Update articol:
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

Vor fi asigurate sumele necesare derulării Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică

pixabay.com pixabay.com

Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat, astfel încât să fie asigurate sumele necesare derulării Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

În acest scop, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu va fi rectificat și completat cu anexa nr. 3 – POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni. (http://mmediu.ro/articol/mm-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-pe-anul-2019-al-fondului-pentru-mediu-si-al-administratiei-fondului-pentru-mediu-rectificat/3048?fbclid=IwAR1ZPUK-GkU8vMjUZIGwyqC4eIDFuIASlzOMnl4vwFvtyKz4haPhC270oAc)

Pentru anul 2019, valoarea totală a veniturilor estimate a fi încasate la Fondul pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu este în sumă 2.532.329 mii lei, valoare modificată față de programul rectificat conform Hotărârii Guvernului nr.458/2019, din care:

– 495.992 mii lei venituri fiscale (alte impozite și taxe fiscale) – valoare nemodificată față de programul inițial; 

– 2.550 mii lei venituri nefiscale (dobânzi la depozitele constituite din excedentul anilor precedenți) – valoare nemodificată față de programul inițial; 

– 288.101 mii lei venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,

– 1.737.000 mii lei sume alocate pentru Fondul pentru mediu, conform Hotărârii Guvernului nr. 298/2019, Hotărârii Guvernului nr. 404/2019, Hotărârii Guvernului nr. 439/2019 și Hotărârii Guvernului nr. 479/2019 .

-1.152 mii lei subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

-7.534 mii lei sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, valoare introdusă prin prezenta rectificare.

În anul 2019, cheltuielile sunt detaliate pe credite de angajament și pe credite bugetare.

Valoarea totală a cheltuielilor estimate a fi efectuate este în 2019 sunt
detaliate pe credite de angajament și pe credite bugetare, astfel:

-credite de angajament : 1.342.392 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare: 1.668.389 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Valoarea totală a cheltuielilor curente este de:

-credite de angajament : 1.341.390 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare: 1.667.387 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial; din care:

Titlul 10 “ Cheltuieli de personal”

-credite de angajament : 29.375 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare: 29.375 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 20 „Bunuri şi servicii”

– credite de angajament : 7.618 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

– credite bugetare: 7.618 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 55 ”Alte transferuri”, articol 55.01 „Transferuri interne” reprezentând sume alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019, în valoare de:

– credite de angajament : 1.275.706 mii lei, valoare modificată față de programul inițial, în sumă 1.301.743 mii lei;

– credite bugetare: 1.627.296 mii lei, valoare modificată față de programul
inițial, în sumă de 1.627.740 mii lei;

Titlul 55 ”Alte transferuri”, articol 55.01 „Transferuri interne” este compus din:

– sume alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019 (detaliate în anexa nr.2a) în valoare:

– credite de angajament : 686.393 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

– credite bugetare: 686.393 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Și

– sume alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu, în temeiul Ordinului ministrului mediului nr. 725/2018 și al Ordinului ministrului mediului nr. 288/2019, în valoare de:

– credite de angajament : 615.350 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

– credite bugetare: 941.347 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 56 ”Proiecte cu finanţarea din FEN postaderare”, Mecanismul financiar SEE ), în valoare de:

– credite de angajament : 560 mii lei valoare nemodificată față de programul inițial;

– credite bugetare: 560 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 57 „Asistență socială ” :

– credite de angajament : 1.234 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

– credite bugetare: 1.234 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Se introduce Titlul 58- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

– 58.01 -Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în valoare de

– credite de angajament : 26,037mii lei;

– credite bugetare: 444 mii lei;

Titlul 59 „Alte cheltuieli”:

– credite de angajament : 860 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

– credite bugetare: 860 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Valoarea totală a cheltuielilor de capital este de:

-credite de angajament : 1.002 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial; ;

-credite bugetare: 1.002 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial; din care:

– Titlul 70 „Cheltuieli de capital”–

-credite de angajament : 1.002 mii lei valoare nemodificată față de programul inițial;;

-credite bugetare: 1.002 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Cheltuielile curente și de capital ale Administraţiei Fondului pentru Mediu se fac în cadrul subcapitolului 74.10.01 Administrația centrală, din veniturile constituite astfel:

– 10% din veniturile la Fondul pentru mediu ,conform prevederilor art.7 din OUG Nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

– 5% din sumele virate, potrivit art.10 alin (1) lit.b și art.11 alin (1) lit.b din OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, conform prevederilor art 15^5 din OUG nr. 37 /2018 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.

Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului, se detaliază conform Anexei Nr.1b, astfel:

– total credite de angajament : 40.649 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

– total credite bugetare: 40.649 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial,din care:

Titlul 10 „Cheltuieli de personal”

-credite de angajament : 29.375 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare: 29.375 mii lei valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 20 „Bunuri şi servicii”

-credite de angajament : 7.618 mii lei valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare: 7.618 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 56 „Proiecte cu finanţare din FEN postaderare”

-credite de angajament : 560 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare: 560 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 57 „Asistență socială ”

credite de angajament : 1.234 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare: 1.234 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 59 „Alte cheltuieli ”

– credite de angajament : 860 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare: 860 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 70 „Cheltuieli de capital”

-credite de angajament : 1.002 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare: 1.002 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 56 „Proiecte cu finanţare din FEN Postaderare” – necesar derulării Programului RONDINE (managementul proiectului) s-a estimat o valoare a creditelor de angajament și bugetare de 560 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial, astfel:

– alin.56.17.03 Cheltuieli neeligibile – 560 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 57 „Asistență socială ” s-a estimat o valoare a creditelor de angajament și bugetare de 1.234 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial,din care:

– art.57.02.01 Ajutoare sociale în numerar s-a estimat o valoare a creditelor de angajament și bugetare de 1.180 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

– art. 57.02.03 Tichete de creșă și tichete sociale pentru gradiniță s-a estimat o valoare a creditelor de angajament și bugetare de 54 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 59 „Alte cheltuieli ” s-a estimat o valoare a creditelor de angajament și bugetare de 860 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial, din care:

– art.59.17 Despăgubiri civile s-a estimat o valoare a creditelor de angajament și bugetare de 600 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

– art.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate s-a estimate o valoare a creditelor de angajament și bugetare de 260 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

Titlul 70 „Cheltuieli de capital” – 1.002 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial, din care:

– art. 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale- s-a estimat o valoare a creditelor de angajament și bugetare de 811 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

– art. 71.01.30 Alte active fixe – s-a estimat o valoare a creditelor de angajament și bugetare de 191 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial.

Excedentul de 23.905 mii lei, rezultat ca diferență între veniturile estimate pentru 2019 la Fondul Administrației Fondului pentru Mediu în sumă de 64.554 mii lei și valoarea creditelor bugetare estimate pentru anul 2019 în sumă de 40.649 mii lei, se va reporta cu aceeași destinație în anul 2020.

Proiectele și programele pentru protecţia mediului sunt detaliate în Anexa Nr.2a, ”Lista sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2019” se modifică astfel:

1) categoria a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului

-credite de angajament : 40.000 mii lei;valoare nemodificată față de programul initial

-credite bugetare:43.600 mii lei, valoare modificată față de programul initial

2) categoria c- gestionarea deșeurilor

-credite de angajament : 233.337 mii lei, valoare modificată față de programul initial

-credite bugetare: 64.821 mii lei, valoare modificată față de programul initial

3) categoria d – protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

-credite de angajament : 0 mii lei, valoare nemodificată față de programul initial

-credite bugetare: 90.000 mii lei, valoare modificată față de programul initial

4) categoria g – împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

-credite de angajament: 2.000 mii lei, valoare nemodificată față de programul initial

-credite bugetare: 10.000 mii lei, valoare modificată față de programul initial

5) categoria h – educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului

-credite de angajament: 25.000 mii lei; valoare nemodificată față de programul initial

-credite bugetare: 10.000 mii lei; valoare modificată față de programul initial

6) categoria i – creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

– credite de angajament: 0 mii lei; valoare nemodificată față de programul initial

– credite bugetare: 0 mii lei; valoare nemodificată față de programul initial

7) categoria m – efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul  schimbărilor climatice

-credite de angajament: 10.000 mii lei; valoare nemodificată față de programul initial

-credite bugetare: 3.000 mii lei; valoare nemodificată față de programul initial

8) categoria q – instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

-credite de angajament: 56 mii lei; valoare modificată față de programul initial

-credite bugetare: 376 mii lei; valoare modificată față de programul initial

9) categoria r – Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban

-credite de angajament: 1.000 mii lei; valoare modificată față de programul initial

-credite bugetare: 1.687 mii lei; valoare modificată față de programul initial

10) categoria s – Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national

-credite de angajament: 375.000 mii lei; valoare modificată față de programul initial

-creditele bugetare: 452.000 mii lei; valoare modificată față de programul initial

11)categoria v – Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului

-credite de angajament: 0 mii lei; valoare nemodificată față de programul initial

-creditele bugetare: 10.000 mii lei; valoare nemodificată față de programul initial

12) categoria w – reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

-credite de angajament: 0 mii lei; valoare nemodificată față de programul initial

-creditele bugetare: 909 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial.

Categoriile de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu sunt detaliate în anexa Nr. 2b ”Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2019” astfel:

1) litera a) – Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane – autobuze și troleibuze electrice/GNC

-credite de angajament – 0 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare – 449.600 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

2)litera b) – Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ;

-credite de angajament – 92.000 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare – 40.000 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

3) litera c) – Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in la nivelul autostrăzilor, drumurilor europene și drumurilor naționale

-credite de angajament – 92.000 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare – 0 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

4) litera d) – Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

-credite de angajament – 93.963 mii lei, valoare modificată față de programul inițial;

-credite bugetare – 119.556 mii lei, valoare modificată față de programul inițial;

5) litera e) Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice

-credite de angajament – 230.000 mii lei, valoare nemodificată față de  programul inițial;

-credite bugetare – 218.651 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

