Update articol:
OPINIE

Vlad Nastase – CEO Concilium: Restructurarea datoriilor fiscale. Ce trebuie să ştim despre planul de restructurare şi testul creditorului privat

Autor: Vlad Nastase – CEO Concilium 

Au mai rămas doar câteva zile până la expirarea termenului în care managerii companiilor private și de stat se pot înscrie pentru restructurarea datoriilor fiscale.

Măsura prevăzută în Ordonanța 6/2019 permite scutirea acestora de plata obligațiilor fiscale scadente la 31 decembrie 2020, în anumite condiții și pentru o anumită perioadă de timp – mai exact, până la șapte ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă trei ani. Atenție, însă: OG 6/2019 se referă exclusiv la datoriile fiscale, nu la cele bancare.

Practic, sunt două termene importante pe care trebuie să le aibă în vedere cei care vor să fie scutiți de plata accesoriilor acumulate și a diminuării din principalul datoriilor fiscale cu pana la 50%, iar cu restul să intre pe un calendar de eșalonare. E necesar să notifice organul fiscal cu privire la această intenție până în 31 martie 2021, iar până în 30 iunie 2021 trebuie să depună documentația integrală solicitată, care include planul de restructurare împreună cu testul creditorului privat prudent, realizate de un expert independent cerut de lege.

 Cum se alege expertul independent?

Legea nu ne lasă să demarăm această procedură fără ajutorul unui expert independent, însă nu prevede criteriile exacte și nici condițiile pe care trebuie să le îndeplinească acesta.

Practica, însă, ne arată că e necesar să lucreze conform unei metodologii, că expertul independent trebuie să aibă experiență și expertiză relevante în restructurarea de companii, să fie o persoană credibilă atât din perspectiva mediului de afaceri cât și al creditorilor și să aibă capacitatea de a înțelege modelul de business propus, dar să-l și provoace, astfel încât planul de restructurare să fie realist.

E important de reținut că nu e obligatoriu ca expertul independent să fie practician în insolvență.

Toate costurile aferente implementării acestei măsuri – inclusiv cele cu consultanța, cu evaluarea activelor, realizată de un expert ANEVAR independent etc. – trebuie să aibă sens economic în raport cu beneficiile obținute prin valoarea reducerii datoriilor fiscale si impactul generat în cash-flow-ul și activitatea companiei. Antreprenorul sau managerul are posibilitatea de a realiza o preanaliză de eligibilitate și oportunitate care sa trateze aspectele particulare ale business-ul său.

În altă ordine de idei, restructurarea datoriilor fiscale e mai eficientă dacă face parte din pachetul general de restructurare a afacerii în afara insolvenței, fiindcă asigură creșterea șanselor de continuitate a business-ului și salvarea locurilor de muncă.

Expertul independent întocmește documentele necesare, solicitate de lege, atfel încât companiile eligibile să poată beneficia de restructurarea obligațiilor fiscale.

 Ce cuprinde planul de restructurare?

Analiza pieței în care operează compania – indicatorii principali, concurența, poziționarea, factorii de succes și analiza companiei implicate în procedură, adică a patrimoniului acesteia: active fixe, curente, datorii, diagnoză financiară (solvabilitate, lichiditate, profitabilitate), P&L, profitul liniei principale de business și a celor adiacente etc.

Alte capitole ale planului examinează motivele care stau la baza dificultății financiare a business-ului, acțiunile întreprinse de debitor anterior planului pentru depășirea acestora dar și argumentele care exclud compania de la aplicarea altor măsuri de restructurare prevăzute în Codul Fiscal. Planul va prevedea și măsurile de restructurare a datoriilor bugetare și impactul generat prin implementarea înlesnirilor la plată prevăzute in plan. În cele din urmă, recomandă acțiunile de restructurare specifice, legate de optimizarea modelului de business, personal, costuri, recuperarea creanțelor, ș.a.m.d. – dar și un calendar de implementare a planului și previziuni legate de impactul pe care l-ar putea genera astfel încât sa reiasă in mod clar depășirea stării de dificultate.

