Update articol:
Proiect de Ordonanța de Urgență a Guvernului privind modificările și completarea unor acte normative referitoare la protecția consumatorilor

UPDATE: ANPC vrea să aplice amenzi de 2%,3%,4% sau 5% din cifra de afaceri pentru încălcarea protecţiei consumatorilor (vezi in interior documentul şi declaraţia CREDERE)

Amenzi usturătoare pentru cei care încalcă protecţia consumatorilor

ACTUALIZARE: 

Dorin Tănase de la Asociaţia Credere ne-a declarat: “Dintr-o analiză sumară a propunerilor ANPC, este extrem de ușor de observat că se schimbă abordarea: amenzile vor fi aplicate ca procent din cifra de afaceri. Cel puțin pentru sectorul financiar-bancar, nu doar că asemenea sancțiuni sunt absolut necesare, dar sunt în acord și cu practica altor state europene. Suedia și Polonia aplică amenzi de până la 10% din cifra de afaceri, Ungaria de până la 5%, în funcție de severitatea încălcării legislației. Trebuie să ne raportăm neapărat la faptul că, în prezent, pentru orice încălcare a legislației, o banca din România achită o amendă de cel mult 2500 de lei. Asta este realitatea, din păcate. Poate cea mai importantă propunere de modificare vizează art. 13 din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive. Potrivit acestui articol, nu doar că ANPC poate chema în instanță un operator economic pentru a îl obliga să elimine o clauză din toate contractele tip, dar acesta va avea obligația și de a restitui consumatorului sumele încasate în mod abuziv. În prezent, consumatorul este nevoit să deschidă un proces separat pentru recuperarea sumelor, iar un astfel de litigiu nu prezintă siguranța unui succes.

Având în vedere faptul că proiectul este pus în dezbatere timp de 30 zile, cu siguranță Credere va veni cu o serie de propuneri în sprijinul consumatorilor”.

 

 

 

 

 

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a pus astăzi, pe site-ul propriu, Proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificările și completarea unor acte normative referitoare la protecția consumatorilor și anume:

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 389 din 11 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

2. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1032 din 28 decembrie 2017.

5. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 03 august 2012

proiect_oug_14012019

Aceasta se va află în dezbatere publică timp de 30 de zile, perioada în care cei interesați pot trimite sugestii și păreri referitoare la proiectul de act normativ.

Prin proiect se dorește modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, în sensul modificării regimului sancționator precum și instituirea unor norme care să protejeze consumatorii la achiziționarea de produse astfel încât să nu fie afectate viața, sănătatea sau interesele economice ale acestora. De asemenea, se propune modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, în sensul modificării regimului sancționator.

Prin proiect, se urmărește o mai bună protecție a consumatorului prin verificarea conformității produselor alimentare, astfel încât acesta să fie informat în mod corect, complet și precis și să alegă produse și servicii în cunoștință de cauză.

Potrivit proiectului de Ordonanţă, Personalul din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatrilor are competența de a achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar, sub o identitate falsă, inclusiv de a le inspecta, studia, dezasambla în scopul de a detecta încălcări sancționate prin Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European si al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și de a obține mijloace de probă.

În cazul produselor alimentare provenite din țări extracomunitare operatorii economici sunt obligați, înainte de punerea acestora pe piață, să obțînă un aviz de conformitate cu informațiile înscrise prin etichetare privind compoziția, din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor prin DGCSPAE la propunerea CNIEP LAREX, in baza analizelor de laborator și a documentelor însoțitoare.

Conform proiectului, este interzisă plata restului către consumator sub orice altă formă decât acordarea acestuia în numerar.

Proiectul mai prevede: “Informaţiile furnizate de aparatele de măsură utilizate pentru determinarea cantităţii produselor vândute în vrac trebuie să fie clare şi vizibile pentru consumator.

Orice anunţ privind vânzările cu pret redus, preț promoțional, outlet, soldări, fără a fi limitative, trebuie să specifice obligatoriu data de debut şi data finalizării, precum şi sortimentul de mărfuri supus vânzării cu pret redus în cazul în care aceasta operaţiune nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.”

Proiectul mai prevede amenzi de 2%, 3%, 4% sau 5% din cifra de afaceri:    

Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 50. – (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează
după cum urmează:
a) încălcarea dispoziţiilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a şi a 5-a liniuţă, lit. c)
prima şi a 2-a liniuţă, cu amendă contravenţională de până la 2% din cifra de afaceri;
b) încălcarea dispoziţiilor art. 7 lit. a) a 4-a liniuţă, lit. b) a 3-a şi a 4-a liniuţă, cu
amendă contravenţională de până la 2% din cifra de afaceri;

c) încălcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) a
3-a şi a 4-a liniuţă, art. 9, art. 10 lit. a)-f), h) şi i), art. 11 şi art. 14, cu amendă
contravenţională de până la 2% din cifra de afaceri;

d) încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 17-25 şi art. 26 alin. (1) şi (2) și
art. 261, art. 262 si art.263, cu amendă contravenţională de până la 2% din cifra de afaceri;

e) încălcarea dispoziţiilor art. 91, art. 92 şi art. 93 , cu amendă contravenţională
de până la 3% din cifra de afaceri;

f) încălcarea dispoziţiilor art. 94 -911, cu amendă contravenţională de până la
4% din cifra de afaceri.