6) litera f) – Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 – lit. w) de la art. 13, alin. (1) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru pentru mediu

– credite de angajament – 75.350 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare – 93.096 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

7) litera g) – Programul vizând transporturile tip RO-LA, pentru stimularea trecerii transportului de marfă dinspre transportul rutier către calea ferată, în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transport – lit. a) de la art. 13, alin. (1) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru pentru mediu

– credite de angajament – 0 mii lei. valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare – 14.000 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

8) litera h) – Programul privind finanțarea Centrului de Excelență NATO pentru protecția mediului, prin construirea unei clădiri verzi al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune practici în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidențial

-credite de angajament – 6.000 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

-credite bugetare – 6.000 mii lei, valoare nemodificată față de programul inițial;

9) Contribuție proprie (2%) și cheltuielile neeligibile (3%)pentru Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020-POR2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7 REGIUNI

– credite de angajament – 26.037mii lei. valoare introdusă față de programul inițial;

-credite bugetare – 444 mii lei, valoare introdusă față de programul inițial; S-a introdus o nouă anexa, Anexa nr. 3 Lista sumelor alocate pentru Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020-POR2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7 REGIUNI.

Finanțarea nationala –

I.Credite de angajament: 78.110 mii lei

II.Credite bugetare: 1.330 mii lei

Finanțare externa nerambursabila

I.Credite de angajament: 442.621 mii lei

II.Credite bugetare: 7.534 mii lei

Cheltuieli neeligibile

I.Credite de angajament: 15.621 mii lei

II.Credite bugetare:266 mii lei

Deficitul de 905.651 mii lei se acoperă din sumele neutilizate din ani precedenți, astfel:

-238.000 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2a, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din venituri Alte impozite şi taxe fiscale şi Venituri din dobânzi;

– 667.651 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2b, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Suma de 863.940 mii lei, reprezentând excedentul prevăzut în anexa nr. 1a, rezultă din deficitul de 905.651 mii lei, la care se adaugă:

  1. a) 1.737.000 mii lei, reprezentând subvenții acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 335/2019, Hotărârii Guvernului nr. 415/2019, Hotărârii Guvernului nr. 458/2019 și Hotărârii Guvernului nr. 487/2019;
  2. b) 1.152 mii lei, reprezentând subvenție de la bugetul de stat pentru derularea apelului de proiecte POR/2019/3/3.1/A/”SISTEMEFOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale/ SISTEME FOTOVOLTAICE/Apel dedicat Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), prevăzute în anexa nr. 3.
  3. c) 7.534 mii lei sume primite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, prevăzute în anexa nr. 3.

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) este instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, finanţată integral din venituri proprii, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinate susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Una dintre atribuțiile Administraţiei Fondului pentru Mediu este de a asigura gestionarea proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii sau alte fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, prin intermediul unităţilor de implementare a proiectelor, respectiv al unităţilor de management al proiectelor. Unităţile funcţionează la nivelul AFM, în conformitate cu reglementările specifice în materie prin care au fost stabilite alocările din fonduri europene structurale şi de investiţii sau din alte fonduri externe.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie  certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, s-a instituit și Administrația Fondului pentru Mediu ca autoritate competentă responsabilă pentru utilizarea veniturilor obținute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit art. 3d, alin. (4), respectiv art. 10, alin. (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 275 din 25 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele astfel obținute sunt utilizate pentru finanțarea proiectelor ce au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Potrivit art. 12 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, „(1) Finanţarea proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1^1) şi la art. 11 alin. (1^1) se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, evidenţiate distinct în cadrul acestuia, conform listei categoriilor de proiecte prioritare, stabilită anual de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. (2) Lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi stă la baza fundamentării creditelor de angajament şi creditelor bugetare aferente proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1^1) şi la art. 11 alin. (1^1), aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu.”

În acest sens, prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 725/2018 pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018 și prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 288/2019 pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2019, au fost aprobate categoriile proiectelor finanțate din această nouă sursă.

În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, a fost emis Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 1287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în scopul creşterii eficienţei energetice, a îmbunătăţirii calităţii aerului şi a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional. Indicatorul de performanţă al programului îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului.

Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, precum şi din sumele virate prin Programul Operațional Regional. Astfel, pentru finanțarea acestui Program a fost aprobat, prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1815/28.05.2019, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale/ SISTEME FOTOVOLTAICE/Apel dedicat Administrației Fondului pentru Mediu(AFM).

În baza acestui ghid al solicitantului, AFM depune cereri în vederea obținerii finanțării necesare derulării Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

Pentru fiecare dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate, rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS). Rata de cofinanţare a beneficiarului (AFM) este de 2%.

AFM are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a maxim 98% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat, precum și de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum şi asigurarea altor sume necesare implementării  proiectului.

Finanţarea acordată beneficiarului final în cadrul programului, respectiv persoanei fizice, este în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată prin AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

 

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (27/03/2023)

Notificare rascumparare actiuni proprii 20 - 24 martie 2023

MedLife S.A. (M) (27/03/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20 - 24 martie 2023

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) (27/03/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20.03.-24.03.2023