Update articol:
PE FONDUL SCANDALULUI DINTRE ACȚIONARI,

Acțiunile COMCM, suspendate de la tranzacționare de peste patru ani de către ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) menține suspendate de la tranzacționare, de peste patru ani, acțiunile COMCM Constanța (CMCM), pe fondul scandalului din 2014 dintre acționarii mari ai companiei – SIF Transilvania (cu 56,72%) și grupul de acționari din jurul omului de afaceri Constantin Frățilă (cu o deținere cumulată de 41,65%).

La solicitarea noastră, ASF a transmis că situația din 2014 –  când au fost transmise pieței raportări contradictorii – nu a fost clarificată și că analizează cazul.

În tot acest timp, acționarii minoritari, care au, ce-i drept, doar 1,6% din companie nu au putut să își vândă acțiunile. În decizia de suspendare a CMCM, ASF a invocat articolul 137 din Legea 297/2004, potrivit căruia autoritatea poate suspenda tranzacționarea, în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale și/sau apreciază că este imposibilă menținerea unei piețe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. Legea nu precizează însă și un termen limită pentru suspendare.

În 2014, potrivit raportărilor transmise atunci, Frățilă și SIF Transilvania au ținut Adunări Generale paralele la COMCM.

Astfel, după ce SIF Transilvania a anunţat o nouă conducere la COMCM, compania a transmis că, din contră, la șefia companiei a revenit Constantin Frăţilă, votat de acționari, și că AGA ţinută de reprezentanţii SIF3 nu este legală.

Tot atunci, SIF Transilvania a informat că a ales noul CA, într-o AGA derulată la sediiul COMCM, deși reprezentantul său şi un alt acţionar persoană fizică au fost împiedicaţi să participe la AGA COMCM de “către 7-8 agenţi de pază, coordonaţi la faţa locului de Constantin Frăţilă”.

Referitor la această situație, ASF ne-a transmis: “Acțiunile emise de COMCM SA Constanța au fost suspendate, începând cu data de 10.09.2014, până la clarificarea situației existente la societate în ceea ce privește hotărârile AGOA convocată pentru data de 07/08.09.2014 (informații contradictorii privind desfășurarea acestora si hotărârile adoptate privind componenta Consiliului de Administrație al emitentului).

Din informațiile pe care le deținem, instanțele de judecată investite nu s-au pronunțat în mod definitiv cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în AGOA din data de 07.09.2014.

De asemenea, evenimentele ce au avut loc ulterior AGOA COMCM S.A., din data de 07/08.09.2014, nu au condus la clarificarea situației emitentului, nefiind de natură să restabilească condițiile necesare privind reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor  acestuia  (ex: derularea unor AGA „paralele”, împiedicarea accesului în sediul emitentului a administrărilor desemnați de către AGA, refuzul de a preda gestiunea, arhiva și registrele noului Director general desemnat de către CA, conform prevederilor actului constitutiv, afectarea dreptului tuturor acționarilor de a formula propuneri de candidați la funcția de administrator etc.).

Situația existentă la societatea COMCM S.A. face obiectul exercițiului atribuțiilor de autoritate deținute de Autoritatea de Supraveghere Financiară, măsurile de autoritate specifice ce au caracter public, fiind publicate pe site-ul operatorului de piață în secțiunea dedicată emitentului și pe site-ul ASF.

În acest sens, printre altele, ASF a sancționat persoanele responsabile pentru încălcarea prevederilor legale (Deciziile ASF nr. 719/16.04.2015, nr. 720/16.04.2015, nr. 104/14.01.2016, nr. 105/14.01.2016, 106/14.01.2016, nr. 1301/29.06.2016 si nr. 967/09.08.2018) și a solicitat emitentului să întocmească și să transmită  rapoarte curente privind evenimentele societare precum și cu privire la litigiile în care este implicată.

Totodată, ASF a solicitat reprezentanților în drept ai societății să analizeze situația existentă la nivelul societății și să transmită un raport cu privire la îndeplinirea condițiilor legale necesare reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor CMCM. Precizăm faptul că până în prezent societatea, prin reprezentații săi de drept, nu a transmis ASF un raport prin intermediul căruia să fie confirmat faptul că, din perspectiva societății, condițiile de legalitate privind reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor societății au fost îndeplinite.

Reținem faptul că exercitarea actului de autoritate are în vedere cu prioritate protejarea intereselor investitorilor de bună-credință astfel încât măsura reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor societății poate fi adoptată ulterior îndeplinirii condițiilor necesare privind asigurarea desfășurării actului de administrare de către persoane îndreptățite și informarea corespunzătoare a investitorilor cu privire la situația societății.

Astfel, precizăm că situația privind emitentul COMCM S.A. rămâne în analiză urmând ca, în funcție de aspectele constatate, să fie adoptate măsurile care se impun, inclusiv în ceea ce privește reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor societății”.

Recent, SIF Transilvania a propus acționarilor un program de răscumpărare de acțiuni – cu cash sau alte acțiuni din portofoliu, astfel că nu este exclus ca pachetul de la COMCM să fie și el inclus în ofertă, în schimbul propriilor acțiuni.

SIF Transilvania propune răscumpărarea a 7,5% din acțiuni și creează posibilitatea de exit pentru Grupul Frățilă (Actualizare declarații Mihai Fercală)

BVBStiri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

DAFORA SA (DAFR) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

ROMCAB SA (MCAB) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020