Update articol:

Zentiva SA – profit de 48,9 milioane RON, în primul semestru

Zentiva SA a înregistrat în primul semestru o cifră de afaceri de 264,14 milioane de lei, faţă de 222,12 milioane în aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Veniturile din exploatare au crescut cu 17% de la 240,2 milioane RON în primul semestru 2018 la 280,1 milioane RON în primul semestru 2019. Cheltuielile din exploatare au crescut cu 15%, de la 197,3 milioane RON în primul semestru 2018 la 226,3 milioane RON în primul semestru 2019.
Variatia veniturilor şi cheltuielilor din exploatare în 2019 a condus la un rezultat net pentru primul semestru al anului 2019 de 48,9 milioane RON în comparatie cu 35,9 milioane RON în primul semestru al anului 2018.

Societatea este în cursul unei proceduri de majorare a capitalului social, decisă în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor Societății ce a avut loc la data de 30 aprilie 2019, prin emisiunea de până la 300.000.000 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu o valoare nominală de 0,1 RON pe acțiune, în urma
exercitării drepturilor de preferință de către acționarii Societății.
Oferta s-a adresat acționarilor existenți, înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 16 mai 2019, cărora le-a fost oferită posibilitatea de a subscrie acțiuni noi emise în vederea majorării capitalului social, în perioada 5 iulie 2019 – 5 august 2019, pe baza dreptului de preferință deținut de aceștia.
La data redactării prezentului raport, în urma închiderii ofertei, a fost subscris un număr de 280.055.890 acțiuni, reprezentând 93,35% din totalul acțiunilor oferite spre vânzare, ceea ce a condus la modificarea capitalului social al Societății la suma de 69.701.704 RON, împărțit în 697.017.040 acțiuni nominative la valoarea de 0,1 RON fiecare, astfel cum a fost luat la cunoștință și aprobat de Consiliul de Administrație al Societății prin decizia din data de 8 august 2019.
Noile acțiuni emise în condițiile menționate mai sus și, implicit, valoarea capitalului social al Societății în urma majorării urmează să fie înregistrate atât la Registrul Comerțului, cât și la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și la Depozitarul Central. Ulterior acestor înregistrări, acțiunile noi emise în cadrul majorării capitalului social vor fi tranzacționate pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București.