Update articol:

BRD propune un dividend brut de 1,64 lei/acțiune

Bogdan DRĂGOI – propus administrator pe patru ani  

Consiliul de Administraţie al BRD-Groupe Société Générale, din data de 13 martie 2019, a decis convocarea Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor în data de 18 aprilie 2019.

Unul din punctele de pe ordinea de zi este aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2018 (dividendul brut propus este de 1,64 lei/acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 31 mai 2019 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2019. De asemenea,  va fi supus aprobării votului acţionarilor Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul
financiar al anului 2019.

Alte puncte pe ordinea de zi sunt: 

-reînnoirea mandatului de administrator al domnului Petre BUNESCU, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.04.2019 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

 alegerea domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, ca urmare a încetării mandatului de administrator al domnului Ioan CUZMAN prin ajungere la termen în data de 18.04.2019, precum şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

-numirea domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României.

-alegerea domnului Philippe Laurent Charles HEIM în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4  ani, precum şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta. Domnul Philippe Laurent Charles HEIM a fost numit în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 356 /21 iunie 2018, ca urmare a renunţării domnului Bernardo SANCHEZ – INCERA la mandatul de administrator. Numirea domnului Philippe Laurent Charles HEIM este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României.

-Alegerea doamnei Liliana FELEAGĂ în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta. Doamna Liliana FELEAGĂ a fost numită în calitate de administrator independent provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 359 /19 septembrie 2018,
ca urmare a încetării mandatului de administrator independent al Domnului Aurelian DOCHIA prin ajungere la termen. Numirea doamnei Liliana FELEAGĂ este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României.

Acţionarii sunt convocaţi să aprobe şi modificarea  Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa de mai jos: 

Modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
1. Se modifică şi se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:
„Structura acţionariatului la data de 31.01.2019 se prezintă astfel:

1. Société Générale S.A., cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franţa, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor din Franţa cu numărul RCS Paris 55212022215342, deţine un număr de 419.313.688 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;

2. Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A., cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, persoană juridică română, deţine un număr de 23.324.920 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3.3469 %, respectiv 23.324.920 lei;

3. Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deţine un număr de 23.022.601 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3036 %, respectiv 23.022.601 lei;

4. Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deţine un număr de 20.786.986 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9828 %, respectiv 20.786.986 lei;

5. Fondul Proprietatea S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deţine un număr de 16.751.396 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,4037 %, respectiv 16.751.396 lei;

6. Societatea de Investiţii Financiare Banat – Crişana S.A., cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deţine un număr de 13.615.497 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;

7. Norges Bank, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deţine un număr de 13.408.502 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9240 %, respectiv 13.408.502 lei;

8. Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deţine un număr de 12.878.028 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,8479 %, respectiv 12.878.028 lei;

9. Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon Safpap SA, cu sediul în Floresti, Jud Cluj, Str.Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deţine un număr de 7.714.897 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1.1070 %, respectiv 7.714.897 lei;

10. FD de Pens Admin Priv AZT Viitorul Tau/ALLIIANZ PP cu sediul în, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 85-87, București, sector 1, deţine un număr de 7.680.803 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1021 %, respectiv de 7.680.803 lei;

11. Alţi acţionari persoane juridice deţin împreună un număr de 108.709.882 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 15,5991 %, respectiv 108.709.882 lei;
12. Alţi acţionari persoane fizice deţin împreună un număr de 29.694.318 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,2609 %, respectiv 29.694.318 lei.

BVB | Știri BVB

VRANCART SA (VNC) (30/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - Tranzactii raportate in S2 2022

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (30/01/2023)

Indreptare erori materiale in tranzactiile parti afiliate incheiate in S2 2022

MedLife S.A. (M) (30/01/2023)

Amendament - raport conf. art. 108 din Legea 24/2017 (R) ianuarie - iulie 2022

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (30/01/2023)

Amendament - Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)