Update articol:

Virgil Popescu: În cazul acordurilor petroliere în vigoare, din motive de siguranță națională, Guvernul poate aproba denunțarea unilaterală a acordului petrolier

Virgil Popescu Sursa foto: Facebook.com

În cazul acordurilor petroliere în vigoare, din motive de siguranță națională, Guvernul poate aproba denunțarea unilaterală a acordului petrolier, a anunţat ministrul Energiei Virgil Popescu, după ce a fost aprobat Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004.

Acesta a spus: “Le mulțumesc colegilor deputați pentru că au adoptat cu unanimitate de voturi, 311 pentru, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004.

De ce este important? Prin aceste modificări am întărit siguranța națională. Astfel că am transpus în legislația noastră prevederile Directivei nr. 94/22/CE, de la art. 2, alin. (2) ”statele membre pot refuza, din motive de siguranță națională, să permită accesul la exercitarea acestor activități oricărei entități care este efectiv controlată de țări terțe sau de resortisanți ai țărilor terțe”.

De asemenea, ”în cazul acordurilor petroliere în vigoare, la propunerea autorității competente, din motive de siguranță națională, prin hotărâre a Guvernului se poate aproba denunțarea unilaterală a acordului petrolier”.

Expunerea de motive a proiectului preciza: “Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se realizează, în perspectiva noilor concesiuni petroliere, consolidarea cadrului legislativ în domeniul petrolier în concordanță cu legislația comunitară în materie, cu legislația privind siguranța națională a României și cu art. 135 alin.(2) lit.d) din Constituția României.

De asemenea, actul normativ mai prevede că, în situația în care are loc o operațiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are loc o schimbare în structura acționariatului cu drept de control asupra titularului, acesta are obligația să notifice autoritatea competentă, iar acordul petrolier poate să își mențină valabilitatea, să se revizuiască în noile condiții, sau să fie denunțat unilateral, după caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente.

Nerespectarea acestor prevederi are ca efect pierderea calității de titular de acord petrolier a persoanei juridice române sau străine în cauză, în situația în care acordul petrolier are mai mulți titulari, iar în situația în care acordul petrolier are un singur titular, acesta încetează de drept”.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 precizează:

“Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I – Legea petrolului nr.238/2004, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea la, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  1. După art.3 se introduce un nou articol, art. 3 1 , având următorul cuprins:

„Art. 3 1

  • Autoritatea competentă poate refuza, din motive de securitate națională, concesionarea și executarea de operațiuni petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare a unui zăcământ petrolier de către persoane juridice care sunt efectiv controlate de țări terțe Uniunii Europene sau de resortisanți ai țărilor terțe Uniunii Europene.
  • În cazul acordurilor petroliere în vigoare, la propunerea autorității competente, din motive de securitate națională, prin hotărâre a Guvernului se poate aproba denunțarea unilaterala a acordului petrolier.’ ‘
  1. La art. 34 alineatele (1) și (2) se modifica si se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6) cu următorul cuprins:

„(1) Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobândite și obligațiile asumate, numai după aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente.

(2) Orice transfer făcut fără aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, este lovit de nulitate.

  • În situația în care are loc o operațiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are loc o schimbare în structura acționariatului cu drept de control asupra titularului, noile condiții se notifică autorității competente în vederea aprobării prin hotărâre de Guvern, cu respectarea alin. (2) al art. 3 1 , a mențineri valabilității, a modificării sau a denunțării unilaterale a acordului petrolier, la propunerea autorității competente.
  • Nerespectarea prevederilor de la alin.(l) și (5) are ca efect pierderea calității de titular de acord petrolier a persoanei juridice române sau străine în cauză, în situația în care acordul petrolier are mai mulți titulari, iar în situația în care acordul petrolier are un singur titular, acesta încetează de drept”.

Art. II. – Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare cel mai târziu la data de 28 februarie 2020.

Prezenta ordonanță de urgență transpune ultimul paragraf al art. 2 alin. (2) din Directiva nr. 94/22/CE privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 164 din 30 iunie 1994″.

 

BVBStiri BVB

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (18/10/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 11-15 octombrie 2021

EB TURBO SHORT 0.10/67.50/65.10 (EBWTITS22) (18/10/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 18 si 19 Octombrie 2021

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/10/2021)

Incheiere act aditional la contractul cu Arobs Transilvania Software SA

EB TURBO SHORT 0.10/67.50/65.10 (EBWTITS22) (18/10/2021)

Suspendare tranzactionare - 09:45 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera