Update articol:

Analiștii Goldring estimeză un preț țintă pentru Nuclearelectrica de 19,19 lei/acțiune, pentru următoarele 12 luni

Analiză de Judit Zoltani, Manager Departament, Claudiu Demian, Analist Financiar, Roxana Stejerean, Analist Financiar – Departamentul de Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring SA

Analiștii Goldring estimeză un preț țintă pentru acțiunile Nuclearelectrica (SNN), pentru următoarele 12 luni, de 19.19 lei/acțiune. Prețul țintă acordat (de 19.19 lei/acțiune) este mai mare cu 13.6% decât prețul actual al acțiunii (de 16.90 lei/acțiune). În vederea acordării prețului țintă s-au ținut cont de aspecte precum: profitabilitatea societății, trendul ascendent al veniturilor, politica de dividend generoasă (cu randamente ridicate de la an la an) dar și de multiplii societăților producătoare de energie nucleară din întreaga lume (acțiunile Nuclearelectrica fiind tranzacționate la un discount comparativ cu acestea). Recomandările Goldring sunt acordate astfel: BUY – companii cu rentabilitate așteptată de peste +5%, HOLD – companii cu rentabilități așteptate cuprinse între -5% și +5%, SELL –companii cu rentabilități așteptate sub -5%.

VEZI AICI RAPORTUL DE ANALIZĂ GOLDRING pe Nuclearelectrica (09_Sept)

Raportul arată:

“Datorită primului semestru al anului 2020 în care societatea a înregistrat un profit net în creștere cu aproximativ 18% (comparativ cu cel din S1 2019), estimările pentru anul 2020 rămân peste rezultatul realizat în anul 2019. Deși creșterea de la semestru la semestru este de două cifre, estimăm că rezultatul net din semestrul al doilea să fie puțin mai modest decât cel realizat în al doilea semestru al anului trecut. Cu toate acestea, profitul anual va rămâne pe un trend ascendent, însă relativ similar cu cel de anul trecut. În ceea ce privește veniturile, chiar dacă acestea se află în scădere cu -2% în primul semestru al anului curent, estimăm că vor reuși să ajungă la un nivel superior, la final de an, comparativ cu cele înregistrate în anul 2019. Această estimare are la bază stabilitatea prețului energiei de pe piețele bilaterale, dar și o recuperare a prețului de pe piața PZU, care a avut de suferit mai ales în al doilea trimestru al anului curent.

Nuclearelectrica este o companie a cărui principal avantaj de piață îl reprezintă dividendele acordate acționarilor. În ultimii ani, compania a reușit să ofere unul dintre cele mai ridicate randamente de pe piața de capital din România (deja o piață recunoscută pentru randamentele ridicate pe care companiile le acordă acționarilor). De asemenea, ne așteptăm ca această politică de dividende să continue și în viitor, iar de asemenea să își mențină ritmul de creștere, în limita evoluției profitului net și luând în considerare și nevoia de finanțare a companiei.

Cotația acțiunii se află deja la +18.51% comparativ cu începutul anului 2020, fiind a treia cea mai rentabilă acțiune din acest an (din componența indicelui BET și BET-FI), fără să ținem cont și de randamentul dividendului brut (de peste 9%), acordat în luna iunie. 

Relația cu investitorii.  Nuclearelectrica a primit nota 10 (nota maximă), acordată în urma evaluării VEKTOR (indicatorul comunicării cu investitorii pentru companiile listate la Bursă) realizată de ARIR (Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din România). Așadar, Nuclearelectrica și-a făcut loc în lista selectă a companiilor care au reușit să obțină acest scor. Relația cu investitorii rămâne un aspect care poate contribui la evoluția pozitivă a cotației SNN.

