Update articol:
Agenţia Naţională de Resurse Minerale, Apele Române, Garda de Mediu şi Poliţia, în control la balastiere

ANRM: Ilegalitățile din domeniul exploatării agregatelor minerale continuă să se manifeste la un nivel ridicat

Specialiști din cadrul Compartimentelor de Inspecție Teritorială și de la sediul central al ANRM, polițiști de investigare a criminalității economice sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice (IGPR), reprezentanți ai Administrației Naționale Apele Române, Gărzii Naționale de Mediu și Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au participat, în perioada iulie- august 2020, la acţinea de control “BALASTIERA 2020”. 

Au fost controlate, potrivit ANRM, 102 obiective/locații/perimetre de exploatare a agregatelor minerale din lacurile, malurile, luncile și terasele cursurilor de apă, respectiv din amenajările de iazuri piscicole, din 7 județe. 

În cadrul acțiunilor de control au fost identificate/constatate 38 obiective cu nereguli, cele mai importante dintre acestea fiind:

 • desfășurarea de activități miniere fără acte de reglementare în vigoare (permis/licență) – la 14 locații;
 • desfașurarea de activități miniere de exploatare a nisipului și pietrișului fără autorizație de gospodărire a apelor și fără autorizație de mediu – la 9 locații;
 • desfășurarea de activități miniere în afara perimetrelor de exploatare aprobate – la 2 locații;
 • întocmirea necorespunzatoare a actelor de însoțire a mărfii (bonuri de cântar/avize de însoțire marfă) – la 4 locații;
 • nerespectarea metodei de exploatare – la 4 locații;
 • completarea necorespunzătoare a documentelor privitoare la cantitățile de agregate extrase (planuri topo, măsurători), – la 3 locații; – alte abateri – la 5 locații.

S-a dispus:

 • sesizarea organelor poliției judiciare din cadrul serviciilor teritoriale de investigare a criminalității economice (din oficiu sau de către autoritățile participante cu competențe în domeniu) în cazul constatării săvârșirii de infracțiuni, pentru continuarea cercetărilor, conform competențelor – 16 infracțiuni;
 • s-au dispus prin actele de control încheiate măsuri de remediere și revenire la cerințele stabilite prin permisul de exploatare și/sau avizele/acordurile legale însoțitoare;
 • repetarea controlului, în condițiile absenței operatorului minier și/sau completarea documentelor solicitate până la o dată stabilită, la 4 locații;
 • 4 sancțiuni cu avertisment;
 • 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 956.000 lei;

Ilegalitățile din domeniul exploatării agregatelor minerale continuă să se manifeste la un nivel ridicat, aspect confirmat de rezultatele obținute în urma acțiunilor integrate din perioada iulie-august 2020, coroborat cu indicatorii statistici înregistrați în domeniu la nivelul Poliției Române în primele 6 luni ale anului 2020, din care reiese faptul că în urma activităţilor desfăşurate de către structurile teritoriale de investigare a criminalității economice în cadrul unui număr de 124 acţiuni punctuale de verificare, au fost constatate 118 infracţiuni, dintre care: 23 infracţiuni de evaziune fiscală, 62 de infracțiuni prevăzute de Legea 85/2003 – Legea minelor, 21 de infracțiuni prevăzute Legea 107/1996 – Legea apelor, 5 infracțiuni prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ș.a.

Acțiunile desfășurate conform Planului comun de măsuriBALASTIERA 2020pentru prevenirea și combaterea fraudelor în domeniul exploatării agregatelor minerale vor continua.

Acțiunile de control s-au organizat și desfășurat în perioada 03.07.2020 – 07.08.2020 pe zone teritoriale, după cum urmează: 

 • zona 1 sud – vestică (în perioada 03 – 06 iulie 2020) care a vizat activitatea de exploatare din albiile minore și terasele râurilor Mureș, Timiș cu afluentul Bistra, Nera și lunca fluviului Dunărea cu afluentul Topolnița, pe raza județelor Caraș – Severin, Timiș și Mehedinți.

 Au fost controlate 45 de obiective/locații/perimetre, fiind constatate nereguli pentru care s-au dispus măsurile legale corespunzătoare, respectiv continuarea cercetărilor de către polițiștii de investigare a criminalității economice sub aspectul săvârșirii a 7 infracțiuni, dintre care 4 prevăzute de Legea minelor nr.85/2003 și 3 prevăzute de Legea apelor nr.107/1996, aplicarea de către autoritățile competente a unor sancțiuni contravenționale în valoare de 405.000 lei și stabilirea de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;

 • zona 2 estică (în perioada 13 – 17 iulie 2020) care a vizat activitatea de exploatare din albiile minore și terasele râurilor Moldova, Cracău, Siret, Bistrița, Neamț (Ozana) din județul Neamț. 

  Au fost controlate 39 de obiective/locații/perimetre, fiind constatate nereguli pentru care s-au dispus măsurile legale corespunzătoare, respectiv continuarea cercetărilor de către polițiștii de investigare a criminalității economice, sub aspectul săvârșirii a 6 infracțiuni, dintre care 2 prevăzute de Legea minelor nr.85/2003 și 4 prevăzute de Legea apelor nr.107/1996, s-au aplicat de către autoritățile competente sancțiuni contravenționale în valoare de 165.000 lei și au fost stabilite măsuri de remediere a deficiențelor constatate;.

