Update articol:

ASF nu permite SAI Muntenia să fie administrator la SIF Muntenia pe 25 de ani și i-a cerut să modifice propunerea pentru AGA

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a solicitat SIF Muntenia (SIF4) să modifice convocatorul AGA din 22 aprilie, după ce compania propusese schimbarea a Actului constitutiv, astfel încât durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia și SAI Muntenia Invest SA să fie de 25 de ani.

Potrivit ASF, conform legii, durata acestui mandat nu poate depăși patru ani.

ASF ne-a transmis: “SAI Muntenia Invest SA îndeplinește funcția de administrator unic, persoană juridică, pentru SIF Muntenia SA. Referitor la durata mandatului administratorului, legislația pieței de capital nu cuprinde dispoziții speciale cu privire la durata mandatului administratorului. În acest caz, sunt incidente prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în speță prevederile art. 153 ind.12 alin. (1) din legea menționată, potrivit cărora ”Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului şi ai consiliului de supraveghere, este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăşi 4 ani. Ei sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.”

Deoarece din Convocatorul aferent AGOA/AGEA SIF MUNTENIA SA din data de 22/23 aprilie 2019, rezultă că se introduce pe Ordinea de zi a AGEA următorul punct:

”3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, conform solicitării ASF din Autorizația nr. 147/17.05.2018, art. 2, prin completarea art. 13, astfel:

Art. 13 se modifică prin adăugarea unui nou alineat 3, ce va avea următorul conținut:

(3) Durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia și SAI Muntenia Invest SA este de 25 de ani, cu posibilitate de prelungire.”,

ASF a solicitat SAI Muntenia Invest SA să aibă în vedere modificarea, în timp util, a prevederilor acestui punct din convocator, astfel încât să fie respectate prevederile legale în vigoare, în speță cele ale Legii nr. 31/1990.”

La AGA din aprilie, SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia, propune și supune aprobării acționarilor două variante de repartizare a profitului net, respectiv dividend de 0,019 lei/acţiune sau program de răscumpărare a acţiunilor.

SIF 4 propune acţionarilor două variante de repartizare a profitului: dividend de 0,019 lei/acţiune sau program de răscumpărare a acţiunilor

BVBStiri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (28/05/2020)

Notificare praguri detineri/vot peste si sub 5%

CEMACON SA (CEON) (28/05/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (28/05/2020)

Declaratie detineri la emitentul SIF 1

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/05/2020)

Hotarare CA - Fuziunea de principiu a companiilor de distributie din Grup