Update articol:

ASF a respins plângerile unor oficiali SAI Swiss Capital împotriva sancțiunilor dispuse în iunie

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a respins, săptămâna trecută, plângerile prealabile depuse de unii reprezentanți SAI Swiss Capital împotriva sancțiunilor dispuse de instituție la începutul lunii iunie.

Astfel, ASF a respins plângerea prealabilă formulată de Sache Nicoleta, după ce ASF a  „dispus sancționarea petentei cu amendă în cuantum de 2.000 lei, în calitate de administrator de risc (în perioada 31.03.2017 – 01.02.2018) și ofițer de conformitate – RCCI (până la data de 01.02.2018), în cadrul S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.”.

Potrivit deciziei ASF, „s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă d-na Sache Nicoleta, în calitate de administrator de risc (în perioada 31.03.2017 – 01.02.2018) și ofițer de conformitate – RCCI (până la data de 01.02.2018) al S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.:

1. În cadrul raportului aferent anului 2016, ofițerul de conformitate (RCCI) a constatat 232 situații de depășire a limitelor investiționale de către fondurile de investiții administrate de societate, iar în cel aferent anului 2017 au fost constatate 203 situații, frecvența înregistrării acestora fiind una foarte ridicată. Ofițerul de conformitate (RCCI) nu a propus, în cadrul rapoartelor anuale sau în cadrul investigațiilor lunare, nicio măsură de remediere a acestei deficiențe, încălcându-se astfel prevederile art. 41 lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborate cu cele ale art. 22 alin. (3) din O.U.G. nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 alin.(3), art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

2. Având în vedere că rapoartele anuale întocmite de către administratorul de risc conțin aceleași informații ca și rapoartele întocmite de către ofițerul de conformitate (RCCI) și nu conțin nicio analiză a riscurilor asociate activității desfășurate de SAI în contul propriu, așa cum prevede procedura internă privind administrarea riscurilor și nici detalii și rezultate ale prognozelor, analizelor și testelor specificate în procedura internă, se constată că administratorul de risc nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile stipulate prin reglementările interne ale SAI și ale fișei de post. Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

3. Administratorul de risc al societății nu a utilizat rezultatele testelor de stres în sensul analizării acestora în vederea formulării de propuneri/măsuri adresate conducerii societății pentru mitigarea riscului de lichiditate existent la nivelul FÎI Active Plus și FDI Active Dinamic, astfel încât acesta nu și-a îndeplinit, în mod corespunzător, atribuțiile prevăzute art. 46 alin (3) lit. f) și alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.”

De asemenea, ASF a respins plângerea lui Dănescu Dorin Laurențiu, după ce Autoritatea  a dispus „sancționarea petentului cu avertisment, în calitate de membru al Comitetului de audit al S.A.I. Swiss Capital Asset Management, în perioada 02.09.2013 – 21.12.2016.”

Potrivit deciziei ASF, „având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. în baza planului de control pe anul 2019, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Dănescu Dorin Laurențiu, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.: Comitetul de Audit a întocmit un raport anual aferent anului 2016. Nu au fost puse la dispoziție alte documente din care să reiasă alte întruniri ale acestei structuri organizatorice în decursul respectivului an. Se reține nerespectarea prevederilor art.32 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, prevederi preluate de art. 32 din Norma A.S.F. nr. 13/2019. ”

In iunie, ASF i-a mai sanctionat cu avertisment pe Constantin Brumă, administrator de risc al S.A.I. Swiss Capital Asset Management, cu amendă în cuantum de 2.000 lei pe Vaitiș Ionela, în calitate de Director General Adjunct al S.A.I. Swiss Capital Asset Management, cu amendă în cuantum de 2.000 lei pe Avram Valeria Ioana, în calitate de Director General și ofițer de conformitate (PCSB – CFT) al S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A, cu avertisment S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A,
cu avertisment pe Bucur Marian Razvan, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., începând cu data de 02.09.2013,  cu amendă în cuantum de 1.000 lei pe Dănilă Robert Iulian, în calitate de ofițer de conformitate (reprezentant CCI) în cadrul SAI Swiss Capital Asset Management S.A. începând cu data de 01.02.2018. 

 

Surse: ASF a sancţionat SAI Swiss Capital Asset Management SA cu avertisment, iar pe unii membri ai conducerii – cu amenzi