Update articol:

ANRE: Creștere a utilizării paginii de internet a furnizorilor de energie electrică, ca mijloc de comunicare cu clienții finali, de la 28% în 2019, la 61% în 2020

Informarea clienților finali prin intermediul mass-media scrisă naţională şi/sau locală, a fost realizată de către 87% dintre furnizorii monitorizați, potrivit unui Raport ANRE privind rezultatele monitorizării activității de informare a clienților finali realizată de titularii de licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrică în 2020.

Sunt exceptați de la această obligație furnizorii pentru care numărul clienților finali este mai mic de 1000 pentru oricare lună a anului calendaristic, iar dintre cei cincisprezece titulari ai unei licențe de furnizare a energiei electrice obligați, doar doi dintre aceștia nu au respectat această prevedere din Regulament.

Informarea clienților finali prin intermediul materialelor informative a fost realizată în proporție de 73% de către titularii de licențe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice monitorizaţi, iar cea realizată prin intermediul paginii de internet a fost realizată de 40% din furnizorii monitorizaţi, restul de 60% având pagina de internet în construcţie sau incompletă.

Conform raportărilor prelucrate de ANRE, primele cinci domenii asupra cărora titularii de licențe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și-au informat clienții finali sunt: drepturile și obligațiile clienților finali (11%), prețurile și tipurile de tarife aplicate (11%), principalele clauze ale contractului de furnizare (10%), principalele acte normative care reglementeaza domeniul energiei electrice și al gazelor naturale, relevante pentru clienții finali (10%), respectiv principalele condiții generale de contractare (9%).

Privitor la principalele canale de comunicare utilizate de către titularii de licență de furnizare a energiei electrice, în procesul de soluționare a solicitărilor de informații primite din partea clienților finali rezultă faptul că, 61% dintre solicitările clienților finali au fost primite și soluționate prin intermediul paginii de internet a furnizorului, 23% telefonic iar 16% prin compartimentul de informare al furnizorilor.

Subiectele cel mai frecvent exprimate prin intermediul apelurilor telefonice de către clienții finali fac referire la informaţii privind: modalitatea de calcul a prețului final al energiei electrice și informații referitoare elementele componente ale facturii de energiei electrică, solicitarea de oferte furnizare energie electrică, solicitarea de informații suplimentare referitoare la principalele clauze ale contractului de furnizare energie electrică, procedura, etapele și documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică, anunțarea deranjamentelor/întreruperilor neplanificate în alimentarea cu energie și solicitari de informații cu privire la condițiile și prețul pentru furnizarea energiei electrice.

În anul 2020, comparativ cu anul 2019, se remarcă o creștere a utilizării paginii de internet a furnizorilor, ca mijloc de comunicare în procesul de soluționare a solicitărilor de informații primite de furnizori din partea clienților finali, de la o pondere de 28% în 2019, la o pondere de 61% în 2020.

Cu privire la informarea clienților finali prin înfiinţarea, menţinerea şi actualizarea periodică a unei pagini proprii de internet de către titularii de licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, conform raportărilor operatorilor economici monitorizați de ANRE în anul 2020 rezultă faptul că, 40% dintre aceștia au respectat această prevedere din Regulament, restul de 60% având pagina de internet în construcţie sau incompletă.

În materie de protecție a clienților finali, unul dintre dezideratele ANRE constă în monitorizarea respectării obligației instituită furnizorilor, cu privire la activitatea de informare pe care aceștia o desfășoară în raport cu clienții finali din portofoliile proprii, scopul fiind acela de a asigura o informare corectă, amplă și completă a clienților finali. În acest sens, Autoritatea a stabilit un sistem unitar de raportare pentru operatorii economici titulari ai unei licențe de furnizare a energiei electrice, care să asigure un cadru riguros și propice îndeplinirii obligațiilor acestora de informare a clienților finali proprii.

Raportul ANRE redă succint cele mai relevante aspecte conexe activității de informare a clienților finali de energie electrică, desfăşurată în cursul anului 2020, de către titularii de licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 96/2015. Prin acest raport, ANRE evaluează respectarea, de către furnizorii de energie electrică, a obligațiilor de informare stabilite în Regulament.

Activitatea de informare prevăzută în Regulament se realizează, în principal, prin intermediul următoarelor mijloace:
 înfiinţarea, menţinerea şi actualizarea periodică a unei pagini proprii de internet;
 elaborarea şi distribuirea de materiale informative către clienții finali;
 răspunsuri în scris, pe format hârtie sau e-mail, ori telefonic la întrebările clienților finali;
 publicare în mass-media scrisă naţională şi/sau locală;
 afișare la punctele unice de contact, inclusiv la punctele de informare regionale/locale.

ANRE monitorizează respectarea de către furnizori a prevederilor reglementărilor aferente informării clienților finali, asigurându-se totodată de faptul că informaţiile destinate acestora sunt de actualitate și redactate/prezentate într-un mod clar, accesibil şi inteligibil, şi permit parcurgerea lor cu uşurinţă, indiferent de mijloacele prin care sunt puse la dispoziţie. Prevederile Regulamentului se aplică activităţii de furnizare a energiei electrice, în relaţia dintre titularii licenţei pentru activitatea de furnizare şi clienții finali de energie electrică, definiţi conform art. 3 pct. 13 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile și completările ulterioare.

