Update articol:

Acţionarii Electrica au respins achiziționarea participaților MT Project B.V. și HiTech Solar Investment în cinci companii, specializate în panouri fotovoltaice

Acţionarii Electrica au respins ieri achiziționarea participaților MT Project B.V. și HiTech Solar Investment în cinci companii, specializate în panouri fotovoltaice. Acordul s-ar fi ridicat la 35 milioane de euro.

Acţionarii Electrica, convocaţi să aprobe cumpărarea participațiilor MT Project B.V. și HiTech Solar Investment în cinci societăți care dețin și operează centrale electrice fotovoltaice; prețul global al tranzacției – 35 milioane de euro

 

 

Acţionarii Electrica au respins ieri, în Adunarea Generală Extraodinară, aprobarea achiziționării de către Societatea Energetică Electrica S.A. („Electrica”), în calitate de Cumpărător, a următoarelor participații ale MT Project B.V. („MTP”) și HiTech Solar Investment GmbH („HSI”), în calitate de Vânzători:

–     în TCV Impex S.A. („TCV”), societate de naționalitate română, cu sediul în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, etaj 8, biroul nr.1, Secțiunea A7, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului  Ilfov sub nr. J23/1072/2018, CUI 19123942,

–        în ACV Solar Technology S.A. („ACV”), societate de naționalitate română, cu sediul în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, biroul nr. 1, Secțiunea A6, Etaj 8, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului  Ilfov sub nr. J23/351/2018, CUI 30042717,

–     în TIS Energy S.A. („TIS”), societate de naționalitate română, cu sediul în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, Etaj 8, biroul nr. 1, Secțiunea A5, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului  Ilfov sub nr.J23/354/2018, CUI 28563306,

–      în Delta & Zeta Energy S.A. („DZE”), societate de naționalitate română, cu sediul în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, biroul nr. 1, Secțiunea A3, Etaj 8, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului  Ilfov sub nr. J23/350/2018, CUI 29092649,

–        în Gama & Delta Energy S.A. („GDE”), societate de naționalitate română, cu sediul în  Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, biroul nr.1, Secțiunea A4 , Etaj 8, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului  Ilfov sub nr. J23/349/2018, CUI 29092657,

denumite în continuare, împreună, Companiile, participații care, împreună, reprezintă 100% din capitalul social al fiecărei Companii în parte, astfel:

–       4.597.060 acțiuni deținute de MTP din numărul total de 4.600.000 acțiuni, reprezentând 99,936087%, respectiv 2.940 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 4.600.000 acțiuni, reprezentând 0,063913% din capitalul social al TCV pentru un preț total de 5.997.900 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile Contractului de Vânzare Cumpărare („CVC”);

–       4.249.100 acțiuni deținute de MTP din numărul total de 4.250.000 acțiuni, reprezentând 99,978824%, respectiv 900 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 4.250.000 acțiuni, reprezentând 0,021176% din capitalul social al ACV pentru un preț total de 6.058.500 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile CVC;

–          5.899.100 acțiuni deținute de MTP din numărul total de 5.900.000  acțiuni, reprezentând 99,984746%, respectiv 900 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 5.900.000  acțiuni, reprezentând 0,015254% din capitalul social al TIS pentru un preț total de 7.094.500 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile CVC;

–         5.993.322 acțiuni deținute de MTP din numărul total de 6.000.000 acțiuni, reprezentând 99,888700%, respectiv 6.678 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 6.000.000 acțiuni, reprezentând 0,111300% din capitalul social al DZE pentru un preț total de 7.924.550 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile CVC;

–         6.693.382 acțiuni deținute de MTP din numărul total de 6.700.000 acțiuni, reprezentând 99,901224%, respectiv 6.618 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 6.700.000 acțiuni, reprezentând 0,098776% din capitalul social al GDE pentru un preț total de 7.924.550 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile CVC.

Acţionarii Electrica au aprobat ieri, în Adunarea Generală Extraodinară, cu majoritatea voturilor deținute de actionarii prezenți, reprezentați în mod valabil sau care au votat prin corespondență, următoarele puncte de pe ordinea de zi (conform numerotării de pe ordinea de zi):

  1.   Aprobarea completării structurii de garanții pentru creditul-punte în suma de până la 750.000.000 RON cu caracter neangajant care va fi contractat de Electrică de la un consorțiu format din băncile Erste Bank și Raiffeisen Bank însoțit de o scrisoare de angajament pentru aranjarea unei emisiuni de obligațiuni (emisiune de obligațiuni condiționată de obținerea aprobărilor corporative necesare) pentru a finanța oportunitățile de creștere anorganică, a cărui contractare a fost aprobată prin Hotărârea AGEA Electrica numărul 1 din 28 aprilie 2021, după cum urmează: pe lângă garanția sub formă de ipotecă mobiliară pe conturile deschise de Electrică la BCR și Raiffeisen Bank care va fi constituită pentru o valoare maximă de 825.000.000 RON, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGEA Electrică numărul 1 din 28 aprilie 2021, se va constitui că garanție în favoarea băncilor, sub rezervă îndeplinirii anumitor condiții detaliate în contractul de credit-punte, și o ipotecă mobiliară asupra creanțelor prezente și viitoare ale Electrică rezultate din contractele de împrumut intragrup, acordate din sumele trase din creditul-punte, care vor fi încheiate cu filialele sale în vederea derulării tranzacțiilor de creștere anorganică, această urmând a fi constituită pentru o valoare maximă ce nu va depăși plafonul total al garanțiilor aprobat anterior, în cuantum de 825.000.000 RON.

Toate mandatarile acordate Consiliului de Administrație al Electrică privind inițierea, derularea, finalizarea operațiunilor de creditare și garantare, inclusiv în ceea ce privește modificările ulterioare ale contractului de credit și garanție, conform punctului 4 din Hotărârea AGEA Electrică numărul 1 din 28 aprilie 2021, inclusiv posibilitatea subdelegarii către conducerea executivă, sunt valabile și își extind pe deplin efectele și în cazul completării structurii de garanții conform acestui punct.