Update articol:

Valoarea primelor intermediate de Transilvania Broker de Asigurare a crescut de la 171,6 milioane de lei la 191, 7 milioane lei

Valoarea primelor intermediate de Transilvania Broker de Asigurare SA a crescut de la 171,6 milioane de lei la 191, 7 milioane lei (+11,7%), în timp ce comisionul mediu brut de intermediere în relația cu asigurătorii a crescut cu 1 p.p., de la 17,3% la 18,3%, un nivel superior comisionului mediu brut pe piața intermediarilor de asigurări calculat de către ASF pentru primul trimestru al anului 2019 (conform Raport ASF), de 18%. 

Oficialii companiei susţin: “Primul semestrul din exercițiul financiar 2019 confirmă și consolidează trendul favorabil al evoluției activității și competitivității emitentului Transilvania Broker de Asigurare S.A. prin variații pozitive la nivelul majorității indicatorilor economico-financiari, de la veniturile din activitatea de intermediere (+18,3%), profit (+22,2%), până la valoarea totală a primelor intermediate (+11,7%), comisionul mediu brut (+1p.p.), marja profitului (+3,3%) și alți indicatori de eficiență. (…) Pentru Transilvania Broker de Asigurare S.A. (Transilvania Broker), primul semestru al anului 2019 marchează depășirea creșterii procentuale previzionate pentru rezultatul financiar net în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru exercițiul financiar curent. Amplificarea cu 11,7% a volumului primelor intermediate asociată cu concentrarea pe clase de asigurări cu comisioane de intermediere mai mari au antrenat majorarea veniturilor din activitatea de brokeraj cu 18,3% și a profitului net, cu 22,2% față de aceeași perioadă a exercițiului financiar 2018. Această strategie se reflectă în ierarhia claselor de asigurări care au înregistrat cele mai mari creșteri în perioada de raportare încheiată la 30.06.2019.

Creșterile raportate pentru primele intermediate de asigurări de sănătate asimilate claselor asigurărilor generale și, respectiv, pentru asigurări de viață au depășit de peste 3 ori, respectiv, 4 ori ratele de creștere de la nivelul pieței publicate
pentru primul trimestru al anului 2019 în cel mai recent raport al ASF privind piața de asigurări, „Evoluția pieței de asigurări în trimestrul I 2019”. De asemenea, pentru asigurările pentru incendiu și calamități, Transilvania Broker înregistrează, la 30.06.2019, o creștere de 16%, în timp ce pe piața de asigurări românească, valoarea primelor asigurate pentru aceeași clasă s-a majorat cu 6 % în primul trimestru.

Pentru acționarii Transilvania Broker, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/23.04.2019, primele 6 luni ale anului curent au anunțat un dividend brut de 1,28 lei/acțiune deținută la data de înregistrare
04.06.2019, cu 0,24 lei/acțiune mai mare în comparație cu dividendul brut aferent exercițiului financiar 2017 și acordat în cursul anului 2018. Acesta corespunde unui randament de 10,24% și unui procent de 80,8% din profitul net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la 23.04.2019 a hotărât repartizarea a 80,8% din profitul realizat în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 pentru dividende, ceea ce corespunde unui dividend brut pe acțiune de 1,28 lei
și un randament al acțiunii de 10,24%. Valoarea netă a acestora a fost de 3,04 mil. lei, iar plata dividendelor s-a efectuat începând cu 20.06.2019.