Update articol:
Raport ASF PE TRIMESTRUL I - CREȘTERE DE 5% A ACTIVELOR NETE ALE SIF-URILOR

ASF: Activele nete cele mai ridicate ca valoare aparțin SIF Banat-Crișana, urmat de SIF Oltenia și SIF Moldova

Activele nete cumulate ale SIF-urilor au înregistrat o majorare cu circa 5%, la finele trimestrului I 2019 comparativ cu sfârșitul anului 2018, iar societățile de investiții financiare care au înregistrat cele mai mari aprecieri ale activului net sunt SIF Transilvania (SIF 3) de circa 6% și SIF Moldova (SIF2) de circa 5%, potrivit raportului trimestrial publicat de ASF.

Conform rapoartelor societăților de investiții financiare, activele nete cele mai ridicate ca valoare aparțin SIF Banat-Crișana (SIF1), urmat de SIF Oltenia (SIF 5) și SIF Moldova (SIF2), arată ASF.

Totodată, la sfârșitul lunii martie 2019 comparativ cu finele anului precedent, se constată o apreciere a prețului de piață a celor 5 societăți de investiții financiare, cu excepția SIF Moldova (SIF2).

La sfârșitul lunii martie 2019, investițiile în acțiuni dețin cea mai ridicată pondere în activul total cumulat al SIF-urilor (aproximativ 82,88%).

ASF mai arată că valoarea totală a activelor nete administrate de Fondul Proprietatea era de 10,17 miliarde lei la finalul lunii martie 2019, în scădere cu aproximativ 1% față de luna decembrie 2018. Activele FP erau concentrate preponderent în România.

Din structura portofoliului FP pe tipuri de active, se remarcă faptul că cea mai ridicată pondere se regăsește în acțiuni nelistate și anume aproximativ 72% din valoarea activului net.

Dintre societățile listate, cea mai mare pondere din activul net al fondului o deține societatea OMV Petrom (19,88%), iar din categoria societăților nelistate, cea mai mare pondere este deținută de Hidroelectrica (38,88%), urmată de CN SMTporturi București, E-Distribuție Banat și Engie România.

La finalul lunii martie 2019, ponderea investițiilor în acțiuni cotate s-a majorat față de finalul anului 2018. Se remarcă o reducere a plasamentelor FP în titluri de stat (0,65%), care la sfârșitul lui 2018 dețineau o pondere de circa 1,76% în activul total.

La sfârșitul trimestrului I 2019, numărul total al acționarilor FP s-a majorat cu 242 acționari față de cei de la finalul anului 2018 (6.203 acționari), iar conform raportului lunar al Fondului Proprietatea, acționarii semnificativi erau Anchorage Capital Group (6,70% din drepturile de vot la 21 septembrie 2018) și NN Group (5,02% din numărul total de drepturi de vot la 27 martie 2017), mai notează ASF.