(2) se abrogă.

Art. 51. – (1) Împiedicarea, sub orice formă, a organelor administraţiei publice
însărcinate cu protecţia consumatorilor de a exercita atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care,
potrivit art. 50, constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea
sănătăţii sau a integrităţii corporale a uneia sau mai multor persoane, se
sancţionează cu amendă contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.

(3) Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care,
potrivit art. 50, constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare afectarea gravă şi în mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sancţionează cu amendă contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.
(4) În cazul aplicării sancţiunii amenzii pentru săvârşirea faptei prevăzute la
alin. (2) va propune şi închiderea definitivă a unităţii, putând fi dispusă aceeaşi măsură pentru săvârşirea faptei prevăzute la alin. (3).
(5) Contravenienţii sunt obligaţi să suporte, potrivit prevederilor legale în
vigoare, şi cheltuielile efectuate de terţi, persoane fizice sau juridice, în vederea
vindecării persoanelor vătămate în calitatea lor de consumatori.
(6) Săvârşirea repetată a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 50 se
sancţionează cu amendă contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.
(7) Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile
prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei precum și ca urmare a
rămânerii definitive a hotărârilor instanței de judecată, se sancţionează cu amendă contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.
(8) Măsurile dispuse prin procesele-verbale de constatare a contravenţiei se
aplica la nivelul tuturor punctelor de lucru ale operatorului economic„
(9) Operatorii economici sanctionati de organele autorităţilor publice prevăzute
la art. 54 sunt obligaţi sa afişeze pe uşa de la intrarea principală în unitate pe o
perioadă de 30 de zile o informare cu privire la masurile aplicate prin actele de
control.

Conform proiectului, la încălcarea legii, agentul constatator propune pentru societate, administrator și asociații societății, interzicerea de a mai desfășura activitățile prevăzute în Codul CAEN pentru care a fost sancționată societatea, pentru o perioadă de până la 3 ani.

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art.15. Utilizarea de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte este
interzisă, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de până la 3% din cifra de afaceri, pentru utilizarea practicilor
comerciale incorecte definite la art. 4 alin. (1) şi (2);
b) cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri, pentru utilizarea practicilor
comerciale înşelătoare definite la art. 6 şi 7, precum şi pentru utilizarea oricăreia
dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful “Practici comerciale
înşelătoare”;
c) cu amendă de până la 3% din cifra de afaceri, pentru utilizarea practicilor
comerciale agresive definite la art. 8 şi 9, precum şi pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful “Practici comerciale agresive”.
(2) Nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul sau decizia prevăzute la art. 12
alin. (1) se sancţionează cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri.
2. Articolul 152 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art.152 Nerespectarea măsurii prevăzute la art. 151 se sancţionează cu amendă de până la 3% din cifra de afaceri.„

 

Art.III. Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1032 din 28 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:
1. Art. 74 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art.74. Constituie contravenţie următoarele fapte:
a) încălcarea de către prestatorii de servicii de plată a prevederilor art. 6 alin. (4), art. 7-17, art. 18 alin. (2), art. 19-28, art. 29 alin. (1), art. 30-36, art. 38, art. 39, art. 81 alin. (2) şi se sancţionează cu amendă de până la 3% din cifra de afaceri;
b) încălcarea de către instituţiile de credit a prevederilor art. 40, art. 41 alin. (1), (2)
şi (4), art. 42 alin. (1) – (3), art. 43-45, art. 47, art. 53-55, art. 57-62 şi se sancţionează cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri.
2. Alin(2) al art.76 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2)Neaducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri.”

Art.IV. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 03 august 2012, se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolul 13, se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract,
obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale, fără a se ţine cont de numărul clauzei contractuale şi fără a mai avea posibilitatea inserării cuprinsului acestora în noile contracte pe care urmează să le utilizeze în cadrul activităţii profesionale. Instanţa va dispune și restituirea, în totalitate, către consumatori a sumelor percepute in temeiul unor clauze abuzive.”
2. Alineatul (1) al articolul 13, se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu este săvârşită în astfel
de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, încălcarea
interdicţiei stipulate la art. 1 alin. (3) şi se sancţionează cu amendă de până la 5% din cifra de afaceri.”

Art.V. Următoarele acte normative sunt exceptate de la prevederile alin. (2) al art.22 din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării
amenzilor contravenţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 25 iulie 2018, astfel:
1. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 389 din 11 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
2. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și
completările ulterioare.
3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în
relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 20 septembrie 2016.
5. Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1032 din 28 decembrie 2017.

 

 

 

 

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (20/10/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDTN si EFSA

TERAPLAST SA (TRP) (20/10/2020)

Detalii teleconferinta T3/2020

Sphera Franchise Group (SFG) (20/10/2020)

Incheierea actelor juridice cu partile afiliate