Update articol:

AGA Conpet pentru majorarea de capital nu s-a ținut din lipsă de cvorum

Adunarea Generală a Acționarilor Conpet (COTE) de astăzi nu a putut decide cu privire la majorarea de capital din lipsă de cvorum, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania a transmis: “Cu privire la Punctele 2, 3, 4 și 5 (data plății) de pe ordinea de zi a A.G.E.A., având în vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că “pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital”, prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care precizează că “majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin ¾ din drepturile de vot” și, ținând cont de lista de prezență a acționarilor la ședința A.G.E.A., din care rezultă că sunt prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 4 acționari, deținători ai unui număr de 5.808.521 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 67,0941 % din capitalul social, se constată că nici la această a doua convocare a ședinței A.G.E.A. nu este întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru majorarea capitalului social prin aport în natură.”

Acționarii Conpet (COTE) erau convocați pentru majorarea de capital cu terenurile aportate de stat și cash.

Pe ordinea de zi, se regăsea aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 101.763.954,60 lei reprezentând aport în natură (terenurile) în valoare de 59.751.935,10 lei și numerar în valoare de 42.012.019,50 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 130.333.797 lei prin emiterea unui număr maxim de 30.837.562 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/ acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, din care:

(i) 18.106.647 acțiuni noi în sumă de 59.751.935,10 lei reprezentând aportul în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile în suprafață totală de 554.537,61 mp care fac obiectul celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obținut în perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate

(ii) 12.730.915 acțiuni noi în sumă de 42.012.019,50 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei celorlalți acționari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul Societății CONPET la data de înregistrare.

Conpet este o companie strategică ce operează Sistemul Naţional de Transport al petrolului prin conducte. Acţionarii societăţii sunt statul român, prin Ministerul Energiei, cu 58,7162% din acţiuni, persoane juridice cu 28,8809% şi persoane fizice cu 12,4029%. 

BVBStiri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (27/07/2021)

Numire Director General si Director Financiar

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (27/07/2021)

Convocare AGAO 30(31).08.2021

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (27/07/2021)

Comunicarea deciziei Comisiei Europene