Update articol:

280 de firme vor fi sprijinite pentru listare la bursă, prin PNRR, până în 2026; Costul estimat este de 200.000 euro/pe companie pentru listări pe piața principală reglementată

În 2026, 3.000 de IMM-uri vor fi digitalizate cu fonduri din Programul Național de Redresare și Rezilienți, iar 280 de firme sprijinite pentru listare la bursă, potrivit programului, prezentat, azi, de premierul Florin Cîțu.

În cadrul PNRR, schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursa are un buget de 35 milioane de euro, iar beneficiari  sunt IMM-uri și intreprinderile mari.

În perioada recentă, intervalul 2019-2021, piața de capital in România a avut o evoluție dinamică, remarcându-se în mod deosebit interesul foarte ridicat din partea companiilor mici și mijlocii pentru finanțarea prin instrumente specifice, respectiv emisiuni de acțiuni și obligațiuni noi.

Astfel, la nivelul Bursei de Valori București, au avut loc peste 30 de runde de finanțare, prin care companii private, majoritatea din segmentul IMM, s-au capitalizat cu peste 250 de milioane de EUR. Aceste date demonstrează că antreprenorii locali sunt deschiși către oportunitățile prezente pe piața de capital. Pe de altă parte, aceste tendințe sunt la început de drum în România, iar potențialul real este cu mult mai ridicat. Facilitarea accesului la piața de capital prin educație și prin finanțarea costurilor relevante poate duce la o creștere accelerată.

Accesul întreprinderilor la o piață de capital funcțională, cu o activitate dinamică și sustenabilă pe un orizont de timp mediu și lung, poate reprezenta o alternativă de finanțare, atunci când microfinanțarea oferită de IFN-uri și creditarea bancară acordată de băncile comerciale implică costuri ridicate în raport cu rata de rentabilitate a afacerii derulate. Potrivit Guvernului, economia românească poate beneficia semnificativ de creșterea pieței de capital inclusiv prin:

• Diversificarea surselor de finanțare pentru companiile private
• Corectarea decalajelor în accesul la finanțare dintre companiile mari și IMM-uri
• Încurajarea inovației in rândul antreprenorilor locali și susținerea potențialului de creștere al acestora
• Dezvoltarea unui sistem financiar modern și capabil să genereze soluții variate pentru finanțarea companiilor
• Optimizarea alocării economiilor populației prin finanțarea proiectelor cu potențial
foarte ridicat de creștere

Piața de capital poate influența în mod pozitiv activitatea economică prin crearea de lichiditate.
Astfel, prin crearea și susținerea întreprinderilor prin intermediul unei scheme de sprijinire a costurilor pentru listarea la bursă, se va influența în mod direct motivarea acestora pentru accesul pe piața de capital și, indirect, se va stimula crearea de lichiditate pe piață, cu efecte benefice asupra atractivității acesteia.

Descrierea măsurii:

Procesul de accesare a finanțării prin piața de capital este un proces complex care pune accent într-o bună măsură pe creșterea calității guvernanței companiilor, îmbunătățirea transparenței și pe capacitatea companiilor de a pregăti strategii sustenabile și pe termen lung, aliniate cu cerințele comunității de investitori.

Tipurile de costuri care vor fi avute în vedere sunt:
• Costuri directe, asimilitate efectiv procesului tehnic de atragere de capital. În această categorie putem încadra costurile legale și de audit, costurile intermediarilor și ale 2.III.2 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
instituțiilor pieței, precum si costurile legate de promovarea și marketarea ofertelor de strângere de capital.

• Costuri indirecte, care includ pregătirea și adaptarea funcțiilor si proceselor interne specifice companiilor pentru a deveni competitive și aliniate cerințelor investitorilor
din piețele publice de capital. În aceasta categorie încadrăm în special costuri legate de educația profesională a angajaților societăților, pe teme precis definite precum:
guvernanță corporativă; implementarea standardelor de raportare ESG; relații cu
investitorii.

Aceste resurse educaționale vor fi furnizate de instituții specializate, iar companile pot avea acces la acestea atât în perioada premergătoare obținerii statutului de companie publică cât și ulterior listării efective.

Schema de finanțare va fi disponibila pentru companiile cu capital majoritar privat, cu sediul social în România. Nu există limitări legate de dimensiunea sau sectorul de activitate al companiilor. Ținând cont de structura actuală a agenților economici activi în România, precum și de cele mai dinamice segmente ale economiei, considerăm că companiile din categoria IMM, precum și cele active în sectoare cu nivel ridicat de creștere și cu necesar substanțial de finanțare, precum IT, energie vor fi principalele beneficiare ale acestui program, putând fi incluse în acest sens criterii de ierarhizare în cadrul grilei de evaluare.

Cu privire la respectarea principiului DNSH (de a nu dăuna semnificativ mediului), la nivelul fiecărui proiect se va evalua activitatea întreprinderii sprijinite prin schema de digitalizare cu prevederile Anexei 1 din documentul de completare a Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18
iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088.

Costul estimat este de 200.000 EUR/pe companie pentru listări pe piața principală reglementată și 25.000 EUR/companie pentru piața alternativă.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie

FARMACEUTICA REMEDIA SA (RMAH) (18/06/2021)

Diminuare capital social - emitere certificat ASF

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (18/06/2021)

Act juridic de tipul celor prevazute la art. 234 din Regulamentul ASF 5/2018

PROMATERIS S.A. (PPL) (18/06/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

JUDETUL TIMIS (TIM28) (18/06/2021)

Plata cupon 41, rambursare rata principal 41 si calcul rata dobanda pentru cuponul 42