Update articol:

ASF: Indicatorii de solvabilitate și lichiditate ai societății City Insurance au fost grav denaturați începând din anul 2017; În semestrul I 2021, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de aproximativ 6,39 miliarde lei

asf

Societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de aproximativ 6,39 miliarde lei, în semestrul I 2021, în creștere cu aproximativ 13,6% față de valoarea înregistrată în perioada similară a anului anterior, arată raportul semestrial publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 79% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF.

Potrivit raportului, la nivelul întregii piețe, ratele SCR (cerința de capital de solvabilitate) și MCR (cerința de capital minim) au fost supraunitare la finalul lunii iunie 2021, însă se observă o scădere a indicatorilor comparativ cu primul semestru din anul anterior. Rata SCR la nivelul pieței a înregistrat o diminuare de circa 14%, în timp ce rata MCR la nivelul pieței a avut o scădere cu aproximativ 7%, pe fondul identificării unor abateri grave de la prevederile legale în cazul unuia dintre asigurători, a arătat ASF.

Potrivit instituției, au fost constatate deficiențe în cazul societății de asigurare City Insurance SA, în condițiile în care ASF a luat la cunoștință că cea mai mare parte a disponibilităților bănești ale asigurătorului erau raportate de societate într-un cont bancar ce nu există, la o societate bancară cu care asigurătorul nu avea relații contractuale. Astfel, indicatorii de solvabilitate și lichiditate ai societății City Insurance SA au fost grav denaturați începând din anul 2017, potrivit ASF: “Totodată, au fost dispuse, în acest sens, o serie de sancțiuni și măsuri în vederea corectării deficiențelor identificate, inclusiv desemnarea în calitate de administrator temporar a Fondului de Garantare a Asiguraților pentru înlocuirea organului de conducere a societății.

Dat fiind faptul că nu a fost făcută dovada documentată a modului în care City Insurance SA va deține permanent fonduri proprii eligibile pentru a acoperi cerința de capital de solvabilitate (SCR) și cerința de capital minim (MCR), precum și lipsa fondurilor proprii de bază eligibile să acopere pragul absolut al MCR, valoarea SCR calculată și valoarea MCR calculată, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) și lit. e), art. 67 alin. (1) lit. a), art. 72 alin. (1) și art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, dată fiind și inexistența vărsământului la capitalul social, în urma analizării modului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia ASF nr. 714/2021, respectiv Decizia ASF nr. 724/2021, a rezultat că Planul de finanțare pe termen scurt și Planul de redresare sunt în mod evident neadecvate și nu asigură restabilirea situației financiare a societății și, pe de o parte, solvabilitatea societății este în continuă deteriorare iar, pe de altă parte, societatea se află în incapacitate vădită de plată.

În consecință, pentru protejarea asiguraților, Consiliul ASF a decis:

– retragerea autorizației de funcționare a societății City Insurance SA, în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 237/2015, constatarea stării de insolvență a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, astfel cum este definită de art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. a) și lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare și promovarea de către ASF a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societății, conform dispozițiilor art. 249 din legea referită.

Societățile de asigurare autorizate în alte state membre UE au subscris în semestrul I 2021 în baza dreptului de stabilire (FOE-freedom of establishment), pe teritoriul României, prin intermediul a 12 sucursale, un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 547 milioane lei (8,56% din totalul primelor brute subscrise în România de societățile locale autorizate de ASF), în creștere cu aproximativ 8% față de aceeași perioadă a anului 2020 (505 milioane lei).

O vulnerabilitate a pieței de asigurări din România rămâne gradul ridicat de concentrare atât din perspectiva expunerii față de principalele clase de asigurare, cât și din punct de vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piață deținute de un număr relativ mic de societăți de asigurare. Se observă continuarea creșterii concentrării pe piața RCA din România, primii doi asigurători (City Insurance și Euroins) deținând o cotă de piață cumulată de circa 77,5%.”

* Piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto

In primul semestru, creșterea ponderii primelor brute subscrise (PBS) pentru asigurările de viață în volumul total de PBS de societățile autorizate și reglementate de ASF în semestrul I 2021 comparativ cu semestrul I 2020 a avut loc pe fondul consolidării accentuate a volumului de subscrieri pentru activitatea de asigurări de viață (+24,4%).

Piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto, astfel încât acestea, incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului), reprezintă aproximativ 71% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și 56% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurări în semestrul I 2021.

Volumul primelor brute subscrise pentru segmentul asigurărilor de viață s-a aflat în semestrul I 2021 la cele mai mari valori semestriale din perioada 2017 până în prezent, depășind nivelul de 1,3 miliarde lei, fiind susținut atât de creșterea cu circa 25% a subscrierilor pentru clasa C1 (Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare), cât și de aprecierea cu 29% a subscrierilor aferente clasei C3 (Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții).

Asigurările de sănătate au continuat să înregistreze o dinamică pozitivă și în semestrul I 2021, cu un volum al subscrierilor de peste 284 milioane lei, în creștere cu aproximativ 8% față de semestrul I aferent anului precedent, deținând o pondere de 4,45% în totalul primelor brute subscrise de societățile autorizate și reglementate de ASF. Numărul contractelor în vigoare la finalul lunii iunie 2021 la nivelul întregii piețe a asigurărilor de sănătate se situa la 396.994, în creștere cu circa 14% față de numărul contractelor în vigoare la finalul semestrului I 2020.

Asigurările de garanții au înregistrat un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 208 milioane lei în semestrul I 2021, în scădere cu 10% față de aceeași perioadă din anul anterior (231 milioane lei).

Din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF în semestrul I 2021 (6,39 miliarde lei), primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de circa 184,7 milioane lei, reprezentând aproximativ 2,9% din volumul total al primelor subscrise, în creștere cu circa 0,6% comparativ cu perioada similară din anul anterior (circa 183,6 milioane lei).

Despăgubirile brute plătite de societățile de asigurare pentru activitățile de asigurări generale și de viață (incluzând răscumpărările parțiale și totale și maturitățile) au înregistrat o valoare de circa 3,67 miliarde lei în semestrul I 2021, reprezentând circa 57% din volumul total al primelor brute subscrise pe parcursul semestrului I 2021.

Rata combinată a daunei calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale a înregistrat o valoare supraunitară (120,63%) în semestrul I 2021, în creștere comparativ cu valoarea înregistrată în semestrul I 2020 (103,54%), pe fondul creșterii atât a ratei daunei, cât și a ratei cheltuielilor.

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (22/10/2021)

Amendament Conventie de trezorerie interna

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (22/10/2021)

Alocare actiuni in dreptul persoanelor cu responsabilitati de conducere SOP2018

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (22/10/2021)

Incheiere contract cu Global Medical Solutions