Update articol:

Acționarii SIF Muntenia au respins atragerea răspunderii administratorului SAI Muntenia Invest, punct cerut de acționarul Ben Madadi

Nicu Buica SAI Muntenia
  • Ben Madadi a acuzat SIF4 că deține indirect acțiuni proprii, în mod ilegal.
  • Nicu Buică, SAI Muntenia: Sunteți în gravă eroare!
  • Secretarul de ședință considerase că cererea de suplimentare a ordinii de zi nu respectă cerințele legale, pe motiv că acționarul nu are 5%.

Acționarii SIF Muntenia (SIF4) au respins atragerea răspunderii administratorului SAI Muntenia Invest, punct cerut, azi, de acționarul Ben Madadi.

Acționarii SIF Muntenia (SIF4) s-au întrunit, azi, la Adunarea Generală de bilanț, la ședință prezența fiind de 35,26%. La punctul privind atragerea răspunderii au votat numai acționarii prezenți în sală (aproximativ 19 %), împotrivă votând 78,71%.

În cadrul Adunării, Ben Madadi, acționar al companiei, cu un pachet de 3,9% din acțiuni, a solicitat să se supună la vot și atragerea răspunderii administratorului SIF Muntenia, respectiv SAI Muntenia Invest, pentru faptul că societatea ar deține în mod indirect propriile acțiuni.

Ben Madadi a acuzat administratorul de gestionare a fodurilor proprii ale societății în alte scopuri decât în interesul acesteia, respectiv al acționarilor. El a apreciat că SIF4 controlează prin dețineri indirecte – fonduri de investiții – peste 20% din acțiunile proprii, iar împreună cu SIF Banat Crișana (care controlează SAI Muntenia Invest), deținerea depășește o pătrime din capitalul social, creând dezechilibre în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor. Madadi a susținut că societatea a plătit comisionane de administrare fondurilor e investiții de peste 2,69 milioane de lei, anual, cu scopul ca SIF4 să dobândească propriile acțiuni într-o manieră care contravine prevederilor legale.

Alți acționari au ridicat problema că atragerea răspunderii se poate face numai pentru exercițiul financiar în discuție, precizând că Ben Madadi a avut acuzații pentru achiziții făcute încă din 2014.

Acționarul a răspuns că cere atragerea răspunderii acționarilor pentru practica dobândirii de dețineri indirecte.

Nicu Buică, directorul general SAI Muntenia, a spus că Ben Madadi este într-o gravă eroare: “Acțiunile despre care vorbiți sunt deținute de fonduri. Votul în baza acestora este exprimat de organele de conducere ale fondurilor, iar SIF Muntenia nu le controlează pe acestea”.

Secretarul de ședință Marcel Gheorghe a ținut să precizeze că SIF Muntenia nu are acțiuni proprii în mod direct. Acesta a opinat că punctul solicitat de Ben Madadi nu poate fi supus la vot, pe motiv că acționarul nu are o deținere de 5% din capitalul social, având numai 3,95%. De asemenea, el a menționat că, prin acest lucru, s-ar încălca principiul egalității de tratament față de acționari, având în vedere că sunt și acționari care au votat prin corespondență.

Ben Madadi a spus că, atunci când se discută situațiile financiare, AGA poate discuta și atragerea răspunderii administratorilor, conform legii. În schimb, Marcel Gheorghe a apreciat că noile puncte pe ordinea de zi pot fi introduse numai de acționari cu peste 5%.

Nicu Buică a considerat că punctul propus trebuie supus atenției acționarilor. Prezența în sală a fost de aproximativ 19%. Ben Madadi a solicitat ca acționarii aflați în conflict de interese să se abțină de la vot.

Recent, Financial Intelligence a scris că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) analizează aspectele semnalate de un grup de acționari SIF Muntenia (printre care și Ben Madadi), cu privire la dețineri indirecte ale companiei, au transmis oficialii instituției.

Un grup de investitori persoane fizice, cu o deţinere cumulată de 4,2% din SIF Muntenia (SIF4), a trimis o adresă către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin care solicită aplicarea Legii 31 în cadrul societăţii, respectiv articolul care interzice deţinerea de acţiuni proprii în mod indirect, prin interpuşi, potrivit Ziarului Financiar.

Pe ordinea de zi a AGA de azi a fost aprobarea acoperirii pierderii contabile raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în valoare de 25.856.302 lei din rezerve repartizate din profitul net în valoare de 606.660.572 lei, rezerve ce au fost constituite din profiturile nete ale anilor 1992 – 2019.

De asemenea, AGA a discutat și aprobarea programului de administrare a SIF Muntenia S.A. şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al societății pentru exerciţiul financiar al anului 2021 si aprobarea politicii de remunerare a SIF Muntenia.

Toate punctele aflate pe ordinea de zi inițială au fost aprobate.

BVBStiri BVB

TURISM FELIX S.A. (TUFE) (20/09/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (20/09/2021)

Convocare AGA O & E 28(29).10.2021

JUDETUL TIMIS (TIM28) (20/09/2021)

Plata cupon 42, rambursare rata principal 42 si calcul rata dobanda pentru cuponul 43

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (20/09/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 13 - 17 septembrie 2021