Update articol:

Acționarii SIF Oltenia au aprobat, din nou, dividendele pe 2019; un post de administrator rămâne vacant

Acționarii SIF Oltenia (SIF5) au aprobat, din nou, dividendele pe 2019 și situațiile financiare, iar un loc în Consiliul de Administrație a rămas vacant, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

Astfel, AGA a aprobat repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații: a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,10 lei. Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70% calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/acțiune) și 3,91% calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune). b). Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății.

Acționarii au aprobat și plățile efectuate de societate în perioada 01.07.2020 – 16.07.2020 sub titlul de ”dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și achitate în baza Registrului deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020)”, în sumă 36.093.495,47 lei, pentru un număr de 5.447 acționari ai SIF Oltenia SA și se constată – în vederea asigurării tratamentului egal al acționarilor – existenței dreptului de creanță asupra societății, în valoare totală brută de 16.121.418,83 lei, deținut de un număr de 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscriși în Registrul deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020), reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată din data de 16.07.2020. Se aprobă plata de către societate a sumelor necesare pentru stingerea creanței în valoare totală brută de 16.121.418,83 lei, deținută de cei 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscriși în Registrul deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020), reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată din data de 16.07.2020. Se aprobă data de 22.03.2021 ca Data Plății către cei 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscriși în Registrul deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 a dividendelor repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată din data de 16.07.2020. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Discuția privind dividendele din 2019 s-a reluat după ce, în iulie, SIF Oltenia (SIF5) a anunțat că sistează plata dividendelor, în urma suspendării în instanță a deciziilor AGA de bilanț, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Anterior, Curtea de Apel Craiova a decis să suspende deciziile AGA SIF Oltenia din 28 aprilie, prezidate de Tudor Ciurezu, schimbând, în tot, sentința Tribunalul Dolj, care respinsese cererea formulată de SIF Banat Crișana, SIF Muntenia și Certinvest.

Totodată, azi, nu s-a aprobat alegerea unui administrator ca membru al Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al celorlalți administratori deja aleși, având în vedere că nu a fost înregistrat niciun dosar de candidatură.

BVBStiri BVB

CONPET SA (COTE) (12/04/2021)

Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 28(29).04.2021 si B.V.C. 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (12/04/2021)

Actualizare lista preliminara persoane propuse pentru functia de administrator

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (12/04/2021)

Actualizare si completare materiale AGOA 29.04(04.05).2021