Update articol:

Achiziţia de autospeciale de supraveghere cu termoviziune şi a unor şalupe de intervenţie, pentru Poliţia de Frontieră, pe agenda şedinţei de guvern; valoarea contractelor – 90 milioane de lei

 

Guvernul ar putea lua în discuţie astăzi un document referitor la achiziţia a 49 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, echipamente care ar urma să intre în dotarea Poliţiei de Frontieră. De asemenea, Guvernul vrea să mai aprobe şalupe de frontieră de peste 40 milioane de lei 

Valoarea celor 49 de autospeciale este de 51.292 mii lei cu TVA. Vor fi amplasate în  municipiul București, județele: Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt,
Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța, Tulcea, Galați, Vaslui, Iași, Botoșani, Suceava, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Arad.

Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul programului național aferent Fondului pentru securitate internă și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
răspunde de modul de implementare a proiectului de investiții.

În prezent, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române, gradul de înzestrare cu mijloace de mobilitate din categoria „autovehicule pentru activităţi specifice de intervenţie” conform tabelei de înzestrare este de 62,13% şi înglobează totalul mijloacelor de mobilitate, indiferent de starea tehnică a acestora.

Autospecialele de supraveghere cu termoviziune deţin un rol important în supravegherea frontierei externe a Uniunii Europene, precum și în misiuni naţionale.
În vederea asigurării supravegherii frontierei de stat a României, în anii 2002-2003, au intrat în dotarea Poliţiei de Frontieră un număr de 43 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune pe şasiu VW Transporter (35 buc. finanţate prin credite garantate guvernamental şi 8 buc. achiziţionate prin Program Phare).

Totodată pentru asigurarea supravegherii frontierei externe a Uniunii
Europene, Poliţia de Frontieră a achiziţionat în trimestrul IV al anului 2010 şi trimestrul I al anului 2011 un număr de 59 autospeciale de supraveghere cu termoviziune Artemis pe şasiu Land Rover prin Facilitatea Schengen. De asemenea, în perioada 2013-2015 au fost supuse modernizării 20 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune pe şasiu VW Transporter.

În acest moment, la nivelul PFR se înregistrează un deficit de 271 de autospeciale cu
termoviziune, față de prevederile normelor de înzestrare în vigoare. Achiziționarea autospecialelor de supraveghere cu termoviziune aduce un aport semnificativ în munca operativă de supraveghere a frontierei externe, dar și creează condițiile favorabile prevenirii trecerilor ilegale a frontierei terestre.
Având în vedere faptul că aceste autospeciale cu termoviziune au ieşit din perioada de garanţie, există riscul apariţiei unor defecţiuni, ceea ce ar conduce la indisponibilizarea acestora.

Din punct de vedere operativ, achiziția de autospeciale cu termoviziune este oportună, din următoarele considerente:
– prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracţionalităţii transfrontaliere;
– pentru întărirea capacităţii operaţionale și a capacităţii de reacţie;
– creşterea nivelului de control la frontierele externe ale Uniunii Europene;
desfăşurarea activităţilor operative, în condiţii optime şi în conformitate cu recomandările UE.

De asemenea, Guvernul vrea să mai aprobe şalupe de frontieră de peste 40 milioane de lei, potrivit NOTEI DE FUNDAMENTARE privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții
„Achiziție de mijloace de mobilitate navală necesare FRONTEX – Şalupe de intervenţie”. 

În contextul amplificării fenomenului migrației ilegale la frontierele externe ale U.E. și  având în vedere faptul că normele de înzestrare în vigoare permit achiziționarea de mijloace navale maritime, este necesară dotarea Poliției de Frontieră Române cu şalupe de intervenţie, care să fie utilizate pentru supravegherea zonei de competență a Poliției de Frontieră Române la Marea Neagră, cât și în cadrul operațiunilor comune Frontex. Achiziția se încadrează în Programul Național Fondul pentru Securitate Internă, cadrul financiar 2014-2020, Acțiunea Specifică 2 – „Echipamente Frontex”, finanțat de către Comisia Europeană. Prin această acțiune, pentru care a fost semnat contractul de finanțare nr. 42/FSIB/28.03.2018, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră își propune să achiziționeze două nave maritime de patrulare și cinci șalupe de intervenție necesare în operațiunile comune Frontex.

Achiziția şalupelor de intervenţie intră sub incidența prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, întrucât valoarea acestora este de 41.569 mii lei cu TVA.

