Update articol:

Acționarii BRD au aprobat distribuirea unui dividend brut de 0,0749 lei/ acţiune

Acționarii BRD au aprobat, azi, distribuirea unui dividend brut de 0,0749 lei/ acţiune, potrivit unui comunicat al băncii.

Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor (AGA) BRD – Groupe Société Générale s-au desfășurat pe 22 aprilie 2021. Conform convocatorului, la Adunarea Generală Ordinară şi la cea Extraordinară au fost îndreptăţite să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă de 12 aprilie 2021. La şedinţă au participat acţionari reprezentând  84,65 % din capitalul social al băncii.

AGA Ordinară a aprobat :

  • situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2020, pregătite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar al băncii,
  • descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2020,
  • distribuirea unui dividend brut de 0,0749 lei/ acţiune din profitul distribuibil aferent anului 2020 de 951 565 000 lei, plata dividendelor în data de 4 iunie 2021 și data plății amânate în data de 29 noiembrie 2021,
  • bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2021,
  • Politica de remunerare pentru Conducători,
  • remuneraţia cuvenită administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2021, precum şi limitele generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor,
  • numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor financiar al băncii pentru anul financiar 2021.

De asemenea, AGA Ordinară a aprobat:

  • reînnoirea mandatului de administrator al domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.07.2021,
  • numirea doamnei Maria ROUSSEVA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani (numirea este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a treia zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României).

și

  • numirea doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani (numirea este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a treia zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României).

BRD – Groupe Société Générale operează o reţea de 584 de unități.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 133.000 de angajaţi în 61 de ţări şi peste 30 de milioane de clienţi individuali, companii și investitori instituționali în întreaga lume.