Update articol:

ANRE aprobă modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, astăzi,  Ordinul nr. 167/2018 privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

Un comunicat al ANRE arată: “Modificările asigură alinierea la prevederile reglementărilor europene în domeniu, așa cum rezultă din completările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale referitoare la tranzacționarea în Punctul Virtual de Tranzacționare (PVT), precum și la posibilitatea clienților finali de a participa la tranzacțiile cu gaze naturale în vederea echilibrării consumului propriu”.

Principalele modificări au avut în vedere:
• corelarea prevederilor Codului rețelei cu cele ale Regulamentelor UE nr. 312/2014 și 715/2009;
• implementarea unui sistem intrare/ieșire complet funcțional și aliniat cadrului de reglementare european, utilizatorii de rețea având posibilitatea de a rezerva independent, capacitatea pe puncte de intrare în Sistemul naţional de transport (SNT) și pe puncte de ieșire din SNT, în scopul consolidării concurenței prin crearea de piețe angro lichide de gaze naturale;
• posibilitatea ca punctul virtual de tranzacționare (PVT) să permită efectuarea transferurilor bilaterale privind proprietatea gazelor naturale în mod independent de localizarea acestora în SNT;
• stabilirea unor noi reguli referitoare la desfășurarea proceselor comerciale și operaționale în diferitele puncte de intrare/ieșire în/din SNT;
• introducerea contului de echilibrare operațională între operatorul de transport și de sistem și producătorii de gaze naturale, precum și între operatorul de transport și de sistem și operatorii depozitelor de înmagazinare subterană;
• s-a introdus mecanismul de stimulare al Operatorului de Transport și de Sistem (OTS), în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 312/2014. Mecanismul presupune implicarea activă a OTS în tranzacționarea produselor standardizate pe termen scurt și remunerarea sau penalizarea după caz, a acestuia, funcție de performanța obținută în urma activității de echilibrare a SNT;
• rezervarea în mod direct a capacitatii de către fiecare utilizator al rețelei (UR) pe punctele virtuale de ieșire spre sistemele de distribuție, astfel încât să se asigure necesarul de consum al clienților din portofoliul UR;
• a fost introdusă “Piața de echilibrare a gazelor naturale” în vederea înlocuirii mecanismului de tranzacționare a dezechilibrelor prin Facilitatea de transfer de gaze (FTG); mecanismele de tranzacționare și decontare sunt similare cu cele ale pieței pentru ziua următoare și permit tranzacționarea cantităților de dezechilibru zilnic inițial al UR, în limita și sensul reducerii acestuia; tranzacționarea cantităților de dezechilibru inițial se face public, transparent și nediscriminatoriu pe platforma informatică administrată de Transgaz, care este contraparte între vânzători și cumpărători;
• au fost aduse o serie de modificări principiilor de alocare ce se vor aplica, și anume: alocarea finală stabilită la sfârșitul lunii de livrare va fi egală cu suma alocărilor zilnice la care se vor adăuga doar eventualele corecții aduse în cazul defectării sistemelor de măsurare. Diferențele dintre nivelurile volumelor lunare măsurate, respectiv valorile energiei lunare a gazelor naturale și alocarea lunară finală se determină în conformitate cu Metodologia de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale efectiv măsurate elaborată de ANRE;
• stabilirea principiilor pieței principale și ale pieței secundare de capacitate precum și modalitățile de tranzacționare ale capacităților pe aceste piețe;
• s-a introdus posibilitatea clientului final de a participa la tranzacțiile cu gaze naturale în vederea echilibrării consumului propriu.

ANRE susţine că beneficiile principale aduse prin modificarea și completarea Codului sunt:
• formarea unor piețe pe termen scurt intrazilnice și pentru ziua următoare lichide și capabile să asigure:
– referințe corecte de preț;
– produsele necesare echilibrării atât a SNT de către OTS cât și a UR prin vânzarea/cumpărarea de gaze naturale;
– îndeplinirea obligațiilor de tranzacționare impuse de Lege.
• formarea și dezvoltarea piețelor centralizate pe termen mediu și lung menite să asigure gazele naturale necesare clienților finali la prețuri corecte în condiții de transparență și nediscriminare;
• responsabilizarea fiecărui UR de a-și echilibra portofoliul de contracte, transferând astfel către clientul final doar costuri prudente în condiții de eficiență;
• responsabilizarea și stimularea OTS de a forma și susține dezvoltarea piețelor pe termen scurt, în vederea echilibrării coerente și eficiente a SNT;
• posibilitatea acordată utilizatorilor de rețea de a-și reduce dezechilibrele prin tranzacționarea acestora pe piața de echilibrare, fapt care contribuie la diminuarea acestora și implicit a tarifelor de dezechilibru plătite;
• creșterea bunăstării generale prin stabilirea unor prețuri corecte și stabile care să reflecte costuri reale în condiții de eficiență și competiție, cu șanse egale pentru toți.

 

BVB | Știri BVB

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (29/09/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017(R) 05.05.2023_29.09.2023

CEC 2028 EURO (CECRO28E) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023

CEC BANK SA (CECRO25E) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023

CEC BANK SA (CECRO25) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023