Update articol:

Petrescu: 29 ianuarie 2020- ZIUA CEA MARE pentru securitatea rețelelor 5G europene! Guvernul Orban ARE VREUN PLAN DE ACȚIUNE?

Astăzi, 29 ianuarie 2020, Comisia Europeană a aprobat setul comun de instrumente (toolbox) pentru a răspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a scris Alexandru Petrescu, fostul ministru al comunicațiilor pe pagina de sa Facebook, adăugând:

Scopul acestui demers este de a articula o abordare europeană coordonată bazată pe un set comun de măsuri menite să reducă principalele riscuri în materie de securitate cibernetică ale rețelelor 5G, oferind orientări cu privire la stabilirea ordinii de prioritate a acestora in planurile de reducere a riscurilor întocmite la nivel național și la nivelul UE.

Setul de instrumente abordează toate riscurile identificate în evaluarea coordonată la nivelul UE a riscurilor, inclusiv riscurile legate de imixtiunea unei țări terțe prin intermediul lanțului de aprovizionare al tehnologiei 5G. Setul de instrumente nu vizează în particular un anumit furnizor sau o anumită țară.

Statele membre au convenit să se asigure că vor fi în măsură să restrângă, să interzică și/sau să impună cerințe și condiții specifice, în conformitate cu o abordare bazată pe riscuri, cu privire la punerea la dispoziție, implementarea și operarea echipamentelor de rețea 5G.

Totodată, setul de instrumente recomandă Comisiei ca, împreună cu statele membre, să contribuie la:

  1. menținerea unui lanț de aprovizionare 5G divers și durabil, astfel încât să evite dependența pe termen lung, inclusiv printr-o utilizare pe deplin a instrumentelor și mijloacelor existente ale UE si o consolidare suplimentară a capacităților UE în ceea ce privește tehnologiile 5G și post-5G, prin utilizarea programelor și a finanțării relevante ale UE;
  2. facilitarea coordonării dintre statele membre în ceea ce privește standardizarea pentru a atinge obiective de securitate specifice și dezvoltarea unui (unor) sistem(e) de certificare la nivelul UE, astfel încât să promoveze produse și procese mai sigure.

Ce urmează și ce obligații are România alături de celelalte state membre?

a. Până la 30 aprilie 2020, statele membre trebuie să întreprindă demersuri pentru punerea în aplicare a setului de măsuri recomandate;

b. Până la 30 iunie 2020, Comisia va întocmi un raport privind stadiul punerii în aplicare a acestor măsuri în fiecare stat membru.

Îmi doresc ca România să bifeze ca îndeplinite toate măsurile recomandate în raportul de la jumătatea acestui an.

 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (17/09/2021)

Functionarea Unitatii 1 la putere redusa

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 20 si 21 Septembrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Suspendare tranzactionare - 16:36 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera