevăzute lucrări pentru racordare la rețelele electrice a SRM-urilor şi SPC-urilor.

Lucrări de acces la SNT. În acest subcapitol sunt alocate fonduri pentru realizarea racordărilor la SNT, conform prevederilor Ordinului
ANRE 82/2017.

BVBStiri BVB

COMPA S. A. (CMP) (26/10/2020)

Solicitare completare ordine de zi AGAE12-13.11.2020

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (26/10/2020)

Documente suport AGOA & AGEA din 26.11.2020

TERAPLAST SA (TRP) (26/10/2020)

Raport trimestrul 3 2020

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (26/10/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 19 - 23.10.2020

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (26/10/2020)

Structura actionariat la data de 16 octombrie 2020