Update articol:

Acționarii SIF Muntenia au aprobat un program de răscumpărare în loc de dividende

Acționarii SIF Muntenia au aprobat, ieri, repartizarea întregului profitul net aferent exercițiului financiar 2018, în sumă de 22.799.383 lei la ”Alte rezerve”, în scopul demarării unui Program de răscumpărare.

Astfel, din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 37.036.515 de acțiuni, reprezentând 4,59% din capitalul social, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu următoarele caracteristici principale: – Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

-Prețul maxim per acțiune: 1,56 lei 

-Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a. 

SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia, propusesedouă variante de repartizare a profitului net, respectiv dividend de 0,019 lei/acţiune sau program de răscumpărare a acţiunilor.

Acționarii au aprobat și Programul de administrare a SIF Muntenia S.A. şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar al anului 2019. Astfel, compania estimează un profit brut de 30,9 milioane lei, la finalul anului.

Totodată, AGA a decis modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății, prin completarea art. 13, astfel: Art. 13 se modifică prin adăugarea unui nou alineat 3 ce va avea următorul conținut: “(3) Durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia SA și SAI Muntenia Invest SA este de 4 ani, urmând a fi reînnoit în maxim 6 luni de la data numirii membrilor CRA pentru un nou mandat”.  

BVB | Știri BVB

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (20/05/2022)

Notificare prag detineri/vot > 5%

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (20/05/2022)

Comunicat referitor tarife transport

Digi Communications N.V. (DIGI) (20/05/2022)

Optiuni pe actiuni acordate catre administratori si angajati

ROMCARBON SA (ROCE) (20/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (20/05/2022)

Hotarare CA privind aprobarea comitetelor consultative