Update articol:

Acționarii SIF Banat Crișana au decis că întregul profit merge într-un program de răscumpărare

*Doi acționari au cerut atragerea raspunderii administratorilor și directorilor, însă punctul a fost respins

Acționarii SIF Banat Crișana au aprobat azi repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2019, în sumă de 159.494.532 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 15.000.000 de acțiuni, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate. Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, întrunind următoarele caracteristici principale: – Prețul minim per acțiune: 0,1 lei – Prețul maxim per acțiune: 4,9665 lei – Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Potrivit raportului, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, raportat la prevederile art.155 din Legea nr.31/1990, s-a solicitat de către doi acționari și anume: Preda Cristinel Laurențiu deținător a 7 acțiuni SIF1 și Flaros SA – prin reprezentant legal Ungureanu Liviu – deținătoare a 623.669 acțiuni SIF1, luarea unei hotărâri referitoare la răspunderea administratorilor și directorilor cu următorul conținut: „Aprobarea declanșării acțiunii în răspundere, în temeiul art.155 din Legea nr.31/1990, împotriva administratorilor și directorilor societății pentru prejudiciile cauzate acesteia prin investițiile în unități de fond, obligațiuni precum și prin comisioanele de administrare pe care SIF Banat-Crișana le plătește societăților de administrare a acestor fonduri și societăților emitente de obligațiuni.” Punctul a fost introdus pe ordinea de zi a AGOA și a fost supus votului secret, conform prevederilor legale. Acționarii prezenți în sala de ședință, reprezentând 14,08% din numărul total al drepturilor de vot, au respins propunerea formulată cu 56.317.537 voturi „împotrivă” reprezentând 97,62% din totalul voturilor exprimate, 623.676 voturi „pentru” reprezentând 1,08% din totalul voturilor exprimate și 751.004 „abțineri” reprezentând 1,30% din totalul voturilor exprimate, mai arata SIF1.

BVB | Știri BVB

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (20/05/2022)

Notificare prag detineri/vot > 5%

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (20/05/2022)

Comunicat referitor tarife transport

Digi Communications N.V. (DIGI) (20/05/2022)

Optiuni pe actiuni acordate catre administratori si angajati

ROMCARBON SA (ROCE) (20/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (20/05/2022)

Hotarare CA privind aprobarea comitetelor consultative