Achiziția şalupelor de intervenţie este oportună pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de Poliția de Frontieră Române, cu ocazia Negocierilor Bilaterale Anuale cu Agenția Frontex în ceea ce privește detașarea de echipamente tehnice, în speță a şalupelor de intervenţie, fără a priva structurile operative la frontierele României de astfel de mijloace tehnice pe perioade îndelungate. Achiziția celor 5 şalupe de intervenţie contribuie la eficientizarea supravegherii frontierelor, depistarea migranților, prevenirea migrației ilegale, acțiuni de căutare și salvare și reducerea traficului ilegal de bunuri și contrabandă, alinierea la standardele U.E. privind
securitatea frontierelor și cooperare.

 

Poliția de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pașapoartelor și străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv brațul Măcin și canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii și liniștii publice în zona de competență, în condițiile legii.

În zona de competenţă, Poliţia de Frontieră Română are următoarele atribuţii generale:
– execută supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne şi combate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat;
– apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii;
– realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere deschise traficului internaţional, la intrarea în şi la ieşirea din zonele libere, în punctele de mic trafic şi treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii;
– asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată a traficului de călători şi mărfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităţi care au, potrivit legii, competenţe de control privind trecerea frontierei de stat;
– asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în condiţiile legii, a armelor, muniţiilor, armelor de panoplie şi de autoapărare, muniţiilor aferente acestora, substanţelor explozive şi a dispozitivelor încărcate cu substanţe toxice ori radioactive;
– supraveghează, prin observare directă permanentă, spaţiul aerian adiacent frontierei de stat şi mării teritoriale;
– asigură aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor cu privire la frontiera de stat şi la controlul trecerii frontierei, încheiate de România cu statele vecine, cu alte state, cu organizaţii internaţionale sau regionale;
– asigură supravegherea, întreţinerea şi controlul semnelor de frontieră;
– organizează acţiuni pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se deţin date că intenţionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum şi alte prevederi legale stabilite în competenţă;
– asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autorităţi ale statului participă la astfel de acţiuni în localităţile din zona de frontieră;
– participă, împreună cu alte formaţiuni ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu forţe ale Ministerului Apărării Naţionale, cu unităţi de protecţie civilă şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
– participă, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi cu organele de frontieră ale statelor vecine, după caz, la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora;
– organizează şi coordonează, prin Punctul Naţional de Contact Frontex din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, activităţi sub egida Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României;
– participă cu poliţişti de frontieră şi cu echipamente tehnice puse la dispoziţia Agenţiei Frontex în operaţiunile/proiectele comune organizate de către Agenţia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Politicile Uniunii Europene în domeniul frontierelor externe au ca scop realizarea unui management integrat care să asigure un nivel uniform de control și supraveghere, necesar asigurării liberei circulații a persoanelor în Uniunea Europeană, ca o componentă fundamentală a spațiului de libertate, securitate și justiție. În acest scop, este prevăzută stabilirea unor reguli comune referitoare la standardele și procedurile de control la frontierele externe.
Supravegherea şi controlul trecerii frontierei, precum şi combaterea migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere ca atribute principale specifice muncii poliţiei de frontieră, în vederea susţinerii capacităţii de intervenţie, necesită suplimentar faţă de planificarea resurselor umane şi a mijloacelor tehnice, asigurarea unui nivel corespunzător din punct de vedere al mobilităţii echipajelor.

România se confruntă cu o paletă variată a infracţionalităţii transfrontaliere, având în vedere poziţia geografică, precum şi statutul de ţară membră a Uniunii Europene, printre principalele fenomene infracţionale înregistrate la frontiera de stat numărându-se migraţia ilegală, traficul de persoane şi contrabanda cu produse accizabile.

Situaţia volatilă din spaţiul MENA (Orientul Mijlociu şi Nordul Africii) determină o
presiune migratorie ridicată la frontierele României, atât la cele externe (cu Serbia, Moldova şi Ucraina), cât şi la frontierele interne ale Uniunii Europene (cu Ungaria şi Bulgaria). 

Potrivit Catalogului Schengen, supravegherea eficientă a frontierelor între punctele de trecere a frontierelor reprezintă elemente esenţiale ale gestionării frontierelor.
Supravegherea frontierelor trebuie să asigure un nivel corespunzător de securizare a
frontierei, având ca obiectiv prevenirea trecerilor frauduloase ale frontierei, combaterea criminalităţii transfrontaliere, inclusiv contrabanda cu bunuri accizabile şi luarea de măsuri împotriva persoanelor care au trecut ilegal frontiera.

 

 

 

 

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014