Update articol:

Alro – Comunicat privind disponibilitatea Raportului Trimestrial Consolidat și oră teleconferință pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021

Nr. 77/11.11.2021

Către:    Autoritatea de Supraveghere Financiară
              Bursa de Valori București

Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017 (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 (cu modificările și completările ulterioare) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 11 noiembrie 2021
Denumirea entității emitente: Alro S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Pitești, nr.116, Jud. Olt
Numărul de telefon/ fax: 0249 431 901 / 0249 437 500
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1515374
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J28/8/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98
Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori BucureștiCategoria Premium (simbol de piață: ALR)

Comunicat privind disponibilitatea
Raportului Trimestrial Consolidat și oră teleconferință pentru perioada de nouă luni încheiată la
30 septembrie 2021

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii în legătură cu publicarea rezultatelor consolidate ale companiei ALRO pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021, astfel:

  • Raportul Trimestrial Consolidat pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2021 (neauditat) pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”) va fi disponibil începând cu data de 12 noiembrie 2021, după ora 08:20 (ora locală).

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 a fost întocmit în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2021 nu este auditat și este disponibil pe:

•   website-ul Bursei de Valori București, bvb.ro – simbol ALR;
•   website-ul Companiei ALRO, categoria “Relații cu investitorii”, secțiunea “Raportări financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro

  • Teleconferința cu investitorii și analiștii financiari pentru prezentarea rezultatelor consolidate ale ALRO pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 va avea loc în data de 15 noiembrie 2021, începând cu ora 11:00 (ora locală).

Dacă doriți să participați la conferință, vă rugăm să o contactați pe Florența Ghiță, +40 (0)744 644 004 sau investor.relations@alro.ro. Pentru a primi informațiile de acces, vă rugăm să furnizați următoarele detalii: numele, compania, poziția și numărul de telefon pe care îl veți utiliza pentru a accesa conferința.

Prezentarea aferentă acestei teleconferințe va fi disponibilă începând cu data de 15 noiembrie 2021 pe website-ul companiei ALRO, categoria “Relații cu Investitorii”, secțiunea “Prezentări”: http://www.alro.ro/prezentari.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu Investitorii și Relații Corporative la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Marian-Daniel NĂSTASE
Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe DOBRA
Director General

BVB | Știri BVB

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (08/12/2021)

Hotararea Consiliului de Administratie - 7 decembrie 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (08/12/2021)

Hotarari AGEA din data de 8 decembrie 2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (08/12/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (07/12/2021)

Achizitie companie de proiect parc fotovoltaic