Update articol:

ASF vrea să faciliteze investiția în fonduri, prin Internet (articol actualizat cu declarația lui Leonardo Badea)

Consiliul ASF a lansat, ieri, în dezbatere un proiect de Regulament, care va facilita investiția în fonduri, online.

Proiectul Regulamentului privind procedura de subscriere și răscumpărare prin Internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și pentru completarea art. 41 din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative a fost publicat pe site-ul ASF, pentru consultare publică, timp de 20 de zile.

Președintele ASF Leonardo Badea ne-a transmis: “Autoritatea de Supraveghere Financiară a înțeles nevoia piețelor financiare de a fi în pas cu dezvoltarea tehnologică. De aceea, am decis să modificăm anumite prevederi legislative, astfel încât să facilităm investițiile online. Vom simplifica procedurile și vom introduce elemente de siguranță de ultimă generație în cadrul platformelor și aplicațiilor online, dar vom avea în permanență în vedere și tipurile noi de riscuri care pot apărea, precum și modalitățile de contracarare a acestora”.
În luna mai, Jan Pricop, director executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri, declara că industria dorește ca investițiile în fonduri să devină mai simple și mai accesibile și că discută cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru îmbunătățirea distribuției online a fondurilor de investiții. „Procedura de distribuție online trebuie actualizată”, a adăugat domnia sa, atunci.

Potrivit ASF,  proiectul de regulament introduce de o serie de noi prevederi, după cum urmează: 

  • simplificarea circuitului documentelor transmise letric de către investitori la primul contact cu entitatea, prin introducerea posibilității de a transmite documentele de identificare și în format digital;
  • folosirea unei aplicații informatice care poate identifica o persoană (recunoaștere facială), care se va anexa la contractul la distanță, cu obligația ca S.A.I./societatea de investiții autoadministrată să stocheze acordul de voință a investitorului sau potențialului investitor, ce intră în relații contractuale la distanță, pe un suport durabil; 
  • înscrierea pe prima pagină a aplicației mobile sau al site-ului care găzduiește platforma electronică care oferă accesul la subscrierea şi răscumpărarea titlurilor de participare prin internet, a mențiunii că respectivul O.P.C.V.M. este autorizat de A.S.F, inclusiv prin precizarea numărului de decizie și numărului de înscriere în Registrul public al A.S.F.-S.I.I.F.; 
  • adaptarea documentelor și activității S.A.I./F.I.A. ce oferă servicii de subscriere și răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet să se realizeze până la expirarea perioadei tranzitorii oferite participanților la piață (6 luni)

Jan Pricop, AAF: Discutăm cu ASF pentru îmbunătățirea distribuției online a fondurilor de investiții