Update articol:

Acționarii Patria Bank, convocați pentru majorarea capitalului social cu maxim 19,7 milioane lei

Acționarii Patria Bank (PBK) au fost convocați, pe 18 octombrie, pentru a decide majorarea capitalului social cu maxim 19,7 milioane lei, arată un raport transmis Bursei de Valori București.

Pe ordinea de zi se află majorarea capitalului social al Băncii cu suma de maxim 19.730.000 lei, de la 311.533.057,50 lei la maxim 331.263.057,50 lei prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de maxim 197.300.000 noi acțiuni nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Majorarea capitalului se va efectua prin: i) conversia, în limita sumei de 14.925.000 lei (reprezentând echivalentul în lei al sumei de 3.000.000 euro la un curs estimat de 4,9750 lei / EUR, care va fi actualizat cu cursul BNR din ziua subscrierii) a împrumutului subordonat acordat Băncii de EEAF Financial Services BV la data 18.12.2018, și prin ii) aport suplimentar în numerar, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor existenți ai Băncii, înregistrați în registrul acționarilor Băncii la Data de Înregistrare.

AGA va trebui să aprobe realizarea conversiei datoriilor Patria Bank S.A. față de EEAF Financial Services BV.

Potrivit raportului, majorarea de Capital Social se realizează pentru susținerea planurilor de dezvoltare ale Băncii, prin oferirea acțiunilor noi, emise în cadrul Majorării de Capital Social către toți acționarii Patria Bank S.A. înregistraţi în registrul acționarilor Băncii la Data de Înregistrare. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor la Data de Înregistrare detine un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la Data de Inregistrare si va avea dreptul să subscrie acțiuni noi în baza dreptului de preferință proporțional cu numărul de acțiuni deținute, respectiv 15,7898 drepturi de preferință pentru subscrierea unei acțiuni noi.

Pe ordinea de zi este și aprobarea utilizării prin transfer la Rezultatul reportat a Rezervei generale pentru riscul de credit în sumă de 3.425.628,60 lei și a Rezervei reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale în sumă de 11.875.181,87 lei pentru acoperirea parțială a pierderilor istorice înregistrate în sold la data de 31.12.2020, aferente exercițiului financiar 2017 și respectiv 2018, care includ pierderi din credite și din elemente ce constituie active purtătoare de riscuri specifice activității bancare și care exced soldul rezervelor pentru riscuri bancare în valoare de 15.300.810,47 lei.

Patria Bank a afişat un profit net de 6,05 milioane de lei, după prima jumătate a acestui an, în creştere cu 27% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020.

Grupul Patria Bank are ca acţionar majoritar Fondul de Investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de private equity ai cărui principali investitori sunt BERD (Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW) şi BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Mării Negre).

BVBStiri BVB

JUDETUL TIMIS (TIM28) (20/09/2021)

Plata cupon 42, rambursare rata principal 42 si calcul rata dobanda pentru cuponul 43

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (20/09/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 13 - 17 septembrie 2021

ELECTROARGES SA (ELGS) (20/09/2021)

Hotarari AGEA si AGOA din 20.09.2021

BRK Dow Turbo Long 33950 (BKDOWTLC5) (20/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 21 si 22 Septembrie 2021

AAGES S.A. (AAG) (20/09/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 13-17 septembrie 2021