Parcursul cotației SNN

Societatea a fost listată la Bursa de Valori din București la sfârșitul anului 2013 printr-un IPO, la acea vreme oferta fiind suprasubscrisă și catalogată ca fiind al doilea succes după cel al Transgaz și încă o dovadă a faptului că există un interes extraordinar din partea pieței pentru companiile energetice. Începând cu data de 23 decembrie, acțiunile Nuclearelectrica au fost incluse și în componența indicelui BET, ajungând la o pondere de 1.99% din componența acestuia. Anul 2013 a reprezentat un succes pentru companie nu doar din pricina listării, dar și din punct de vedere al rezultatelor financiare, Nuclearelectrica înregistrând un profit net record, de 423 mil. lei. Cu toate acestea, imediat după listare, prețul acțiunilor SNN au intrat pe un trend descendent care a avut finalitate doar la sfârșitul anului 2016. De asemenea, rezultatele financiare ale companiei nu au convins în perioada 2014-2016, acestea fiind mult sub cele realizate în 2013 (de 423 mil. lei), nereușind treacă peste pragul de 150 mil. lei profit. Anul 2017 reprezintă însă startul trendului ascendent al acțiunilor Nuclearelectrica, în anul 2017 societatea realizează un profit net de 303 mil. lei (cu 170% mai mare comparativ cu cel realizat în 2016) și și o rată de distribuție de peste 90% din profitul net al anului 2016 sub formă de dividende. Profiturile nete ale companiei în creștere de la an la an concomitent cu politica de dividend generoasă din partea companiei au stimulat creșterea cotației, care a ajuns de la minimul din 2016 de 4.5 lei/acțiune la un maxim de 19.48 lei/acțiune, atins în iunie 2020, mai exact un randament de 332% în patru ani de zile, fără să luăm în calcul randamentul dividendelor de peste 10% în fiecare an, datorat Statului Român de a colecta peste 90% din profiturile realizate de companiile la care acesta este acționar majoritar. Acțiunile Nuclearelectrica se încadrează în categoria acțiunilor de tip defensiv, datorită ratei de distribuire a dividendelor relativ constante de la an la an, la care se adaugă profiturile nete în creștere în ultimii ani, contribuind semnificativ ca Nuclearelectrica să își facă un loc în liga selectă a celor mai ridicate randamente de pe Bursa de Valori București, piață deja renumită din punct de vedere al acestui aspect. De asemenea, acțiunea face parte din componența indicilor BET, BET Plus, BET-NG, BET-XT, BET-XT-TR, BET-TR, BET-BK și ROTX. 

Domeniu de activiate

SN Nuclearelectrica S.A. este o companie înființată în anul 1998, în urma reorganizării RENEL, având ca domeniul de activitate producerea de energie electrică, termică și de combustibil nuclear, fiind în prezent singurul producător de energie nucleară din România. Activitatea principală a companiei constă în producerea energiei electrice și termice prin procedee nucleare. Nuclearelectrica deține și operează două reactoare nucleare funcționale (Unitatea 1 și Unitatea 2) și două reactoare aflate în faza incipientă de construcție (Unitatea 3 și Unitatea 4). În anul 2019, vânzările Nuclearelectrica reprezentau aproximativ 19.3% din consumul final de energie electrică în economia națională (în anul 2018 aceasta fiind de 19.1%).

Acționariat

Acționarul majoritar al Nuclearelectrica este Statul Român, având o participație de 82.49%, în timp ce Fondul Proprietatea deține 7.47% din societate. Așadar, free-float-ul societății este de aproximativ 10%. Acționarul majoritar a jucat și joacă un rol foarte important în ceea ce privește strategia companiei (atât de investiții cât și de dividende).

Dividende

Nuclearelectrica rămâne una dintre companiile urmărite de investitori datorită nivelului ridicat al dividendelor. Politica de dividende a companiei a fost generoasă în ultimii ani, rata de distribuție fiind de peste 90% de la an la an. Creșterea profitului net, dar și menținerea ratei de distribuție au condus la o creștere constantă a dividendului brut, excepția fiind anul 2018, în care a fost acordat și un dividend suplimentar, rata de distribuție fiind de peste 150% în acel moment. Dividendul stabil și ridicat din punct de vedere al randamentului reprezintă un punct forte al companiei, cu o puternică putere de atracție asupra investitorilor.

Perspective 

Producția de energie electrică rămâne în continuare un subiect des discutat la nivel mondial. Majoritatea statelor își mențin poziția de susținători ai producției de energie verde, respectiv reducerea sau chiar eliminarea producției de energie care se realizează prin intermediul mijloacelor poluante și care afectează mediul înconjurător. Așadar, chiar dacă producția de energie solară/eoliană ar trebui să preia cât mai mult din piața producției de energie electrică prin metode poluante, energia nucleară va rămâne în continuare o metodă de producție populară, mai ales datorită costurilor mai scăzute decât a altor metode.  

Oportunități

Nuclearelectrica deține deja o poziție dominantă pe piața producătorilor de energie electrică (peste 19%) din România. De asemenea, este singurul producător de energie electrică nucleară din România. Este un aspect important, mai ales în contextul preocupărilor din partea Uniunii Europene în ceea ce privește producția de energie verde (și care înseamnă reducerea forțată a producției de energie electrică cu ajutorul cărbunilor, petrolului sau gazelor). Producția de energie nucleară este și va rămâne o formă de producție agreată de către statele membre ale Uniunii Europene.