Atât planul de restructurare, cât și testul creditorului privat sunt realizate de expertul independent ales de antreprenorul sau managerul care dorește restructurarea datoriilor fiscale ale companiei, se înscrie în termenul indicat pentru măsura prevăzută în OG6/2019 și e eligibil pentru a intra în procedura de restructurare.

Ulterior, dacă planul este aprobat, expertul independent care a participat la elaborarea documentului va face și monitorizarea acestuia pentru a urmări realizarea măsurilor prevăzute prin plan și va întocmi rapoarte trimestriale care sunt trimise atât companiei cât și organului fiscal. Totodată, ori de câte ori se va impune modificarea planului, tot un expert independent va proceda la amendarea acestuia.

Persoana desemnată de organul fiscal cu supravegherea debitorului pe durata desfășurării planului de restructurare va discuta cu expertul independent cu privire la măsurile care se impun în cazul în care se constată devieri de la cele prevăzute prin plan.

Pentru realizarea planului de restructurare, expertul independent lucrează cu informațiile financiare și de business de bază, furnizate de companie. De multe ori însă, acestea nu sunt structurate în forma cerută de plan și nici într-o manieră care să trateze în mod fluid toate aspectele afacerii. Rolul expertului independent este să ajute și cu privire la acest proces, dar și în ce privește partea de strategie, care este deseori neglijată de managementul companiilor, ancorat mai degrabă în activitatea operațională a firmei. Astfel, realizarea planului de restructurare este un bun prilej pentru conducerea companiilor să „pună si pe hârtie” anumite detalii esențiale și să aibă un element de reper și de control cu privire la afacere, mai ales în ce privește aspectele care determină  viabiliatea și capacitatea de a depăși situația de dificultate.

 Testul creditorului privat prudent

Testul creditorului privat prudent reprezintă percepția Statului asupra sanselor de recuperare în scenariul continuității afacerii versus insolventa cu faliment sau executare. Acesta, fiind creditor, trebuie să înțeleagă, prin ochiul expertului independent care a realizat acest test, dar și planul, că prin implementarea acestuia societatea plătește astfel mai mult din datoria pe care o are față de Stat decât într-un scenariu care prevede insolvența, falimentul, valorificarea activelor.

Daca testul creditorului privat prudent nu iese pozitiv, atunci cu destul de multa certitudine organul fiscal nu va aproba planul de restructurare in baza OG6/2019.

Ce companii se pot înscrie?

Companiile pot beneficia de ștergerea accesoriilor cumulate și de amânarea la plată cu până la jumătate din principalul datoriei fiscale – urmată de ștergerea sumelor amânate la plată, dacă planul de restructurare se încheie cu succes.

În funcție și de sustenabilitatea cash-flow-ului companiei și de suma care se achită de companii ca pre-conditie de eligibiliate pentru aprobarea restructurării – pragurile sunt de 15%-10% sau de 5% din cuantumul obligatiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, iar discount-ul poate să fie de 50%-40% sau 30%. 

Se pot înscrie pentru această măsură companiile private sau de stat care nu sunt eligibile pentru alte măsuri de restructurare a datoriilor fiscale prevăzute în acest sens în Codul Fiscal și care nu sunt în insolvență – cu excepția debitorilor în insolvență din 30.09.2018 și care ies din această procedură până la data emiterii deciziei de restructurare. De asemenea, ca să fie eligibile, societățile trebuie să fie cu datoriile curente plătite la zi, până la data la care se depune planul de restructurare. Se mai solicita și un test cu rezultat pozitiv al creditorului privat prudent, care se finalizează si în baza planului de restructurare coroborat cu rezultatul din raportul de evaluare intocmit de un evaluator ANEVAR.

 

BVB | Știri BVB

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/09/2022)

Informare privind strategia de dezvoltare a societatii

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (28/09/2022)

Hotarare CA 28.09.2022 - avizare majorare capital social incorporare rezerve

CONPET SA (COTE) (28/09/2022)

Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

MedLife S.A. (M) (28/09/2022)

Disponibilitate Raport Sustenabilitate 2021