Update articol:

Acționarii SIF Muntenia au aprobat repartizarea profitului pe 2019 pentru un program de răscumpărare

Acționarii SIF Muntenia (SIF4) au aprobat, în AGA, repartizarea întregului profit net aferent exercițiului financiar 2019, în sumă de 111.913.700 lei la ”Alte rezerve”, în scopul demarării unui Program de răscumpărare, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.
Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 20.645.201 acțiuni, reprezentând 2,56% din capitalul social (la data convocării), în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.
Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu următoarele caracteristici principale:
Prețul minim per acțiune: 0,1 lei
Prețul maxim per acțiune: 2,03 lei
Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.
Totodată, AGA a aprobat Programul de administrare a SIF Muntenia S.A. şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar al anului 2020, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, din care: TOTAL VENITURI 61.700.000, TOTAL CHELTUIELI 28.100.000, REZULTAT BRUT 33.600.000.

De asemenea, AGA a aprobatm numirea SAI Muntenia Invest SA în calitate de administrator unic al SIF Muntenia SA, ce va exercită și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

BVB | Știri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (21/01/2022)

Rezultate subscriere majorare capital social

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (21/01/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

VES SA (VESY) (21/01/2022)

Convocare AGAO 21/22.02.2022 - varianta in limba Engleza