Piața de energie

Începând cu anul 2021, piața energiei se va liberaliza complet. Așadar, prețul de vânzare al energiei electrice    s-ar putea să fie mai ridicat pentru companiile a căror prețuri au fost reglementate în anii trecuți.

Investiții

Printre obiectivele majore investiționale pentru perioada 2020-2025, avem ca principale repere: Inspecțiile  și  reparațiile  capitale  realizate  la  Unitatea  1  respectiv  Unitatea  2  în timpul opririlor planificate, Producerea Cobaltului 60 la CNE Cernavodă, Extinderea duratei de viața a Unității 1 prin rebutarea reactorului și retehnologizarea sistemelor principale, Depozit Intermediar de Combustibil Ars (DICA), Modernizare și extindere sistem de protecție fizică, Amenajare Unitate 5, Instalație de Detritiere D2O, Proiectele de  modernizare,  integrare  și  securizare  a  fluxului  informațional  și infrastructurii IT (hardware si software) la nivelul SNN – Modernizare Digitală. De asemenea, ca și obiective majore strategice includem și Proiectul  de  Retehnologizare  a  Unităţii 1, respectiv Proiectul Unitățile 3 și 4.

Riscuri

Riscurile specifice pentru compania Nuclearelectrica sunt următoarele:

  • Risc operațional
  • Risc de piață/preț
  • Risc de reglementare/legislativ
  • Risc asociat lucrărilor de investiții/mentenanță/retehnologizare
  • Risc asociat lipsei forței de muncă specializat

Rezultate financiare (actuale și estimate)

Compania analizată deține o poziție financiară stabilă, cu evoluții ale cifrei de afaceri constante de la an la an, marje ale profitului net ridicate, dar și o lichiditate care ii permite să își desfășoare activitatea în condiții optime, chiar și în perioade economice dificile. De asemenea, atât veniturile cât și profiturile companiei considerăm că își vor păstra un trend ascendent pentru anii 2021 și 2022, însă puțin mai lent decât al anilor trecuți. Precum am precizat anterior, această estimare are la bază stabilitatea prețului energiei de pe piețele bilaterale, dar și o recuperare a prețului de pe piața PZU, care a avut de suferit mai ales în al doilea trimestru al anului curent, acestea influențând în final venitul înregistrat de companie.

Nuclearelectrica a încheiat un semestru dificil (în condiției unui blocaj economic, care s-a resimțit și pe piața energiei electrice) cu un rezultat net în creștere cu 18.1% comparativ cu primul semestru al anului 2019. Cu toate acestea, veniturile din exploatare s-au redus cu 2.1% din cauza prețurilor energiei în scădere din acest semestru.
Indicatori financiari (actuali și estimați)

Nuclearelectrica prezintă o poziție financiară stabilă, având o lichiditate curentă de peste 4 (active circulante raportate la datorii curente) în 2017 și 2019, iar de asemenea peste 3 în 2018, nivelul de siguranță recomandat în teorie fiind de minim 2. De asemenea, estimăm că în anii 2020-2022, lichiditatea să se mențină la un nivel confortabil firmei și apropiat anilor trecuți.

Gradul de îndatorare a întrat pe un trend descendent încă din anul 2018 și s-ar putea menține sub nivelul de 17% în următorii ani. Indicatorul ne arată cât la sută din totalul activelor este finanțat din datoriile totale. Un nivel de peste 70% este considerat riscant, în timp ce la o valoare sub 30%, putem considera că societatea este stabilă din punct de vedere financiar.

Atât indicatorii ROA (Return on Assets), cât și ROE (Return on Equity) se prezintă a fi pe un trend ascendent, dar mai ales la un nivel superior altor companii cu un domeniu de activitate similar (vezi pag. 6). Așadar, putem spune că societatea obține un nivel de profitabilitate superior altor companii producătoare de energie nucleară în raport atât cu activele, cât și cu capitalurile proprii.

Marja profitului net este de peste 20% încă din anul 2019. De asemenea, aceasta este superioară altor companii din industrie, ceea ce înseamnă că Nuclearelectrica reușește să fie mai eficientă în ceea ce privește transformarea veniturilor din exploatare în profit net.”

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/07/2021)

Semnare contracte vanzare-cumparare actiuni

OMV PETROM S.A. (SNP) (28/07/2021)

Rezultate financiare semestriale S1 2021 (rezultate individuale OMV PETROM S.A.)

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (28/07/2021)

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (28/07/2021)

Perioada inchisa tranzactionare: 29.07.2021 - 27.08.2021