Update articol:

Uniunea Profesiilor Liberale salută promovarea unor măsuri de mare importanță pentru mediul de afaceri și pentru persoanele fizice

Uniunea Profesiilor Liberale din România salută inițiativa Ministerului Finanțelor Publice în efortul de transpunere a unor directive europene care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, precum și de a promova o serie de măsuri de mare importanță pentru mediul de afaceri și pentru persoanele fizice, potrivit unui comunicat. Astfel, în ședința Guvernului de ieri au fost aprobate două acte normative în acest sens: Ordonanța pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonața pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Urmează ca în curând aceste ordonanțe să fie publicate în Monitorul Oficial.

         Uniunea Profesiilor Liberale din Romania, prin organizatiile membre, a fost un partener activ al Ministerul Finanțelor Publice în procesul de elaborare a acestor acte normative, fiind purtate numeroase discuții și fiind transmise multiple propuneri care au fost preluate în cuprinsul acestor ordonanțe.  

         Ordonanța pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cuprinde în principal:

  • transpunerea prevederilor privind tratamentul neuniform al elementelor hibride din Directiva (UE) 2016/1164, modificată prin Directiva (UE) 2017/952;
  • transpunerea Directivei 2018/1910, de modificare a Directivei 2006/112, sau așa-numitele ”remedii rapide” în domeniul TVA (simplificări pentru stocuri la dispoziția clientului, măsuri de securizare a alocării transportului la livrările succesive, noi reguli de fond pentru aplicarea scutirii livrărilor intracomunitare de bunuri);
  • prelungirea perioadei privind suspendarea depunerii declarațiilor informative 392A, 392B și 393, prevăzute la 324 alin. (4), (5) și (6) din Codul fiscal, până la data de 31 decembrie 2022;
  • modificarea OG nr. 6/2019 în sensul stabilirii unui nou termen pentru depunerea intenției de restructurare și de prorogare a termenului de depunere a cererii de restructurare concomitent cu eliminarea plafonului de 1 milion lei astfel încât de măsura restructurării să poată beneficia și debitorii care au datorii restante la 31 decembrie 2018 mai mici de 1 milion lei și care nu au fost stinse până la această dată.
  • pentru anul 2020, prorogarea termenului de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din  impozitul anual pe veniturile din salarii  și din  pensii”/ “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la  3,5% din impozitul anual datorat”, după caz, până la data de 25 mai 2020, inclusiv. Concomitent se prorogă termenul pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice pâna la data de 25 mai 2020, inclusiv.

Ordonanța pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cuprinde în principal:

  • prevederi referitoare la dezvoltarea sistemului informatic propriu al MFP/ANAF, prin intermediul căruia să se gestioneze popririle şi activităţile aferente de stingere a acestora, astfel încât să nu necesite din partea băncilor un efort de dezvoltare important în propriile sisteme informatice;
  • transpunerea Directivei 2018/822 (DAC 6) privind instituirea obligației intermediarilor de a raporta autorităților fiscale informații cu privire la anumite aranjamente transfrontaliere care ar putea fi utilizate în scopul obținerii unor avantaje fiscale (transferul profiturilor către regimuri fiscale mai favorabile, diminuarea impozitului datorat etc.).

BVB | Știri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (30/01/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 23 ianuarie - 27 ianuarie 2023

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023