Update articol:

ANRE despre Programul de Termoficare – 35 de avize cu o valoare totală a investițiilor de 194.200.176 lei şi o economie de energie de 6.046,08 tep/an

Până în prezent, ANRE a emis un număr de 35 de avize pentru Programul de Termoficare (dintre care 31 de avize în anul 2020), pentru proiecte depuse de Primăria Municipiului Tulcea, Primăria Municipiului Vatra Dornei, Primăria Municipiului Brașov, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Giurgiu, Primăria Municipiului Arad, Primăria Municipiului Oradea, Primăria Municipiului Brad și Primăria Municipiului Motru, cu o valoare totală a investițiilor de 194.200.176 lei, o economie totală de energie estimată de 6.046,08 tep/an și o reducere totală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră de 15.269,83 t ech. CO2/an. Sunt în diverse stadii de analiză alte 7 proiecte.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019, Guvernul României a aprobat Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor. Beneficiarii Programului Termoficare sunt unitățile administrativ-teritoriale.

Conform ANRE, acest Program vine să susțină financiar necesitatea stringentă de realizare a investițiilor în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică în scopul implementării unor sisteme eficiente și viabile de alimentare cu energie termică a localității, al valorificării potențialului cogenerării de înaltă eficiență, al utilizării surselor regenerabile de energie, precum și al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

În cadrul acestui Program, ANRE verifică documentația tehnică a proiectelor întocmite de unitățile administrativ-teritoriale și emite, în condițiile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, un aviz tehnic privind eficienţa energetică care include economia de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectelor. Pentru proiectele începute în temeiul HG nr. 462/2006, ANRE emite avize cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectelor.

Documentaţia tehnică a proiectului, depusă la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea obţinerii avizului tehnic privind eficienţa energetică, include:

  1. strategia de alimentare cu energie termică a localităţii, care cuprinde lucrările pentru care se solicită finanţarea;
  2. hotărârea consiliului local de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii;
  3. studiul de fezabilitate al proiectului întocmit conform normelor în vigoare, care conţine şi calculul economiei de energie, calculul de reducere corespunzătoare a emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectului, precum şi durata de recuperare a investiţiei;
  4. hotărârea consiliului local de aprobare a studiului de fezabilitate;
  5. fişa privind eficienţa investiţiei, completată conform regulamentului aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

BVBStiri BVB

MedLife S.A. (M) (21/10/2020)

Decizii CA din data de 20 octombrie 2020

ARMATURA S.A. (ARM) (21/10/2020)

Convocare AGEA din 04.12.2020

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (21/10/2020)

Semnarea unui contract semnificativ - Equatorial Gaming

PROMATERIS S.A. (PPL) (21/10/2020)

Inregistrare membrii Consiliului de Administratie

PRIMARIA ORASULUI SIRET (SRE28) (21/10/2020)

Plata cuponului 23 si rambursare rata principal 22 & calcul rata dobanda pentru cuponul 24