 • zona 3 centralsudică (în perioada 03 – 06 august 2020) care a vizat activitatea de exploatare din albiile minore și terasele râurilor Târgului, Râul Doamnei și Argeș și afluenții acestora, cât și cuvete ale lacurilor limitrofe, din județul Argeș.

 Au fost controlate 10 obiective/locații/perimetre, fiind constatate nereguli pentru care s-au dispus măsurile legale corespunzătoare, respectiv continuarea cercetărilor de către polițiștii de investigare a criminalității economice sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni prevăzută de Legea minelor nr.85/2003, aplicarea de către autoritățile competente a unor sancțiuni contravenționale în valoare de 196.000 lei;

 • zona 4 sud-estică (în perioada 03 – 07 august 2020) care a vizat activitatea de exploatare a agregatelor minerale din lacurile, luncile și terasele cursurilor de apă, respectiv din amenajările de iazuri piscicole, pe raza județului Giurgiu.

Au fost controlate 6 obiective/locații/perimetre, fiind constatate nereguli pentru care s-au dispus măsurile legale corespunzătoare, respectiv continuarea cercetărilor de către polițiștii de investigare a criminalității economice sub aspectul săvârșirii a 2 infracțiuni prevăzute de Legea minelor nr.85/2003 și aplicarea de către autoritățile competente a unor sancțiuni contravenționale în valoare de 190.000 lei; 

 • zona 5 județul Ilfov, desfășurată în data de 07 august 2020, a vizat activitatea de exploatare a agregatelor minerale din cursul râului Ialomița în apropierea localității Lipia și cursul pârâului Pasărea, între localitățileTunari şi Cernica.

Au fost controlate 2 obiective/locații/perimetre.

În ultima perioadă, pe fondul dezvoltării infrastructurii rutiere, a construcțiilor civile și industriale, s-a constatat o creștere a activității de exploatare a nisipului și pietrișului din albiile minore și din terasele râurilor din rețeaua hidrografică a României, susţine ANRM.  

În acest context, informațiile și datele existente, unele inclusiv în spațiul public, au relevat, potrivit ANRM,o serie de fenomene negative, cum ar fi:

 • exploatarea ilegală, în lipsa permiselor/licențelor de exploatare, ori autorizațiilor și avizelor impuse de cadrul normativ din domeniu;
 • activități de exploatare executate cu încălcarea prevederilor din documentația de autorizare/avizare, respectiv din avizele, autorizațiile și acordurile emise de Administrația Națională a Apelor Române (ANAR), Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), Agenția Națională pentru Arii Protejate (ANAP);
 • nerespectarea de către unii operatori economici a clauzelor din contractele de concesiune încheiate cu ANRM.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere, a construcțiilor civile și industriale, a impus o creștere a activității de exploatare a nisipului și pietrișului din albiile minore și din terasele râurilor din rețeaua hidrografică națională.  

Deoarece aceste materiale sunt resurse minerale din proprietatea statului român, pot fi extrase și valorificate ca substanțe minerale utile în baza unor permise de exploatare acordate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), în condițiile stabilite prin Legea Minelor nr. 85/2003, cu completările și modificările ulterioare și Ordinul ANRM nr. 94/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare.

Permisul de exploatare are valabilitatea de 1 an, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii, acesta fiind actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de exploatare a unor cantităţi determinate de roci utile, în cazul nostru de nisipuri, pietrișuri, respectiv agregate minerale. Pentru exploatările de nisipuri şi pietrişuri din albiile minore ale râurilor, permisele de exploatare se eliberează după obţinerea avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul gospodăririi apelor.

Pentru obţinerea permisului de exploatare, solicitanţii sunt obligaţi la constituirea garanţiei financiare pentru refacerea mediului, precum şi la plata taxei pe activitatea de exploatare şi a redevenţei miniere, în condiţiile legii. Constituirea garanţiei financiare pentru refacerea mediului şi plata taxei se fac la data eliberării permisului, iar plata redevenţei miniere se realizează etapizat, pe durata valabilităţii permisului de exploatare.

Toate aspectele prevăzute în documentația tehnică, care stau la baza acordării unui permis de exploatare, trebuie avute în vedere și respectate de operatorul economic, pe toată perioada de derulare a programului de exploatare, până la recepționarea lucrărilor de reconstrucție ecologică și închiderea perimetrului acordat pentru exploatare prin permis.  

Orice încălcare a cel puțin uneia din prevederile din documentația tehnică și implicit a permisului de exploatare este incriminată, după caz, constituind contravenție sau infracțiune și este sancționată ca atare, în conformitate cu prevederile art. 57 și art. 58 din Legea Minelor nr. 85/2003.

 

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (02/08/2021)

Indicatori operationali cheie preliminari S1 2021

BANCA COMERCIALA ROMANA - OB. 2026 (BCR26) (02/08/2021)

Comunicat - Rezultate financiare S1 2021

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (02/08/2021)

Amendament la Documentul de informare publicat in raportul curent din 17.08.2020

DAFORA SA (DAFR) (02/08/2021)

Raport auditor - art. 92 ind. 3 Legea 24/2017-Sem.I 2021