Principalele domenii și modalități pentru desfășurarea acțiunilor de informare a clienților finali desfășurate de furnizori sunt:
1. Drepturile și obligațiile clienților finali – publicare pe pagina proprie de internet, răspunsuri prin e-mail sau telefonic, respectiv prin distribuirea de materiale informative la punctele unice de contact;
2. Prețurile și tipurile de tarife reglementate practicate – specificarea preţurilor şi tipurilor de tarife reglementate în factura lunară (pe verso) şi de asemenea, publicarea pe pagina proprie de internet;
3. Modalități de măsurare, facturare, conţinutul facturii și mijloacele de platăpublicare pe pagina proprie de internet şi distribuirea de materiale informative la punctele unice de contact;
4. Principalele clauze ale contractului de furnizare – publicare pe pagina proprie de internet şi distribuirea de materiale informative la punctele unice de contact;
5. Principalele condiţii generale de contractare, inclusiv durata contractului, condiţiile de reînnoire şi renunţare la servicii, denunţarea unilaterală a contractului – publicare pe pagina proprie de internet şi distribuirea de materiale informative la punctele unice de contact;
6. Procedura, etapele, și documentele necesare procesului de soluționare a plângerilor clienților finali – publicare pe pagina proprie de internet, răspunsuri prin e-mail sau telefonic, respectiv prin distribuirea de materiale informative la punctele unice de contact;
7. Procedura, etapele și documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului – publicare pe pagina proprie de internet şi distribuirea de materiale informative la punctele unice de contact;
8. Procedura, etapele și documentele necesare procesului de soluționare/mediere a neînțelegerilor contractuale – publicare pe pagina proprie de internet, răspunsuri prin e-mail sau telefonic, respectiv prin distribuirea de materiale informative la punctele unice de contact;
9. Procedura, etapele și documentele necesare procesului de soluționare a disputelor contractuale – răspunsuri telefonic sau e-mail la întrebările clienților finali;
10. Principalele acte normative care reglementeaza domeniul energiei electrice, relevante pentru clienții finali – răspunsuri telefonic sau e-mail la întrebările clienților finali.
11. Alte informații de interes pentru clienții finali, inclusiv cele privind eficiența energetică prevăzute la art. 11 alin. (5) lit. d) pct (ii) și (iii) și lit. f din Legea privind eficiența energetică nr. 121/2014 – publicare pe pagina proprie de internet şi distribuirea de materiale informative la punctele unice de contact.

Operatori economici, titulari ai unei licențe de furnizare a energiei electrice care au prezentat raportarea pentru anul 2020 privind activitatea de informare a clienților finali din portofoliile proprii, conform prevederilor din Regulament.
1 ADERRO G.P. ENERGY SRL
2 APURON ENERGY
3 A ENERGY IND SRL
4 AIK ENERGY ROMÂNIA SRL
5 ALIVE CAPITAL SRL
6 ALRO SA
7 ANCHOR GRUP SA
8 CEZ VÂNZARE SA
9 CONARG REAL ESTATE SRL
10 COTROCENI PARK SA
11 CREST ENERGY SRL
12 CYEB SRL
13 EFT FURNIZARE SRL
14 EGGER ROMÂNIA SRL
15 ELCATA MHC SRL
16 ELECTRIC PLANNERS SRL
17 ELECTRICOM SA
18 ELECTRIFICARE CFR
19 ELECTRICA FURNIZARE SA
20 ELECTROMAGNETICA SA
21 ELSID SA
22 ENEL ENERGIE SA
23 ENEL ENERGIE MUNTENIA SA
24 ENERGIA GAS & POWER SRL
25 ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL
26 ENGIE ROMÂNIA SA
27 ENERGY TRADE ACTIV SRL
28 ENERGY GRID SRL
29 ENOL GRUP SA
30 ENTREX SERVICES SRL
31 E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA
32 GETICA 95 COM SRL
33 GRENERG SRL
34 HERMES ENERGY INTERNATIONAL SRL
35 ICCO ENERG SRL
36 ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA
37 IMPERIAL DEVELOPMENT SRL
38 INDUSTRIAL ENERGY SA
39 IZVOR DE LUMINĂ SRL
40 LUXTEN LC SA
41 MAZARINE ENERGY ROMÂNIA SRL
42 MET ROMÂNIA ENERGY SA
43 MONSSON TRADING SRL
44 NEXT ENERGY PARTENERS SRL
45 NOVA POWER&GAS SRL
46 P.C. MANAGEMENT & CONSULTING SRL
47 PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL
48 PLENERG SRL
49 RCS & RDS SA
50 RENOVATIO TRADING SRL
51 RES ENERGY SOLUTIONS SA
52 RESTART ENERGY ONE SRL
53 ROMELECTRO SA
54 STOCK ENERGY SRL
55 TINMAR ENERGY SA
56 TRANSENERGO COM SA
57 TRANSFORMER ENERGY SUPPLY SRL
58 UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA
59 VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA SA
60 WERK ENERGY SRL
61 CET ARAD SA
62 CET GOVORA SA
63 CE OLTENIA SA
64 EAST WIND FARM
65 ENEX SRL
66 EOL ENERGY SRL
67 GREEN VISION SEVEN
68 HIDROELECTRICA SA
69 MODERN CALOR SA
70 SN NUCLEARELECTRICA SA
71 OMV PETROM SA
72 SNGN ROMGAZ SA
73 VERBUND WIND POWER ROMÂNIA

 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021