Update articol:

Acționarii Transelectrica au aprobat Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2018 – 2027

Acționarii Transelectrica (TEL)  au aprobat, astăzi, în Adunarea generală extraordinară, Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2018 – 2027. 

De asemenea, acționarii au mai hotărît majorarea de principiu a capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu aportul în natură reprezentat de valoarea unui număr de 17 terenuri pentru care Compania a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate și înaintarea către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a propunerii de desemnare a JPA Audit și Consultanță SRL în calitatea de evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea în condițiile legii a aportului în natură care face obiectul majorării de capital social.