Update articol:

Alina Bârgăoanu – președinte al Consiliului de administrație al Institutului European din România pentru încă 4 ani

Premierul Nicolae Ciucă a semnat decizia pentru numirea președintelui și a patru membri ai Consiliului de administrație al Institutului European din România.

Monitorul Oficial precizează:

«Având în vedere Memorandumul nr. B1-2/1267 din 27 aprilie 2022 cu tema
„Propuneri de reînnoire a mandatelor pentru președinte și patru membri în Consiliul
de administrație al Institutului European din România pentru perioada 14 mai
2022—13 mai 2026”, aprobat de prim-ministru, și propunerea Ministerului
Afacerilor Externe, formulată prin Adresa nr. B1-2/1380 din 3 mai 2022, înregistrată
la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/13.527/M.N. din 5 mai 2022,
în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (1)
lit. a) și art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul
European din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/1998, cu
modificările și completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1. — Începând cu data de 14 mai 2022, doamna prof. univ. dr. Alina
Bârgăoanu se numește în calitatea de președinte al Consiliului de administrație al
Institutului European din România pentru un mandat de 4 ani.
Art. 2. — La data prevăzută la art. 1, următoarele persoane se numesc în
calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Institutului European din România:
— domnul acad. Răzvan Emil Theodorescu;
— domnul prof. univ. dr. Dan Oancea;
— domnul ambasador Sergiu Celac;
— doamna Simona Moagăr-Poladian”.

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Unicredit Bank 2022 (UCB22) (27/06/2022)

Plata cupon nr. 10 si rambursare principal

AAGES S.A. (AAG) (27/06/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20-24.06.2022

MedLife S.A. (M) (27/06/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20-24 iunie 2022

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (27/06/2022)

Rascumparare actiuni proprii in perioada 20-24.06.2022