Update articol:
COMUNICAT

ANEVAR transmite observaţii Finanţelor privind modificările la Codul Fiscal

ANEVAR transmite observaţii Ministerului Finanţelor privind modificările la proiectul de ORDONANŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale.

În urma analizei textului proiectului de Ordonanță postat pe pagina web a Ministerului Finanțelor,  ANEVAR a înaintat o serie de propuneri, având în vedere aspecte precum:

 • “Am considerat ca fiind pozitivă eliminarea trimiterilor la tipul contribuabilului persoană fizică sau persoană juridică și orientarea temei impozitării proprietății pe cele două tipuri de utilizări: rezidențială și nerezidențială.
 • Deși raportarea la „Studiile de piață” referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, pare o soluție facilă, trebuie avut în vedere faptul că acestea au avut o utilizare strict limitată și nu au constituit o prerogativă a profesiei de evaluator. Considerăm că au fost acceptabile strict pentru scopul propus (și uzul birourilor notariale), în condițiile în care autorii au precizat (așa cum era și normal) în conținutul lor că reprezintă derogări de la, și/sau nu respectă Standardele de Evaluare. Reamintim și faptul că acestea reprezintă documente neunitare, neomogene și că unele dintre firmele care au realizat studiile (exemplu: București, Ilfov, Dâmbovița etc.) nu dețin calitatea de evaluatori autorizați.
 • Precizăm, așa cum am făcut-o și în trecut, că nu există posibilitatea întocmirii în mod profesionist a unui document care să includă valorile de piață individuale ale terenurilor, caselor, spațiilor industriale, spațiilor comerciale, imobilelor mixte etc. dintr-un oraș/comună/sat sau județ. Fiecare dintre acestea au particularitățile lor, ce pot fi evidențiate numai printr-un raport individual de evaluare.

Propunerile noastre au avut în vedere următoarele premise:

 • Asigură o aplicare unitară
 • Utilizează prevederi existente ale Codului fiscal care pot fi adaptate noilor cerințe
 • Rezultatele obținute sunt cel puțin similare celor din utilizarea studiilor de piață, dar cu aplicabilitate stabilă pe termen lung
 • Sunt atinse în acest fel unele dintre obiectivele din PNRR privind impozitarea proprietăților
 • Nu este nevoie de o modificare semnificativă a softurilor autorităților locale și nici nu implică eforturi în plus (sau incertitudini în aplicare) pentru angajații primăriilor din România
 • Soluția propusă de noi are o aplicabilitate imediată
 • Varianta propusă nu mai necesită prorogarea primului termen de plată a impozitului pentru anul 2023
 • Soluția pune bazele unei reforme în perioada următoare, inclusiv a impozitului pe teren și alinierea tuturor prevederilor din Codul fiscal la cerințele PNRR privind utilizarea valorilor de piață ca obiectiv al valorilor impozabile
 • Propunerea noastră s-a bazat pe informațiile din baza de date BIG a ANEVAR, bază de date care conține valorile de piață desprinse din rapoartele de evaluare realizate de membrii ANEVAR în scopul garantării împrumuturilor

Principalele propuneri au fost:

 1. Menținerea formei, fără modificări, a art. 457 ( care se referă la proprietățile rezidențiale) cu actualizarea cifrelor din tabelul de la alin. (6) cu indici de actualizare care să conducă la valori impozabile pornind de la informații de piață și care au fost calculați pe baza informațiilor din baza de date BIG a ANEVAR, bază de date care conține valorile de piață desprinse din rapoartele de evaluare realizate de membrii ANEVAR pe întreg teritoriul României pentru garantarea împrumuturilor
 2. La art. 458 (care se referă la clădirile nerezidențiale) ținând seama de diversitatea foarte mare a acestora (spații comerciale, birouri, spatii industriale, spații agricole, benzinarii, hoteluri, proprietăți mixte, dar și proprietăți specializate), am propus menținerea sistemului actual prin realizarea unui raport de evaluare, pe baza unui standard de evaluare actualizat care să nu mai țină seama preponderent de abordarea prin cost, ci care să estimeze valoarea de piață a proprietății nerezidențiale (deci inclusiv a terenului), un proces de evaluare similar cu cel al evaluării pentru garantarea împrumutului, cunoscut de publicul larg și autorități.

Celelalte modificări propuse sunt consecința celor două teme principale de mai sus.

Propunerile vin în sprijinul autorităților și al contribuabililor, și fructifică experiența și expertiza noastră ca Asociație profesională de utilitate publică”.

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România are drept scop organizarea, coordonarea şi autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui înalt nivel de calificare profesională, precum şi promovarea standardelor, metodelor şi tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizaţi. 

ANEVAR include aproximativ 4000 de evaluatori autorizaţi persoane fizice şi peste 570 de evaluatori autorizaţi persoane juridice.

Asociaţia este membru al Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC), al Grupului European de Asociaţiilor de Evaluatori (TEGoVA), al Asociaţiei Mondiale a Organizaţiilor de Evaluatori (WAVO), al International Institute of Business Valuers (iiBV) și membru al International Ethics Standards Coalition (IESC). Asociația a stabilit relaţii de cooperare şi cu alte organizaţii profesionale de profil din întreaga lume. Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR, obligatoriu a fi aplicate în ţara noastră, includ Standardele internaționale de evaluare, valabile în peste 100 de ţări din toată lumea, o parte din standardele europene de evaluare a proprietăţilor imobiliare şi standarde necesare pentru adaptarea evaluării la specificul normelor naţionale.

BVB | Știri BVB

OMV PETROM S.A. (SNP) (03/10/2022)

Raport tranzactii cu parti afiliate 29 august - 2 octombrie 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26.09.2022-30.09.2022

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) (03/10/2022)

Notificare cu privire la numarul de titluri de participare aflate in circulatie

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26 - 30 septembrie 2022