Update articol:

ASF: Fondurile acţionare la SIF Oltenia nu sunt concertate între ele, cum consideră SIF Oltenia

ASF a transmis, aseară, o informare conform căreia grupul SIF Banat Crișana nu acționează concertat cu fondurile  S.A.I. Certinvest S.A., S.A.I. BROKER, S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA, Accuro Fund Solution AG, precum şi Opus Chartered Issuance S.A. 

Anterior, SIF Oltenia a transmis, ieri, o informare conform căreia grupul SIF Banat Crișana și fondurile prezumate că acționează concertat cu aceasta dețin 28,55% din companie, mult peste pragul legal de 5%. Grupul menționat este format din SIF Banat Crișana, SIF Muntenia, Radu Străuț, FII Active Plus, FIA Certinvest Actiuni, FDI Cerinvest XT Index,  FDI Cerinvest BET FI Index, FII Star Value, FII Multicapital Invest, FDI Star Focus, FDI STAR Next, FII Optim Invest, FII BET-FI Index Invest, FBI PROSPER INVEST, FIA ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz, OPUS – Chartered Issuances SA/AA Luxembourg.

SIF Oltenia informează acționarii că grupul SIF Banat Crișana și fondurile prezumate că acționează concertat cu acesta dețin 28,55% din companie

Infomarea SIF5 a venit in contextul in care ASF a constatat că grupul de acționari din jurul SIF Banat Crișana (SIF1) deține cumulat 5.001124% din SIF Oltenia, înaintea Adunării Generale de mâine, depășind pragul legal de 5%. Din grup fac parte: SIF Banat Crișana,  SIF Muntenia, Radu Străuț, Adrian Simionescu, Dorina Mihăilescu, Sorin Marica și Mircea Constantin. Grupul va avea drepturile de vot limitate la AGA și are obligația să revină în pragul legal de 5% în termen de trei luni.

Miza concertarilor este data, nu neaparat de AGA de bilant de astazi, ci de o AGA viitoare, din 9 mai, de la SIF Oltenia, unde se va discuta modificarea actului constitutiv, astfel încât să fie înființat un Comitet investițional, dar și să se reducă numărul administratorilor de la 7 la 5, la propunerea SIF Banat Crisana si SIF Muntenia.

Aseara, ASF a transmis SIF Oltenia că nu au fost identificate  informaţii de natură a conduce la concluzia că deţinătorii instrumentelor financiare (unităţi de fond/obligaţiuni), ca efect al deţinerii respectivelor instrumente, au dreptul/posibilitatea să influenţeze/instructeze emitentul instrumentului financiar în ceea ce priveşte exprimarea/exercitarea unui eventual drept de vot în cadrul AGOA SIF OLTENIA SA şi astfel, nu au fost identificate elemente/date care să conducă la concluzia că respectivele persoane/entităţi, singure sau împreună cu alte persoane/entităţi  depăşesc limita de 5% din capitalul social al SIF OLTENIA SA.

ASF a precizat, aseară, printr-o notă semnată de  Gabriel Grădinescu, vicepreședintele ASF responsabil cu piața de capital: 

“În ceea ce priveşte aspectele prezentate în adresa dvs. nr. 3270/15.04.2019, înregistrată la ASF cu nr. RG/11184/15.04.2019, prin care ne-ați comunicat rezultatele verificărilor efectuate în baza registrului acționarilor  SIF Oltenia SA, consolidat la data de referinţă 11.04.2019, vă comunicăm următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 2 aIin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017 până la proba contrară, sunt prezumate că acţionează în mod concertat organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor şi cu societatea-mamă a societăţii de administrate a investiţiilor, precum şi organismele de plasament colectiv administrate de aceeaşi societate de administrare între ele.
Reţinem faptul că Iegislaţia specifică în materie nu include în aria prezumției de concertare, în plus faţă de situația prevăzută mai sus (organismele de plasament colectiv cu societatea de administrate a investiţiilor şi cu societatea-mamă a societăţii de administrare a investițiilor, precum şi organismele de plasament colectiv administrate de aceeaşi societate de administrare între ele) şi investitorii fondului de investiţii.

Potrivit prevederilor legate incidente în materia emitenţilor, calitatea de acţionar al unei societăţi ale cărei acțiuni  sunt tranzacționate pe piaţa de capital, la un anumit moment, este reflectată în mod corespunzător în cadrul registrului acționarilor  respectivei societăţi ținut de către Depozitarul Central. Astfel, drepturile asociate calităţii de acționar a unei persoane pot fi exercitate prin raportare Ia înregistrările existente Ia Depozitarul Central la anumite date (dreptul de a participa și vota la AGA – data de referință, dreptul de a beneficia de efectele hotărârilor adoptate de AGA – data de înregistrare etc.).
Se reţine astfel că deținătorul tuturor drepturilor și obligaţiilor asociate calităţii de acționar al societăţii este fondul de investiţii prin administratorul acestuia, inclusiv în ceea ce priveşte participarea în cadrul AGOA și exprimarea votului asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. Totodată, în conformitate cu Iegislaţia aplicabilă şi documentele de constituire ale fondurilor deţinătorii unităţilor de fond nu au dreptul/posibilitatea să influenţeze/instructeze emitentul instrumentului financiar în ceea ce priveşte exprimarea/exercitarea unui eventual drept de vot în cadrul AGOA SIF OLTENIA SA. Astfel, deținerea călităţii de investitor în cadrul unui fond de investiţii nu creează în beneficiul respectivului investitor drepturi şi obligaţii specifice deținătorului propriu zis a calităţii de acționar al unei societăţi.

