Update articol:

AmCham acuză: O nouă încercare de subordonare a camerelor de comerț bilaterale

Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) semnalează o nouă tentativă de a subordona Camerei Naționale structurile asociative asimilate camerelor de comerț bilaterale și solicită și pe această cale renunțarea la acest demers care denaturează și îngrădește mediul asociativ din România.

Printr-o serie de prevederi din Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 (PL-x nr. 527/2022), se impune tuturor camerelor bilaterale înscrierea într-un Registru Național administrat de Camera Națională și depunerea la Camera Națională a unui raport de activitate anual care să probeze îndeplinirea scopului și obiectivelor, sub sancțiunea dizolvării. Aceste prevederi reprezintă restrângeri aduse dreptului la libera asociere garantat de Constituția României, precum și de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului și de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

AmCham Romania consideră că acest demers profund nedemocratic și inechitabil prin care o entitate privată primește o poziție privilegiată și puteri discreționare față de alte entități private, este un precedent periculos și afectează negativ chiar și scopul declarat, acela de sprijinire a mediului de afaceri și de atragere de investiții.

Întrucât proiectul a fost aprobat de Senatul României și este în analiza Comisiilor din Camera Deputaților, AmCham România, alături de alte 10 asociații ale mediului de afaceri,  a solicitat eliminarea oricăror prevederi care periclitează funcționarea unui mediu asociativ liber prin acordarea unor atribuții depășesc sfera de activitate a Camerei Naționale.

AmCham România susţine: “Conform legislației în vigoare, structurile asociative funcționeză pe baza unui statut aprobat de instanțe judecătorești, care stabilește mecanisme clare de raportare. Totodată, sunt supuse controlului autorităților statului în multiple domenii, astfel că prevederile în discuție nu răspund unei nevoi, ci dimpotrivă, rezultă într-o  suprareglementare inoportună, fără utilitate reală, într-o birocrație excesivă și într-o subordonare nesănătoasă.

La nivel european, nu am identificat niciun alt stat în care Camera Națională să aibă un rol de supraveghere și control asupra celorlalte structuri asociative ale mediului de afaceri. În alte state, camerele de comerț bilaterale ale României nu sunt subordonate în niciun fel camerelor naționale.

Este regretabil și în contrast cu angajamentele asumate de România în ceea ce privește guvernanța, transparența, debirocratizarea că astfel de inițiative reapar și capătă o asemenea anvergură, și facem apel la toți decidenții să oprească această nouă încercare de subordonare a mediului asociativ”.

Scrisoarea comună semnată de AmCham alături de alte 10 organizații, prezintă detaliat argumentele pentru respingerea acestor prevederi și poate fi consultată aici.

Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) este între cele mai reprezentative asociații ale comunității de afaceri din Români. În prezent, cele peste 500 de companii americane, internaționale și românești,  membre ale comunității AmCham România, fac posibilă implicarea AmCham în promovarea priorităților economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Piețe de Capital și Servicii Financiare, Guvernanță Corporatistă, Concurență și Ajutor de Stat,  Energie, Educație, Economie Digitală, Fiscalitate, Mediu , Piața Muncii, Sănătate,  Fonduri Europene, Achiziții Publice și Partneriat Public-Privat, Real-Estate și Turism.