Update articol:

SIF Transilvania revocă decizia prin care CS a constatat încetarea mandatului lui Dumitru Carapiti, în urma corespondeței cu ASF

SIF Transilvania (SIF3) anunță că a revocat decizia prin care Consiliul de Supraveghere a constatat încetarea mandatului lui Dumitru Carapiti, în urma corespondeței cu Autoritatea de Supraveghere Financiară.

SIF3 a transmis: “S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că, in sedinta Consiliului de Supraveghere din data de 14.08.2020, s-a hotarat revocarea art.3 al Hotararii CS nr.5 din 02.05.2020.

Precizam ca prin art. 3 al Hotararii CS nr.5 din 02.05.2020 „CS a luat act de vointa actionarilor societatii exprimata prin voturile cu care a fost adoptat art.13 al Hotararii AGOA nr.1 din 28.04.2020 si in temeiul art.155 alin.6 din Legea 31, a constatat ca incepand cu data de 28.04.2020 a incetat de drept mandatul de membru al Consiliului de supraveghere al dlui Carapiti Dumitru.” Mentionam ca Hotararea CS din 14.08.2020 de revocare a art.3 al Hotararii CS nr. 5 din 02.05.2020 a fost adoptata ca urmare a corespondentei purtate intre Autoritatea de Supraveghere Financiara si S.I.F. Transilvania. În opinia A.S.F., comunicată societatii în cadrul corespondenţei referitoare la aprobarea unei acţiuni în răspundere împotriva unui membru al Consiliului de Supraveghere, trimiterea legiuitorului mentionata la art. 155 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 catre art. 115 alin. (1) reprezinta o eroare materiala de redactare, intentia legiuitorului vizand in fapt majoritatea calificata prevazuta de teza secunda a alineatului subsecvent, respectiv alin. (2) al art. 115.”

In concluzie, ca urmare a Hotararii CS din 14.08.2020, dl. Carapiti Dumitru isi exercita mandatul de membru in Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania S.A.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/09/2020)

Aprobare Tribunal - fuziune prin absorbtie a companiilor de servicii energetice

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/09/2020)

Contract de imprumut cu Gocab Software

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/09/2020)

Convocare AGOA - 23 (26) octombrie 2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/09/2020)

Comunicat referitor la AGOA din 12.10.2020