Update articol:

ASF: Mandatul lui Dumitru Carapiti in conducerea SIF Transilvania nu a incetat dupa AGA din aprilie; Lamurirea vine in contextul in care grupul Fratila a cerut atragerea răspunderii a trei administratori 

Mandatul lui Dumitru Carapiti in conducerea SIF Transilvania (SIF3) nu a incetat dupa AGA din aprilie 2020, clarifica, din nou, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o scrisoare transmisa azi, publicata printr-un raport al emitentului.

Lamurirea vine in contextul in care acționarii SIF Transilvania (SIF3) au fost convocați, pe 16 februarie, pentru a decide  atragerea răspunderii a trei administratori, la cererea grupului de acționari din jurul lui Constantin Frățilă, tocmai pe motiv ca ar fi prejudiciat societatea prin mentinerea lui Carapiti in mandat.

Pe ordinea de zi se află: “Aprobarea exercitării acţiunii în răspundere împotriva dlui. Andănuţ Crinel-Valer, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care împreună cu dl. Petria Nicolae, Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere şi dl. Gheorghe Luţac, Membru al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 152.970 lei plătită cu titlu de indemnizaţie de membru în Consiliul de Supraveghere al societăţii, dlui. Carapiti Dumitru;

-Aprobarea exercitării acţiunii în răspundere împotriva dlui. Petria Nicolae, Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care împreună cu dl. Andănuţ Crinel-Valer, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere şi dl. Gheorghe Luţac, Membru al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 152.970 lei plătită cu titlu de indemnizaţie de membru în Consiliul de Supraveghere al societăţii, dlui. Carapiti Dumitru;

– Aprobarea exercitării acţiunii în răspundere împotriva dlui. Gheorghe Luţac, Membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care împreună cu dl. Andănuţ Crinel Valer, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere şi dl. Petria Nicolae, Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 152.970 lei plătită cu titlu de indemnizaţie de membru în Consiliul de Supraveghere al societăţii, dlui. Carapiti Dumitru”.

Convocarea s-a efectuat la solicitarea unui grup de acţionari compus din dna. Cociu Maria-Alexandra, dna. Frăţilă Irina-Elena, dna. Frăţilă Mihaela, Societatea Mamaia North Investments S.A., Societatea Alexa Business Investments S.R.L. şi Societatea Consulting& Construction Investments S.A., ce deţin împreună 6,074013% din capitalul social al S.I.F. Transilvania.

SIF Transilvania reaminteste faptul că, prin Raportul curent nr. 5296/14.08.2020, SIF Transilvania a adus la  cunoștința acționarilor hotârârea Consiliului de Supraveghere din data de 14.08.2020, adoptată ca urmare a corespondenței purtate cu A.S.F., prin care a fost revocat art. 3 al Hotărârii CS nr. 5/02.05.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de membru CS al dlui Carapiti Dumitru.

Ulterior,  Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, pe 19 octombrie, să retragă avizele acordate lui Dumitru Carapiti și lui Ștefan Szabo pentru Consiliul de Supraveghere SIF Transilvania (SIF3), potrivit unor decizii publicate la Bursa de Valori București.

BVBStiri BVB

BRK Aur Turbo Long 1690 (BKAURTL12) (05/03/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 05 si 08 Martie 2021

ELECTROPUTERE S.A. (EPT) (05/03/2021)

Suspendare tranzactionare in 10.03.2021: Decizie ASF nr. 304/03.03.2021

CEMACON SA (CEON) (05/03/2021)

Publicare Proiect de Fuziune

ELECTROPUTERE S.A. (EPT) (05/03/2021)

Anunt retragere actionari minoritari, Decizie ASF nr. 304/03.03.2021