Conform declaraţiilor de concertare transmise de către societăţile de administrare, în calitate de reprezentanţi ai fondurilor care au fost incluse în analiza dumneavoastră, S.A.I. Certinvest S.A., S.A.I. BROKER, S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA, Accuro Fund Solution AG, precum şi Opus Chartered Issuance S.A rezultă că aceste fonduri/entități nu acţionează în mod concertat cu entităţile  identificate de dumneavoastră.

 


Astfel, analizând informaţiile referitoare la structura acționariatului şi a Consiliilor de Administraţie ale SAI-urilor, subiect al analizei, se desprind următoarele concluzii:

– deținerile acționarilor Societăților de Administrare a Investițiilor, menționați în adresa SIF Oltenia SA, înregistrată cu nr. RG/11184/15.04.2019, în cadrul acestor entităţi, nu sunt semnificative, situându-se sub 10% din capitalul social al acestora. Astfel, domnul Dănilă Nicolae este acționar la SAl STAR ASSET MANAGEMENT, cu o deținere  de 9,98%, iar Ia SAl SIRA SA, cu o deținere  de 5,0171%.

– referitor Ia domnul Adrian Simionescu, prin prisma calităţii  de membru în Consiliul de Administraţie la SSIF Vienna Investment Trust SA (acţionar SAl SIRA SA, cu o deţinere de 7,9267%), cât şi Ia SAI Muntenia Invest SA, precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale se prezumă a acţiona în mod concertat, pâna la proba contrarie, persoanele juridice ale căror structuri de proprietate, conducere sau administrare au preponderent aceeaşi componenţă.

În aceste condiţii rezultã că, în cazul acestor SAI-uri, nu poate fi reţinută incidența actiunii concertate pe de o parte cu SIF Banat Crișana SA/SIF Muntenia SA şi pe de cealaltă parte, între ele.
În ceea ce priveşte investiția în obligațiunile, emise de Opus Chartered Issuance S.A, din datele şi informaţiile deținute, rezultă faptul că acest tip de instrumente financiare nu acordă posibilitatea deținătorului dreptul/posibilitatea să influențeze/instructeze emitentul instrumentului financiar în ceea ce priveşte exprimarea/exercitarea unui eventual drept de vot în cadrul AGOA SIF OLTENIA SA.

În concluzie, din analiza efectuată, nu au fost identificate informaţii de natură a conduce la concluzia că deţinătorii instrumentelor financiare (unităţi de fond/obligaţiuni), subiecți ai analizei, ca efect al deţinerii respectivelor instrumente, au dreptul/posibilitatea să influenţeze/instructeze emitentul instrumentului financiar în ceea ce priveşte expimarea/exercitarea unui eventual drept de vot în cadrul AGOA SIF OLTENIA SA şi astfel, nu au fost identificate elemente/date care să conducă la concluzia că respectivele persoane/entităţi, singure sau împreună cu alte persoane/entităţi  depăşesc limita de 5% din capitalul social al SIF OLTENIA SA”. 

 

Suspendare drept de vot pentru AGOA SIF Oltenia SA convocată pentru data de 24/25.04.2019

Având în vedere Deciziile ASF nr. 601/23.04.2019, 602/23.04.2019 și nr. 603/23.04.2019 privind prezumarea acțiunii concertate față de emitentul SIF Oltenia SA a grupului de acționari format din SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN, grup care deține 5,001124 % din capitalul social al SIF Oltenia SA, peste limita de 5% prevăzută de art. 2861 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Conducerea  SIF Oltenia SA a dispus punerea în aplicare a Deciziilor ASF nr. 601/23.04.2019, 602/23.04.2019 și nr. 603/23.04.2019, prin suspendarea „pro rata” a drepturilor de vot deținute de acționarii grupului menționat în deciziile ASF. Numărul de acțiuni cu drept de vot suspendat „pro rata” este de 6.522 acțiuni, reprezentand 0,001124% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A.

 

BVB | Știri BVB

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/11/2022)

Disponibilitatea versiunii in limba romana a Raportului Anual pentru 2021

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Finalizare proces fuziune Greenfiber Intl. SA-Greentech SA,detineri indirecte

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/11/2022)

Document informare - alocare actiuni

ROPHARMA SA (RPH) (28/11/2022)

Hotarari AGA O & E 28.11.2022

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014