Update articol:
RAPORT

ASF: Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut a fost de 5,83%, la sfârșitul lunii martie 2020, comparativ cu 6,12% în decembrie 2019

Sursa ASF
La 31 martie 2020, fondurile de pensii administrate privat dețineau investiții în acțiuni în valoare de 11,07 miliarde lei, reprezentând 18,40% din total active

Sistemul de pensii private din România administra, la 31 martie 2020, active totale de 62,55 miliarde de lei (12,96 miliarde de euro), în creştere cu 17,56% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, reiese din datele publicate, vineri, de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut1 a fost la sfârșitul lunii martie 2020, de 5,83% comparativ cu 6,12% în decembrie 2019.
Pe segmentul pensiilor administrate privat (Pilonul II), valoarea totală a activelor nete, înregistrată la finele lunii martie, a fost de 60,14 miliarde de lei (12,46 miliarde de euro), pe un ritm anual de creştere de 17,76%.

În primele trei luni ale anului în curs, în sistemul pensiilor administrate privat erau înregistraţi 7,53 milioane de participanţi, cu 0,84% mai mulţi faţă de luna decembrie 2019.

Potrivit sursei citate, la nivelul Pilonului II, contribuţia medie a participanţilor, cu contribuţii virate la 31 martie 2020, a fost de 199,76 lei, în timp ce valoarea medie a unui cont era de 8.114 lei.

În perioada analizată au fost efectuate plăţi ale activului personal net către participanţi însumând 37,82 milioane de lei pentru 2.823 participanţi şi beneficiari.

Datele ASF relevă, totodată, că la pensiile facultative (Pilonul III), valoarea totală a activelor nete, înregistrată la 31 martie 2020, a fost de 2,38 miliarde de lei (490 milioane de euro), cu un avans de 11,87% pe an.

În sistemul pensiilor facultative, la finele lunii martie, erau înregistraţi 510.112 de participanţi, în creştere cu 1,79% comparativ cu datele de la 31 decembrie 2019.

“La nivelul Pilonului III, contribuţia medie a participanţilor, cu contribuţii virate la 31 martie 2020, a fost de 141,63 lei. Valoarea medie a unui cont al participanţilor la sistemul pensiilor facultative era, la 31 martie 2020, de 5.067 lei. În primele trei luni ale anului 2020, au fost efectuate plăţi ale activului personal net către 1.992 de participanţi şi beneficiari însumând 20,15 milioane de lei.La 31 martie 2020, investițiile fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat înregistrau 38,89 miliarde lei, reprezentând 64,62% din total active. Din punct de vedere al valutelor în care sunt denominate titlurile de stat în care au investit fondurile de pensii administrate privat, în cazul emisiunilor în lei cele mai mari valori au înregistrat cele cu maturitate de 5 ani (24,44%), 10 ani (22,10%) și 8 ani (18,32%), iar în cazul emisiunilor în euro, cele mai mari valori au înregistrat cele cu maturitate de 12 ani (0,44%). Din punct de vedere al scadențelor, 63,90% din investițiile în titluri de stat emise de România ajung la maturitate în următorii 5 ani, iar 36,10% au scadențe peste 5 ani.

La 31 martie 2020, investițiile în obligațiuni corporative au înregistrat o valoare de 4,65 miliarde lei, cu o pondere de 74,63% din investițiile în total obligațiuni, investițiile în alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale, 0,81 miliarde lei, cu o pondere de 12,96%, obligațiuni BERD și BEI, 0,47 miliarde lei, cu o pondere de 7,51% și obligațiuni municipale, 0,31 miliarde lei, cu o pondere de 4,91% în total obligațiuni. Investițiile au fost realizate în principal în emitenți străini (92,41%), din țări precum SUA (42,76%), Olanda (11,38%), Spania (9,95%), Austria (8,69%), Luxemburg (8,33%) și alte state (11,29%).

De asemenea, fondurile de pensii administrate privat au investit în obligațiuni corporative din România, acestea reprezentând 7,59% din totalul investițiilor în obligațiuni corporative, pe primul loc situându-se Banca Comercială Română cu 4,02% din total obligațiuni corporative, UniCredit Bank SA cu 3,00% și Alpha Bank România SA cu 0,57%.

La 31 martie 2020, fondurile de pensii administrate privat dețineau investiții în acțiuni în valoare de 11,07 miliarde lei, reprezentând 18,40% din total active, în scădere față de 22,02% în decembrie 2019. 90,96% din totalul plasamentelor în acțiuni ale fondurilor de pensii administrate privat au fost efectuate în acțiuni ale unor emitenți din România (10,07 miliarde lei), în timp ce 9,04% (1,00 miliard lei) au fost plasamente în acțiuni ale unor emitenți din Germania, Franța, Olanda, Luxemburg și alte state.

VEZI AICI RAPORTUL INTEGRAL

BVB | Știri BVB

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) (26/05/2022)

Decizie CA - rascumparare actiuni proprii

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (26/05/2022)

Majorare tarife reglementate

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (26/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROPHARMA SA (RPH) (26/05/2022)

Raport anual 2021-completare situatii financiare consolidate,raport audit,ESEF

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (26/05/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)