Update articol:

Uniunea piețelor de capital: Consiliul confirmă acordul final privind facilitarea accesului IMM-urilor la piețele financiare

În cadrul uniunii piețelor de capital, UE va dispune în curând de un nou cadru pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să acceseze noi surse de finanțare.

Reprezentanții permanenți la UE au confirmat, astăzi, un acord la care s-a ajuns, la 6 martie, între președinția română și Parlamentul European, vizând facilitarea accesului IMM-urilor la piețele financiare și reducerea costurilor aferente. Inițiativa vizează îndeosebi accesul la „piețele de creștere pentru IMM-uri”, o categorie de locuri de tranzacționare creată recent, destinată micilor emitenți.

“Grație acordului cu Parlamentul European, vom facilita accesul întreprinderilor mici și mijlocii la finanțarea de care au nevoie pentru a se extinde și a crea locuri de muncă în UE. Aprobarea acestei reforme plasează încă o piatră de temelie la uniunea piețelor de capital”, precizează Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice al României, stat care deține în prezent președinția Consiliului.

Din cele 20 de milioane de IMM-uri din Europa, doar 3000 sunt în prezent cotate la burse de valori. Această situație se datorează, pe de o parte, costurilor de conformare ridicate și, pe de altă parte, nivelului insuficient de lichiditate. Prin urmare, normele propuse au drept scop reducerea sarcinii administrative și eliminarea birocrației cu care se confruntă întreprinderile mai mici.

Propunerea conține modificări aduse regulamentului privind abuzul de piață și regulamentului privind prospectul, care sporesc caracterul proporțional al obligațiilor impuse emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri, menținând totodată integritatea piețelor și protecția investitorilor.

Noile norme adaptează și reduc obligațiile de raportare, în special în ceea ce privește persoanele care au acces la informații ce influențează prețurile („listele persoanelor care au acces la informații privilegiate”). De asemenea, noile norme au extins posibilitatea utilizării unui „prospect” simplificat, mai adecvat pentru IMM-urile care au fost deja cotate pe o piață de creștere pentru IMM-uri.

Parlamentul va vota asupra acordului în cursul sesiunii plenare din aprilie. Ulterior, textul va face obiectul revizuirii de către experții juriști-lingviști. Parlamentul și Consiliul vor fi invitate să adopte regulamentul propus în primă lectură.

BVBStiri BVB

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (23/09/2021)

Retragere autorizatie administrator de risc

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/09/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

ROPHARMA SA (RPH) (23/09/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

CARBOCHIM S.A. (CBC) (23/09/2021)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 20.09.2021