Update articol:

Acţionarii BRD au aprobat dividendul brut la 1,64 lei/acţiune

Bogdan-Alexandru Drăgoi și doamna Liliana Feleagă  – administratori independenți ai băncii pentru patru ani  * Acţionarii au aprobat reînnoirea mandatului de administrator al domnului Petre Bunescu, pentru o perioadă de 4 ani

Acţionarii BRD – Groupe Société Générale  au aprobat, astăzi, situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2018, pregătite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar al băncii, descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2018, propunerea Consiliului de administraţie de distribuire a 73,9% din profitul distribuibil de 1.545.988.625 lei, fixarea dividendului brut la 1,64 lei / acţiune, plata dividendelor în data de 31 mai 2019 și data plății amânate 29 noiembrie 2019, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2019, remuneraţia cuvenită administratorilor neexecutivi şi limitele generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor precum şi a remuneraţiei directorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019, numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor financiar al băncii pentru anul financiar 2019.

De asemenea, AGA Ordinară a aprobat: reînnoirea mandatului de administrator al domnului Petre Bunescu, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.04.2019 și numirea următorilor 3 administratori: domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, domnul Philippe Laurent Charles Heim și doamna Liliana Feleagă, pentru un mandat de 4 ani (numirile sunt sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi termenul mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile începerii exercitării funcției).

În cadrul aceleiași AGA Ordinare, domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi și doamna Liliana Feleagă au fost desemnați în calitate de administratori independenți.

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

 

 

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (02/12/2021)

Notificare - detineri < 5%

MECANICA FINA SA (MECE) (02/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROMCARBON SA (ROCE) (02/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ALTUR S.A. (ALT) (02/12/2021)

Litigii -26.11.2021 - versiune limba engleza